ADVOKĀTA PADOMI

Šīs mājas lapas saturs ir paredzēts tikai informatīvam nolūkam. Tas nav uzskatāms vai izmantojams kā profesionāls (juridisks vai cita veida) padoms. Mēs neuzņemamies atbildību par darbībām, kuru pamatā ir šeit iekļautie materiāli vai raksti.

Šajā mājas lapā publicēto materiālu izmantošana un saites izveidošana uz šo mājas lapu ir atļauta tikai ar iepriekšēju, skaidri norādītu piekrišanu, ko var iegūt, nosūtot pieprasījumu uz [email protected].

1.PRIVĀTUMA POLITIKA

Līdzīgi kā jebkura mājas lapa, arī Advokāta padomi (turpmāk tekstā – AP vai mājas lapa) vāc datus par mājas lapas  www.advokatapadomi.com apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju saprast, cik noderīga ir mājas lapa un kā to varētu uzlabot.

AP datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver sīku informāciju par to, kādus datus AP vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst. AP respektē Jūsu tiesības kontrolēt Jūsu privātumu,  un šim nolūkam tālāk ir norādīta sīkāka informācija.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].

Datu pārzinis

Zvērināta advokāte Alisa Leškoviča ir Jūsu datu pārzinis. Alisas Leškovičas kontaktinformācija ir pieejama šeit: [link to KONTAKTI page]

Par datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties pa e-pastu: [email protected].

Mājas lapas pārlūkošanas statistika

Lai atvieglotu mājas lapas lietošanu un uzlabotu tās saturu, AP vāc informāciju par lapas apmeklētājiem, t.i., cik bieži viņi ienāk, kādu pārlūkprogrammu un ierīci viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, no kāda reģiona apmeklētāji nāk, kā arī līdzīgu demogrāfisku un statistisku informāciju. Šī informācija tiek vākta, izmantojot automatizētu rīku Google Analytics, kas ļauj AP reģistrēt un analizēt, kā apmeklētāji izmanto mājas lapu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas Google Analytics un kādu informāciju tā ļauj vākt un analizēt, lūdzu skatīt šeit:  https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.

AP izmanto šos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par klienta vajadzībām un kam viņi dod priekšroku, lai sniegtu labākus pakalpojumus un uzlabotu pieejamību AP publiskotajai informācijai. Jūs varat pārtraukt Jūsu datu vākšanu Google Analytics jebkurā laikā, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Reģistrācijas žurnāls

Serveris, kurā izvietota AP mājas lapa, arī var reģistrēt Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās mājas lapas adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu mājas lapas pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus.

Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir AP tiesiskā interese nodrošināt AP mājas lapas tehnisku pieejamību un drošību.

Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko mājas lapa saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat to. Tas ļauj mājas lapai atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties lapā vai pārejat no vienas lapas uz citu.

AP mājas lapa vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās mājas lapas vai laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā, un ļautu mājas lapai atcerēties Jūsu sistēmu un izvēli.

Citas sīkdatnes ļauj AP sekot līdzi mājas lapas datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar lapu – AP izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi. Šīs sīkdatnes saglabā un izmanto Google Analytics rīks. Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas mājas lapas tehniskai funkcionēšanai). Ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, šīs mājas lapas atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu pārziņa tiesiskā interese nodrošināt mājas lapas tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt http://www.youronlinechoices.com/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat šo mājas lapu, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Mārketings un profilēšana

AP var izmantot mājas lapas apmeklējumu statistikas datus, lai analizētu AP apmeklētāju tendences un demogrāfiju, bet AP nepiešķir katram apmeklētājam individuālu profilu.

Ja Jūs abonējat jaunākās ziņas mājas lapā vai citādi AP sniedzāt kontaktinformāciju, AP var nosūtīt Jums jaunumus, ziņas, juridiska rakstura informāciju, kas varētu būt Jums interesanta. Vairāk informācijas par to, kā AP izmanto Jūsu kontaktinformāciju tādai saziņai, lūdzu skatīt Mārketinga politiku zemāk tekstā.

Piekļūšana datiem

Statistikas datiem par mājas lapas apmeklētājiem var piekļūt Alisa Leškoviča vai viņas darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi un šīs mājas lapas uzlabošanu vai arī ZAB ROCKBRIDGE Legal SIA darbinieki, kuri ir iesaistīti juridisku ziņu gatavošanā un publicēšanā. AP sadarbības partneriem, kuri nodrošina šīs mājas lapas satura pārvaldes rīkus vai apkalpo mājas lapu, var būt piekļuve tehniskajiem žurnālfailiem.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc., kas ir ASV uzņēmums un kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES/ASV privātuma aizsardzības principiem un ES/ASV privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai (pieejamas šeit – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html).

