ADVOKĀTA PADOMI

VAI SLUDINĀJUMU PLATFORMĀM (TĀDĀM KĀ SS.COM) BŪS JĀZIŅO VID PAR VISIEM, KAS TIRGO PRECES VAI SNIEDZ PAKALPOJUMUS? (II DAĻA).

Redzu, ka ziņas par to, ka digitālo platformu operatoriem nu būs jāziņo VID par visiem aktīviem pārdevējiem, kas ar platformas starpniecību tirgo preci, sniedz individuālos pakalpojumus, vai iznomā nekustamos īpašumus vai transportlīdzekļus, sabiedrībā izraisīja zināmu viļņošanos un uztraukumu.

Komentāros izskan daudzi jautājumi, tostarp par sludinājumu izvietošanu tādos portālos kā SS.COM un citur. Proti, cilvēki sūrstas, ka portālā izvietots sludinājums par preces pārdošanu, vēl nebūt nenozīmē, ka tā prece faktiski tika pārdota. Vai tiešām digitālo platformu operatoru pienākums ziņot VID par visiem aktīvajiem pārdevējiem faktiski nozīmēs to, ka pārdevējam būs jāsamaksā nodoklis arī par nepārdotu preci (vai arī būs jāskaidrojas ar VID, mēģinot pierādīt, ka prece nav pārdota)?

Mēģināšu sniegt uz to atbildi.

VAI SS.LV (UN CITI SLUDINĀJUMA PORTĀLI)  IR PLATFORMA, KURAI JĀZIŅO?

Pienākums ziņot VID attiecās uz digitālo PLATFORMU operatoriem. Tomēr termins “PLATFORMA” neietver sevī programmatūru, kas bez turpmākas iejaukšanās pārdevēja darbībā ļauj tikai un vienīgi:

    1)      apstrādāt maksājumus;

  2)      ļauj lietotājiem publiskot vai REKLAMĒT kādu pārdevēja darbību (t.i., preču tirdzniecību, individuālo pakalpojumu sniegšanu, nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu nomu);

   3)      Novirzīt vai pārsūtīt lietotājus uz platformu.

No vienas puses SS.COM atbilst visām digitālā platformas operatora pazīmēm, jo tas ļauj pārdevējiem atrast pircējus, bet pircējiem – pārdevējus, lai caur šo platformu vienotos par attiecīgā pakalpojuma saņemšanu vai preces pirkumu. Vienlaikus, SS.COM ir platforma, kurā lietotāji faktiski tikai reklamē savas (pārdevēju) darbības, un attiecīgi uz to var attiecināt minēto izņēmumu no pienākuma ziņot VID.

Latvijas VID pašlaik vēl nav sniedzis skaidrojumus par jaunā regulējuma piemērošanu. Domājams, ka mēs to sagaidīsim kaut kad tuvākajā nākotnē. Taču, meklējot atbildi uz jautājumu – vai SS.COM būs jāziņo VID vai tomēr nē? –  uzdūros uz citas ES dalībvalsts nodokļu administrācijas skaidrojumu.

Citas ES dalībvalsts nodokļu administrācija skaidro, ka ziņošanas pienākuma nav, ja programmatūra ļauj lietotājiem piedāvāt vai reklamēt tikai attiecīgu darbību (piemēram, preču tirdzniecību) BEZ JEBKĀDAS TURPMĀKAS IEJAUKŠANĀS.

Kā piemērs tiek minētas tīmekļa vietnes, kurās tiek piedāvātas vai tiek rādītas reklāmas (piemēram, par preču tirdzniecību), bet kurās programmatūrai NAV TURPMĀKAS IETEKMES, PIEMĒRAM, TĒRZĒŠANAS FUNKCIJA. Šādā gadījumā lietotājam nav iespējams sazināties ar pārdevēju, izmantojot šo programmatūru.

Ja ir pieejama tērzēšanas funkcija, kas ļauj pircējam sazināties ar pārdevēju, tad šāda programmatūra dara vairāk nekā tikai reklāmu piedāvāšanu bez turpmākas iejaukšanās. Tāpēc šādai platformai IR ZIŅOŠANAS PIENĀKUMS, JA ŠĪ PLATFORMA ZINA VAI VAR PAMATOTI ZINĀT, KA DARĪJUMS IR NOTICIS, KĀ ARĪ ZINA VAI VAR PAMATOTI ZINĀT ATTIECĪGĀS ATLĪDZĪBAS SUMMU. Pat ja darījums notiek ārpus platformas (piemēram, izmantojot skaidras naudas maksājumus), platforma var atbilst šīm prasībām, piemēram, tāpēc, ka atsauksmes sniedz pārdevējs vai lietotājs.

