ADVOKĀTA PADOMI

VAIRS NENOSLĒPTIES! DIGITĀLĀM PLATFORMĀM BŪS JĀZIŅO PAR PĀRDEVĒJIEM UN VIŅU IENĀKUMIEM…

Sveicieni 1.decembrī! Kamēr jaunā Saeima vēl tikai iesildās, bet partijas dala krēslus valdībā, darbs pie ikgadējām Ziemassvētku “dāvanām”, kas tiek izziņotas īsi pirms Ziemassvētkiem un satur frāzi “spēkā no 2023.gada 1.janvāra” – pašlaik kavējas.

Uz galda ir vien daži grozījumi, kas skars digitālo platformu operatorus un Latvijā strādājošus ārvalstniekus (par to nākošreiz).

JAUNS ZIŅOŠANAS PIENĀKUMS DIGITĀLO PLATFORMU OPERATORIEM 

Digitālo platformu operatoriem būs pienākums sniegt informāciju par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, darbojoties konkrētajā digitālajā platformā. Proti, par tiem, kas:

       1)  pārdod preces tiešsaistē platformas lietotājiem vai

   2)      sniedz noteikta veida pakalpojumus:  nekustamā īpašuma iznomāšana, individuāli pakalpojumi, transportlīdzekļa iznomāšana utt.

Piemēram, ja Jūs esat fiziskā persona, kas tirgo preci vai piedāvā savus pakalpojumus digitālajā platformā (teiksim, ss.com (Latvijā), un ss.lt (Lietuvā)), tad šobrīd VID ir diezgan ierobežotas iespējas iegūt par Jums informāciju ne vien Latvijā, bet arī citās valstīs. Tas ir tādēļ, ka daudzi “šifrējas”, norādot sludinājumā citus vārdus, telefonus utt.. Turklāt, dažas platformas negribīgi atklāj informāciju par saviem reģistrētajiem lietotājiem (piemēram, skaļais stāsts par ss.com, par ko vairāk vari lasīt šeit:https://advokatapadomi.com/vai-vid-drikst-pieprasit-da-jebkadu-informaciju-par-da-jebkuru/  ). Tas rada iespēju daudziem jo daudziem nemaksāt nodokļus no ienākumiem, kas gūti tirgojot preces vai piedāvājot savus pakalpojumus šādās digitālajās platformās.

Šī problēma nu tiks risināta ne vien Eiropas Savienības, bet arī starptautiskajā līmenī. Ar grozījumiem likumā tiks noteikts pienākums digitālajām platformām sniegt informāciju nodokļu administrācijām par visiem pārdevējiem, kas gūst ienākumus, izmantojot šīs digitālās platformas. Visu valstu nodokļu administrācijas tad automātiski apmainīties ar citu valstu nodokļu administrācijām ar iegūto informāciju par šiem pārdevējiem un viņu gūtajiem ienākumiem.

Citiem vārdiem sakot, visu Eiropas Savienības valstu nodokļu administrācijām būs informācija par to, ko un kur Jūs tirgojat un kādus ienākumus saņemat no šādas darbības… vai tas ir mobile.de (Vācijā), ss.com (Latvijā); ss.lt (Lietuvā) vai citas platformas.

Tik šoreiz arī par personu datu aizsardzību ir padomāts. 😊Proti, pirms ziņošanas VID, digitālo platformu operatoriem būs pienākums informēt katru attiecīgo fizisko personu par to, ka informācija par viņu tiks apstrādāta un nosūtīta VID, lai izpildītu ar starptautisko automātisko informācijas apmaiņu saistītos pienākumus. Bez tam digitālo platformu operatoram būs jāsniedz  fiziskajai personai visu to informāciju, ko tai ir tiesības saņemt no datu pārziņa, lai šī persona varētu īstenot savas tiesības uz datu aizsardzību.

Ja digitālo platformu operatori nesniegs ziņas noteiktajā termiņā vai neievēros citus ar automātisko informācijas apmaiņu saistītos noteikumus, VID būs tiesības piemērot operatoram soda naudu līdz 14 000 euro.

Katrā gadījumā VID, nosakot sodu, būs jāizvērtē lietderība un samērīgums, ņemot vērā katru konkrēto situāciju. Maksimālais sods varēs būt noteikts gadījumā, ja platformas operators nesniedz VID informāciju vispār. Ja informācija tiks sniegta ar novēlošanos, vai arī pārkāpjot ar tās sniegšanu saistītos normatīvos aktus (piemēram, pārkāpjot pienācīgas pārbaudes noteikumus), tad sola piemērot mazāku soda naudu.

Lai arī vēl kaut kad drīzumā būtu jātop MK noteikumiem ar precīzāku informāciju par to, kas, kam, kad ziņo…tomēr jau skaidrs, ka jaunā kārtība būs “spēkā no 2023.gada 1.janvāra”, un (sakārtojot visas formalitātes) informācijas apmaiņa tiek plānota ne vien ES līmenī, bet globāli.

KO, VAIRS NEVARĒS TIRGOT?

Padalījos ar šo ziņu ar kādu paziņu… Nebiju gatava tam, kas sekoja tālāk – pusstundu garš sašutuma pilns monologs par to, ka nu vairs nebūs iespējams pārdot personīgās mantas bez reģistrācijas VID.

Neviens jau neliedz tirgot, tik jāatceras, ka, ja tirgojat sistemātiski, patstāvīgi un ar nolūku gūt peļņu, Jūsu darbības var tik vērtētas kā saimnieciskā darbība ar visām no tā izrietošām sekām.

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” likumdevējs ir nodefinējis, ka fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja to raksturo darījumu regularitāte un sistemātiskums (jeb TRĪS UN VAIRĀK DARĪJUMI kalendārā gada ietvaros vai pieci un vairāk darījumi triju kalendāro gadu laikā).  

PVN piemērošanas vajadzībām darījumos ar mežu / cirsmu, VID savos  metodiskajos materiālos (t.i., kam nav likuma spēka) pauž nostāju, ka pietiek ar DIVIEM darījumiem, lai secinātu, ka persona veic saimniecisko darbību.

Jebkurā gadījumā par to, vai Jūs veicat/ neveicat saimniecisko darbību, nepietiek vērtēt tikai darījumu skaitu. Svarīgs arī nolūks.

DIGITĀLĀS PLATFORMAS ARĪ NEBŪS SAJŪSMĀ

Šie grozījumi jo īpaši ir interesanti un vieš zināmu apjukumu kontekstā ar neseno ss.com cīņu pret VID neierobežotas informācijas pieprasīšanas praksi par platformas lietotājiem (saites uz rakstiem par to meklē komentāros).

Izskatās, ka te būs darbiņš mūsu biroja datu aizsardzības speciālistiem un ne tikai. 😊 Bet sagaidām grozījumu spēkā stāšanos un MK noteikumus…

Jūsu Alisa

Turpinājums un detaļas par šo sekos…

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]