ADVOKĀTA PADOMI

KĀRTĒJĀ NE-UZŅĒMUMA PĀREJA

“Vairāk kā 90% gadījumos tiesa atzīst VID lēmumus par pamatotiem” – tā kāds VID ierēdnis skaidroja savu lēmumu piedzīt kāda uzņēmuma nodokļa parādus no uzņēmuma X.

Jāatzīst, ka šāda statistika visnotaļ iedrošina VID arvien biežāk pieņemt lēmumus, ar kuriem viena uzņēmuma nodokļu parādi tiek piedzīti no cita uzņēmuma (vai pat vairākiem). Tomēr “statistika” nevar būt par pamatojumu saskatīt uzņēmuma pārejas arī tur, kur tās nav. Uzņēmuma pāreja nav saprotama tādējādi, ka jebkuru faktu sakritība jebkādā periodā liecina par uzņēmuma (vai tā daļas) pāreju.

Tādēļ uzskatu par vajadzīgu runāt par katru gadījumu, kad tiesa tomēr atzīst, ka uzņēmuma pāreja NAV NOTIKUSI, lai ne vien novērstu līdzīgu (nepamatotu) gadījumu atkārtošanos, bet arī, lai vairotu sajūtu, ka tomēr dzīvojam tiesiskā valstī.

Tiem, kas īsti nav saskārušies ar uzņēmuma pārejas jautājumiem un nesaprot, par ko ir runa, vairāk par to varat lasīt blogā (meklē saites uz rakstiem zemāk komentāros).

DIVI BRĀĻI

Šoreiz stāsts būs par diviem brāļiem – taksometra vadītājiem…

Par taksometra vadītājiem brāļi strādāja jau daudzus gadus, ik pa laikam vienu taksometra firmu nomainot uz citu. Vienīgi strādāt šajās taksometru firmās bija ekonomiski neizdevīgi, jo bija nepieciešams par saviem līdzekļiem nomāt šiem uzņēmumiem piederošos taksometrus. Savukārt uzņēmumā SIA-Parādnieks [nosaukums mainīts] varēja strādāt ar SEV PIEDEROŠO transportlīdzekli.

Kad SIA- Parādnieks sākās finansiālas problēmas, bet tā amatpersona “pazuda”, brāļi nolēma izbeigt darba tiesiskās attiecības ar to un turpināt sniegt taksometra pakalpojumus ar SEV PIEDEROŠO transportlīdzekli, bet jau cita uzņēmuma vārdā – pašu dibinātā SIA-TAXI [nosaukums mainīts] vārdā.

SIA-Parādnieks palika valstī parādā vairākus tūkstošus euro nesamaksātajos nodokļos. Nespējot piedzīt šos parādus no SIA-Parādnieks vai tā amatpersonas, VID pievērsās SIA-TAXI, uzskatot, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja.

Proti, SIA TAXI:

1. Veica tādu pašu saimniecisko darbību – taksometra pakalpojumu sniegšanu- kā SIA Parādnieks;

2. Nodarbināja 2 bijušos SIA Parādnieks darbiniekus (t.i., brāļus);

3. Pakalpojumus sniedza ar transportlīdzekli, kas iepriekš bija SIA Parādnieks turējumā (tas nekas, ka šis transportlīdzeklis piederēja brāļiem un nekad nepiederēja SIA-Parādnieks);

4. Uz šī transportlīdzekļa bija uzstādīti skaitītājs, kas iepriekš bija reģistrēti uz SIA-Parādnieks;

5. Pārņēma SIA-Parādnieks sadarbības partnerus: BOLT un YANDEX TAXI.

TIESA NESASKATA UZŅĒMUMA PĀREJU

Tiesa nosprieda, ka SIA-Parādnieks UZŅĒMUMA PĀREJA NAV NOTIKUSI, jo:

1. Taksometru pakalpojumus brāļi sniedza jau gadiem ilgi;

2. Brāļi (kā bijuši SIA-Parādnieks) darbinieki – veidoja skaitliski mazāko daļu no SIA-Parādnieks darbiniekiem;

3. Transportlīdzeklis vienmēr bija brāļu īpašumā (t.i., nekad nepiederēja SIA-Parādnieks). Tādēļ tas nevar būt vērtēts kā SIA-Parādnieks “iztīrīšana” no aktīviem, neatstājot tās kreditoriem cerības saņemt tiem pienākošos samaksu;

4. Skaitītāju brāļi nopirka par saviem līdzekļiem;

5. Ar BOLT un YANDEX TAXI sadarbojas daudzi, ja ne lielākā daļa taksometra pakalpojumu sniedzēju. Savukārt pierādīt, ka abi uzņēmumi apkalpo vienus un tos pašus klientus, VID nav varējis.

Manā skatījumā šai lietai nekad nevajadzēja nonākt tiesā, bet piedziņas lietai pret brāļiem bija “jānomirst” vēl iestādes līmenī, jo nav pārgājuši visi būtiskie elementi, kas nepieciešami saimnieciskās darbības – taksometra pakalpojumu sniegšana – veikšanai. ☹ Apstāklis, ka abi uzņēmumi veic vienādu saimniecisko darbību – nav pietiekošs, lai secinātu, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja.

Lai Jūs nekad nenonāktu šādā situācijā un strīdā ar VID, visos gadījumos, kad saņēmāt brīdinājumu par iespējamu kāda uzņēmuma pāreju uz Jūsējo, papūlieties sniegt izsmeļošus paskaidrojumus un pierādījumus, kas atspēko VID aizdomas par notikušo uzņēmuma pāreju. Nezināt kā? Vērsieties pie Jūsu advokāta.

Esiet rūpīgs darbinieku izvēlē. Ja esat pats darbinieks un vēlaties nodibināt savu (konkurējošo) uzņēmumu, tad necentieties “pārvilināt” visus bijušā darba devēja darbiniekus – tas var liecināt par bijušā darba devēja uzņēmuma pārņemšanu.

Tas pats attiecās arī uz bijušā darba devēja piegādātājiem, klientiem utt., lai gan piegādātāju sakritība starp uzņēmējiem, kas strādā vienā nozarē, vēl neliecina par uzņēmuma pārēju un ir pat vēlama.

Pievērsiet īpašu rūpību VID brīdinājumā minētajām “sakritībām”. Ne reti starp it kā “pārņemtajiem” darbiniekiem būs uzskaitīti tādi, kas uzsākuši darba tiesiskās attiecības Jūsu uzņēmumā pēc vairāku mēnešu un pat gadu “pārtraukuma”, jeb darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar it kā pārņemto uzņēmumu (parādnieku). Jā diemžēl… Manā praksē joprojām mēdz būt gadījumi, kad VID pieskaita pie “pārņemtajiem” darbiniekiem arī tādus darbiniekus, kuri pēc darba attiecību izbeigšanas ar uzņēmumu (parādnieku) 5 – 7 gadus strādāja vairākos citos darbos … Absurds!

Tas pats attiecās arī uz “pārņemtajiem” piegādātājiem. Ne reti, starp tiem ieraudzīsiet komercbankas, Latvijas Gāzi, Rīgas Siltums, Cirkle K vai NESTE…. Bez komentāriem!

Tā kā “sakritības” ne vienmēr nozīmē uzņēmuma pāreju.

Jūsu Alisa

P.S. Dalieties ar saviem veiksmes stāstiem

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]