Ņemot vērā minēto, citas ES dalībvalsts nodokļu administrācija uzskata, ka ziņošanas pienākums pastāv, ja programmatūra ļauj ne vien reklamēt kādu (pārdevēja) darbību, bet arī:

   1)      piedāvā tērzēšanas funkciju un

  2)      ir zināšanas par notiekošajiem darījumiem, un

  3)      ir tai ir zināšanas par atlīdzības apmēru.

Platformai nav jāziņo par darījumu, kas reklāmas rezultātā ir novedis pie darījuma, kas noticis ārpus platformas, ja platformas operatoram nav zināšanu par šī darījuma norisi un atlīdzības apmēru. Platformas (programmatūras) operatoram nav nepieciešams veikt padziļinātu izpēti par lietotāju veiktajiem (iespējamiem) darījumiem.

Ahā…! Nu tad atgriezīsimies atkal pie SS.COM.

Cik man zināms, tad SS.COM piedāvā tērzēšanas funkciju. Sludinājumos ir pieejama informācija par preces vai pakalpojuma cenu (tātad atlīdzības apmērs ir zināms vai par tādu var nojaust). Jautājums ir tikai par to, vai SS.COM zina, ka starp pircēju un pārdevēju darījums ir faktiski noticis?

Neesmu SS.COM aktīvs lietotājs, un nezinu, vai tajā ir iespējams arī veikt darbības (piemēram, sniegt atsauksmes par pārdevēju un viņa precēm vai citas darbības), kas ļautu apgalvot, ka SS.COM ir iespējas uzzināt, ka darījums ir faktiski noticis. Tāpēc painteresējos pie tiem, kas lieto SS.COM. Saprotu, ka SS.COM nepiedāvā funkciju sniegt atsauksmi par pārdevēju un tā precēm (lūdzu labojiet mani, ja tas neatbilst patiesībai). Tomēr tērzēšanas funkcija un “čats” starp pircēju un pārdevējiem var saturēt ziņas par to, ka pārdevējs tomēr preci ir pārdevis.

Piemērs: “Vai putekļu sūcējs vēl ir pieejams?” jautā potenciālais pircējs. “Nē! Pārdevu!” atbild pārdevējs.

Taču SS.COM nav vienīgais piemērs! Facebook Market Place automātiski ievāc datus par to, vai pārdevējs ir pārdevis preci, čatā lūdzot uzklikšķināt uz vienu no atbildes variantiem  – 1) nē nepārdevu, 2) jā pārdevu! 😊 😊  Ko vēl vajag? 😊

Attiecīgi, vismaz hipotētiski, ir iespējams apgalvot, ka SS.COM (un arī Facebook) dara vairāk nekā tikai reklāmu piedāvāšanu bez turpmākas iejaukšanās un tai var būt zināms par to, ka darījums noticis (arī ārpus platformas) un kādu atlīdzību pircējs saņēma vai varēja saņemt šā darījuma ietvaros.

Jautājums ir tikai par to, vai un cik lielas pūles SS.COM (vai citai platformai) ir jāpieliek, lai noskaidrotu, vai darījums faktiski notika vai nē. Citas ES dalībvalsts nodokļu administrācija uzskata, ka platformas operatoram NAV JĀVEIC PADZIĻINĀTA IZPĒTE (izmeklēšanas darbības), un attiecīgi sludinājumu portāli tomēr (vismaz hipotētiski) var atsaukties uz izņēmumu  no ziņošanas pienākuma, jo tiem nav zināšanu par darījumiem (notika vai nē) un tie nevar iegūt šādas ziņas, bez padziļinātas pārbaudes veikšanas (kas varētu būt ļoti apgrūtinoši un var prasīt nesamērīgi lielus resursus, kas nav attiecīgās direktīvas mērķis)…

Vai tam piekritīs mūsu VID? 😊😊 😊 Lūk ir īstais jautājums! Jūtu, ka bez tiesas iejaukšanās neiztiksim! 😊

Jūsu Alisa

saistītie raksti:

PAR KO TIEŠI BŪS JĀZIŅO DIGITĀLO PLATFORMU OPERATORIEM? (I DAĻA)

 

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]