ADVOKĀTA PADOMI

VAI VID DRĪKST PIEPRASĪT DA JEBKĀDU INFORMĀCIJU PAR DA JEBKURU?

Šķiet senais strīds starp www.ss.lv (SS.LV) un VID tuvojas noslēgumam. Ja atceraties tad vairākus gadus atpakaļ VID nosūtīja SS.LV pieprasījumu sniegt informāciju par visiem SS.LV publicētajiem sludinājumiem sadaļā “Vieglie auto”, tai skaitā, informāciju, kuru portāla lietotāji norādīja, aizpildot obligātos formas laukus, sludinājuma pievienošanas procesā. 

Tomēr SS.LV atteicās VID sniegt šādu informāciju, aizbildinoties ar to, ka pieprasītās informācijas apjoms ir nesamērīgi liels un nekonkrēts. VID nolēma risināt jautājumu no spēka pozīcijām, un apturēja SS.LV (uzņēmuma) saimniecisko darbību. Bija liels skandāls, un strīds nonāca tiesā, kur VID rīcība bija atzīta par prettiesisku.

Taču strīds ar to nebeidzās…

Lai arī VID laika gaitā atteicās no mēģinājumiem iegūt informāciju no SS.LV, pēdējais tomēr turpināja strīdu tiesā, lai nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Tādēļ tiesai būs jāatbild uz ļoti svarīgu jautājumu – vai VID var pieprasīt no SS.LV (un citiem) da-jebkādu informāciju par da-jebkuru un neierobežotā apjomā? Lieta pat nonāca Eiropas Savienības tiesā, kur jautājums jau tika skatīts Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā, un nesen atkal tika skatīta Augstākās tiesas Senātā.

GALVENIE SECINĀJUMI

Lai arī vēl drusciņ jāpagaida, kamēr stāsies spēkā gala spriedums šajā lietā, galvenie secinājumi, kas ir attiecināmi arī uz visiem pārējiem, ir šādi:

   1. VID pieprasītā informācija (par SS.LV portāla lietotājiem) ir personas dati.

 

   2. Pieprasot SS.LV (vai jebkuram citam) sniegt personas datus par (SS.LV portāla) lietotājiem, VID uzsāk šo datu “vākšanas”  (jeb apstrādes) procesu;

 

   3. Eiropas Savienības Pamattiesību harta garantē privātās dzīves neaizskaramību un tiesības uz personas datu aizsardzību. Tādēļ DATU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMIEM IR JĀBŪT NOTEIKTIEM TIESĪBU AKTOS. Turklāt šiem tiesību aktiem ir jābūt pietiekami SKAIDRIEM un precīziem, lai persona varētu identificēt apstākļus un nosacījumus, kādos viņiem piešķirto tiesību apjoms var tikt ierobežots;

   4. VID nav izņēmums un tas nedrīkst atkāpties no Vispārīgās datu aizsardzības regulas, ja nav skaidra un precīza juridiska pamata;

   5. SS.LV gadījumā VID pieprasīja sniegt VISU un JEBKĀDU informāciju par šī portāla lietotājiem, pamatojoties uz tiesību normu, kas ir ļoti vispārīga! Tādēļ Senāts atzina, ka šāda tiesību normu NEVAR uzskatīt par tādu, kas var kalpot par ierobežojumu personas datu apstrādes principiem.

Lai arī parasti cenšos necitēt likuma normas, taču šoreiz tas ir svarīgi, jo šī norma kalpo par PIEMĒRU, kad tiesiskais regulējums tomēr ir atzīstams par vispārīgu un nekonkrētu!

Proti tā paredz, ka “interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojuma sniedzējam pēc VID pieprasījuma saņemšanas ir pienākums sniegt tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem, kuri, izmantojot interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumus, izvietojuši sludinājumus, un par to izvietotajiem sludinājumiem”. Citiem vārdiem sakot, šī tiesību norma saka, ka, ja VID prasa, SS.LV vienkārši jāsniedz VID VISU UN JEBKĀDU informāciju par lietotājiem.

 Lai arī mazticams, ka sadaļā “Vieglie auto” kāds izvietoja savas seksa bildes 😊 (kaut gan nezinu… varbūt ir arī tādi) 😊, šobrīd minētā tiesību norma ļauj VID pieprasīt un saņemt arī šādu informāciju… kura diez vai būs noderīga nodokļu administrēšanai, taču atklās VID darbiniekiem diezgan pikantas Jūsu personīgās dzīves detaļas. 😊

   6. Seksa bilžu un citas interesantas informācijas publicētāji (kuri jo īpaši interesē VID) pašlaik gan var mierīgi izelpot, jo Senāts pateica – Ni! Ni! Ni! Saskaņā ar Vispārīgā datu aizsardzības regulas personas datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un jāietver TIKAI TAS, KAS NEPIECIEŠAMS TO APSTRĀDES NOLŪKOS. Proti, personas datiem jābūt adekvātiem, attiecīgiem un ne pārmērīgā apjomā attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti.

  7. Tādējādi VID (kā jebkurš datu pārzinis)– tostarp tad, kad tas rīkojas, izpildot tam uzticēto sabiedrības interesēs veicamo uzdevumu, – NEDRĪKST vispārīgi un nediferencējot ievākt personas datus, un tam ir jāatturas no tādu datu vākšanas, kuri nav strikti nepieciešami apstrādes nolūkos.

 Tādēļ tagad tiesa dosies pārbaudīt, vai VID pieprasīto datu vākšanas mērķis var tikt sasniegts arī tad, ja VID rīcībā iespējami nebūtu datu par visiem SS.LV publicētajiem vieglo automobiļu pārdošanas sludinājumiem, un, konkrēti, vai ir iespējams VID, izmantojot specifiskus kritērijus, mērķ-orientēti atlasīt noteiktus sludinājumus.

Zieniet savas tiesības, dāmas un kungi! 😊 Jā, un seksa bildes neglabājiet internetā. 🙂

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]