ADVOKĀTA PADOMI

November 2023

VAI PRECI IR JĀSAŅEM TIEŠI RĒĶINĀ NORĀDĪTAJAI PERSONAI?

Neliels atgādinājums tiem, kas nodarbojas ar preču piegādi Eiropas Savienībā. Tā nav pirmā (nedz pēdējā reize), kad VID liedz uzņēmumam piemērot 0% PVN likmi preču piegādēm Eiropas Savienībā, ja konstatē, ka prece (lai arī faktiski tika piegādāta uz citu ES dalībvalsti) netika piegādāta  TIEŠI RĒĶINĀ NORĀDĪTAJAI PERSONAI. Šajā sakarā jāatgādina, ka 0% PVN likmes piemērošanai preču piegādei […]

VAI PRECI IR JĀSAŅEM TIEŠI RĒĶINĀ NORĀDĪTAJAI PERSONAI? Read More »

VAI BIEDRĪBAS VAR SNIEGT PAKALPOJUMUS PAR MAKSU?

Latvijā ir reģistrētas ~26 tūkstoši nevalstiskās organizācijas, kas nozīmē, ka pie mums ir daudz cilvēku, kuri ir apvienojušies biedrībās, lai sasniegtu kādu sabiedrībai nozīmīgu mērķi, kam NAV PEĻŅAS GŪŠANAS RAKSTURA. Lai arī likums noteic, ka biedrības var veikt saimniecisko darbību (t.i., sniegt pakalpojumus vai pārdot preces par maksu), tomēr saimniecisko darbību minētās biedrības var veikt

VAI BIEDRĪBAS VAR SNIEGT PAKALPOJUMUS PAR MAKSU? Read More »

VAI VALDES LOCEKLIM IR JĀNOSAKA ALGA… NE ZEMĀKU PAR VALSTĪ VIDĒJO STATISTISKO?

Man šķita, ka jautājums par to, vai valdes loceklis ir darbinieks un vai viņam ir jābūt noteiktai algai, ir sen pagātnē, tomēr izrādās, ka tas tā nav… Aktualizējoties jautājumam par iespējamiem grozījumiem likumā, ar kuriem VID varētu piestādīt “nodokļa rēķinu”, ja darba devēja izmaksātās algas darbiniekiem neiekļaujas kopējā statistikā (jeb tās ir mazākas par 80% no

VAI VALDES LOCEKLIM IR JĀNOSAKA ALGA… NE ZEMĀKU PAR VALSTĪ VIDĒJO STATISTISKO? Read More »

MAINĪS KĀRTĪBU ZAUDĒTIEM PARĀDIEM

Preču piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji var samazināt valsts budžetā maksājamo PVN par zaudētā parāda PVN summu. Tomēr, lai samazinātu samaksāto PVN un tādējādi mazinātu zaudētā parāda summu, ir jāizpilda likumā noteiktos nosacījumus. Spēkā esošais regulējums netika pārskatīts jau daudzus gadus, kā dēļ tas neatbilst šā brīža ekonomiskai situācijai. Tādēļ ir plānots šo regulējumu mainīt. KĀ

MAINĪS KĀRTĪBU ZAUDĒTIEM PARĀDIEM Read More »

PLĀNO PAAUGSTINĀT REĢISTRĒŠANĀS SLIEKSNI PVN MAKSĀTĀJU REĢISTRĀ

Inflācijas ietekmi ir izjutuši teju visi. Pieaug preču un pakalpojumu cenas, un secīgi pieaug arī uzņēmumu apgrozījums, kas strauji tuvina uzņēmumus PVN reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai. Lai kaut nedaudz mazinātu inflācijas radītās sekas tieši uz mazajiem uzņēmumiem un mazinātu administratīvo slogu attiecībā uz PVN piemērošanas noteikumu izpildi, no 2024.gada 1.janvāra tiek plānots paaugstināt slieksni reģistrācijai PVN

PLĀNO PAAUGSTINĀT REĢISTRĒŠANĀS SLIEKSNI PVN MAKSĀTĀJU REĢISTRĀ Read More »

KĀRTĒJĀ NE-UZŅĒMUMA PĀREJA

“Vairāk kā 90% gadījumos tiesa atzīst VID lēmumus par pamatotiem” – tā kāds VID ierēdnis skaidroja savu lēmumu piedzīt kāda uzņēmuma nodokļa parādus no uzņēmuma X. Jāatzīst, ka šāda statistika visnotaļ iedrošina VID arvien biežāk pieņemt lēmumus, ar kuriem viena uzņēmuma nodokļu parādi tiek piedzīti no cita uzņēmuma (vai pat vairākiem). Tomēr “statistika” nevar būt

KĀRTĒJĀ NE-UZŅĒMUMA PĀREJA Read More »