Sīkdatnēm var piekļūt sadarbības partneris Premium Solutions SIA.

Datu uzglabāšana

AP izmanto vāktos statistikas datus analīzes nolūkā trīs gadus. Sīkdatnes ir parasti derīgas īsāku termiņu (dienu, nedēļu vai mēnesi), dažos gadījumos tās ir derīgas vienu gadu.

Jūsu tiesības

Sazinoties ar AP pa e-pastu [email protected], Jūs varat īstenot savas tiesības:

  • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei (ja piemērojams);
  • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus;
  • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
  • pieprasīt labot Jūsu personas datus.

Atsevišķos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, AP saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu AP, datu pārziņa vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar Alisa Leškoviča.

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai šeit:

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

2.MĀRKETINGA POLITIKA

Visiem interesentiem, kuri vēlas saņemt AP ziņojumus pa e-pastu, AP sūta svarīgas un savlaicīgas jaunākās ziņas, juridiska rakstura informāciju, ielūgumus uz pasākumiem un citu informāciju. Šajā procesā AP ievēro privātuma politiku, kura ir sagatavota Jūsu privātuma interešu aizsardzībai un ir aprakstīta augstāk. Savukārt, šī (mārketinga) politika nosaka datus, kādus AP vāc par Jums mārketinga saziņas nolūkā, kā AP tos izmanto un kam AP atklāj šos datus

Jūsu datu pārzinis

Zvērināta advokāte Alisa Leškoviča ir Jūsu datu pārzinis. Alisas Leškovičas kontaktinformācija ir pieejama šeit: [link to KONTAKTI page]

AP vāktie un izmantotie personas dati

Jūs varat abonēt e-pasta ziņojumus no AP (www.advokatapadomi.com) veidlapā ierakstot savu kontaktinformāciju (vārds, e-pasts, uzņēmuma nosaukums). AP arī vāc Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju, kad Jūs sniedzat to, lai reģistrētos AP pasākumiem.

Abonējot AP ziņas tīmekļa vietnē, AP izmanto Jūsu datus uz Jūsu piekrišanas pamata. Citos gadījumos, kad Jūs brīvprātīgi dodat savu vai uzņēmuma kontaktinformāciju, AP var nosūtīt Jums mārketinga ziņas, lai AP varētu īstenot savas tiesiskās intereses uzturēt biznesa attiecības ar Jums vai Jūsu pārstāvētajām sabiedrībām.

AP sūta mārketinga informāciju tikai pa e-pastu. Nosūtot ziņu, AP var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To AP dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi AP tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību (ja Jūs piekrītat).

Lai uzzinātu vairāk par saglabātajām sīkdatnēm vai automātiski vākto informāciju, kad Jūs apmeklējat AP tīmekļa vietni, lūdzam skatīt AP privātuma politiku (kas aprakstīta augstāk).

Piekļūšana datiem

Datiem par mājas lapas apmeklētājiem un statistikas datiem var piekļūt:

  • Alisa Leškoviča vai viņas darbinieki, kuri sazinās ar Jums un kuri ir atbildīgi par mārketingu;
  • trešās personas, kas sniedz datu pārzinim pakalpojumus, ieskaitot mārketinga kompānijas, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus un citus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai vadītu mūsu mārketinga saziņu.

Datu uzglabāšana

Jūsu kontaktinformācija un informācija par Jūsu uzņēmumu vai nodarbošanos tiks glabāta un apstrādāta mārketinga nolūkā, kamēr Jūs vai Jūsu pārstāvētais uzņēmums izmanto Alisu Leškoviču vai ZAB ROCKBRIDGE Legal kā juridisko pakalpojumu sniedzēju.

Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai, tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu atkarībā no situācijas vai atsakāties no AP jaunāko ziņu abonēšanas, bet ne ilgāk kā 2 gadus pēc Jūsu pēdējās darbības ar AP jaunākajām ziņām.

Jūsu tiesības

Sazinoties ar AP pa e-pastu [email protected] Jūs varat īstenot tiesības:

  • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei;
  • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
  • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
  • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus.

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, AP saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu AP, datu pārzini vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumu vai risinātu strīdus.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.