ADVOKĀTA PADOMI

PAR KO TIEŠI BŪS JĀZIŅO DIGITĀLO PLATFORMU OPERATORIEM? (I DAĻA)

Beidzot ir publiskots noteikumu projekts, kas paredz kārtību, kādā digitālo platformu operatoriem būs jāziņo VID par tās lietotājiem, kuri par atlīdzību veic kādu no minētajām (pārdevēja) darbībām:

 1)      nekustamā īpašuma iznomāšana, ieskaitot gan dzīvojamo, gan komerciālo nekustamo īpašumu, kā arī jebkura  cita veida nekustamo īpašumu un stāvvietas;

 2)      individuālo pakalpojumu sniegšana;

 3)      jebkura transporta veida iznomāšana.

 4)    preču pārdošana.

Par nekustamā īpašuma un transporta veida iznomāšanu nerodas būtiski jautājumi. Kas attiecās uz individuālajiem pakalpojumiem, manuprāt, ir vērts paskaidrot, ka ar to ir jāsaprot pakalpojums, kas ietver ar laiku vai uzdevumu saistītu darbu, ko veic viena vai vairākas fiziskas personas, kas darbojas neatkarīgi vai kādas vienības vārdā, un kuru veic pēc lietotāja pieprasījuma tiešsaistē vai fiziski (ne tiešsaistē) pēc tam, kad to veikt ir palīdzējusi platforma.

Lai arī vārdu salikums “pēc tam, kad to veikt ir palīdzējusi platforma”, manuprāt, nav visai veiksmīgs un paver iespēju strīdēties par to, vai un kādā mērā platforma ir palīdzējusi sniegt šos pakalpojumus, tomēr šā regulējumā ideja ir ļoti vienkārša – ja Jums, kā individuālo pakalpojumu sniedzējam, platforma ļauj “savienoties” (piekļūt, atrast utt.) ar klientiem, tad Jūs tiekat uzskatīts par “pārdevēju”, par kuru digitālo platformu operatoram ir pienākums ziņot VID (ar dažiem izņēmumiem).

PIEMĒRAM: Sporta kluba YYY biedri var pieteikt personīgo treniņu ar neatkarīgo treneri Jāni Bicepsi caur Sporta kluba YYY vietni. Sporta klubs YYY ir uzskatāms par “platformas operatoru”, jo tas pārdevējam (t.i., Jānim Bicepsim) ļauj savienoties ar klientiem (t.i., Sporta kluba YYY biedriem). Sporta klubs YYY nav uzskatāms par “platformas operatoru”, ja treneris Jānis Bicepsis ir šā sporta kluba darbinieks.

KĀDOS GADĪJUMOS DIGITĀLO PLATFORMU OPERATORIEM NEBŪS PIENĀKUMA ZIŅOT VID?

Noteikumu projekts paredz, ka digitālo platformu operatoram būs pienākums sniegt ziņojumu par (citēju) jebkuru aktīvu pārdevēju, izņemot izslēgto pārdevēju, kas ir nodokļu rezidents kādā no iesaistītām valstīm vai kas ir iznomājis nekustamo īpašumu kādā no iesaistītajām valstīm.

Brrrr….! Cik sarežģīti!

Ja vienkāršā valodā (nu cik vien to ir iespējams pateikt vienkārši), digitālo platformu operatoram būs pienākums sniegt ziņojumu VID par :

 1)      pārdevēju, kas attiecīgā kalendārā gada laikā (piemēram, 2023.gadā) ar digitālās platformas starpniecību/ vai palīdzību NODROŠINA kādu no minētajām (pārdevēja) darbībām, t.i., iznomā nekustamo īpašumu vai transporta veidus, vai sniedz individuālos pakalpojumus; vai

 2)      pārdevēju, kuram attiecīgajā kalendārajā gadā tiek maksāta vai kreditēta atlīdzība saistībā ar veikto pārdevēja darbību šajā kalendārajā gadā.

Proti, pat, ja pārdevējs iznomā nekustamo īpašumu 2023.gada decembrī, bet samaksa tiek saņemta tikai 2024.gada janvārī, digitālo platformu operatoram, sniedzot ziņojumu par 2023.gadu, būs pienākums tajā iekļaut arī ziņas par šo pārdevēju.

Digitālo platformu operatoriem NEBŪS PIENĀKUMA ZIŅOT par sekojošajiem (izslēgtajiem) pārdevējiem:

  1)      valdības vienību;

 2)      vienību (ar ko parasti saprot juridisku personu vai juridisku veidojumu, piemēram, fondu), kuras akcijas tiek regulāri tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū;

 3)      vienību (jeb juridisku personu vai veidojumu, piemēram, fondu), kurai platformas operators pārskata periodā ir palīdzējis īstenot vairāk nekā 2000 pārdevēja darbību, iznomājot ar nekustamo īpašumu objektu saistītu nekustamo īpašumu;

 4)      kuram platformas operators, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot ne vairāk kā 30 pārdevēja darbību un par kuru pārskata periodā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 2 000 euro.

Tātad visas tās māmiņas, kuras tirgo bērnu mantiņas ss.lv un līdzīgās platformās, varēs turpināt tirgot, nebaidoties, ka par tām platformas operators ziņos VID. Šeit gan jāpiebilst, ka tas nekādā veidā neietekmē un negroza likuma prasības šīm māmiņām un pārējiem pārdevējiem reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējiem un par pārdotajām precēm (ja tās tiek tirgotas sistemātiski un par atlīdzību) maksāt nodokli.

Par to kas, kam un kādu informāciju ziņos, paturpināsim jau rīt… 

Jūsu Alisa

saistītie raksti:

KAM IR PIENĀKUMS ZIŅOT? “DIGITĀLĀS PLATFORMAS OPERATORU” PIEMĒRI

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]