ADVOKĀTA PADOMI

TEMATISKĀS PĀRBAUDES UN DATU ATBILDĪBAS PĀRBAUDES VAIRS NEBŪS!!

Pagājušo nedēļu es tik “sulīgi” aprakstīju VID veikto tematisko pārbaužu negatīvās blaknes… Varat iedomāties manu izbrīnu (un vienlaicīgi smieklus), kad uzzināju, ka no 2023.gada ne datu atbildības pārbaudes, ne tematiskās pārbaudes VAIRS NEBŪS! To vietā būs jauns pārbaudes veids – NODOKĻU KONTROLE, kas pēc būtības apvienos sevī šobrīd esošos pārbaužu veidus (izņemot auditu). Vismaz to paredz Ministru Kabinetā iesniegtais likumprojekts…

KĀPĒC TAS IR VAJADZĪGS?

Noteikti katrs ir saskāries ar situāciju, ka vienai VID pārbaudei bieži vien seko cita, kas liek  uzdoties ar jautājumu – kādēļ VID nepieciešamos datus nepārbauda vienas (pirmās) pārbaudes ietvaros, bet gan tiek veiktas pēc kārtas vairākās/dažādās pārbaudes.  

Daļēji tas ir tādēļ, ka tematiskās pārbaudes ir jāpabeidz 30 dienu laikā, kas bieži vien ir neiespējami, jo nodokļu maksātājs, piemēram, VID pieprasītos dokumentus iesniedz vien 1-2 dienas pirms 30 dienu termiņa beigām vai pēc šī termiņa. Tā kā nav iespēja pārbaudes termiņu pagarināt vai apturēt, veidojas situācija, ka VID slēdz konkrēto tematisko pārbaudi bez vērtējuma par nodokļu maksātāja saistību izpildi un uzreiz uzsāk jaunu tematisko pārbaudi par to pašu pārbaudāmo periodu. 

Nu valsts sola vairs neapgrūtināt nodokļu maksātājus ar daudzām un dažādām pārbaudēm un visas nepieciešamās pārbaudes īstenot vienas pārbaudes ietvaros – t.i., NODOKĻU KONTROLES ietvaros.

SOLA, KA NEKAS BŪTISKI NEMAINĪSIES… (VAI TIEŠĀM?)

Nodokļu maksātāju kontroli VID sola turpmāk īstenot 3.posmos:

   1.posms – informācijas iegūšana – norisināsies kā līdz šim. Proti VID veiks savā rīcībā esošās informācijas izvērtēšanu ārpus konkrētas VID pārbaudes. Šis posms ietvers sevī arī informācijas pieprasīšanu, telpu apmeklēšanu, kontroles pirkumus utt.. Mērķis – konstatēt pārkāpumus un informēt par to nodokļa maksātājus “konsultē vispirms” principa ietvaros un ārpus jebkādas nopietnākas pārbaudes.

   2.posms – NODOKĻU KONTROLE – būs jaunais pārbaudes veids, kas sevī apvienos tematisko pārbaudi, datu atbilstības pārbaudi un nodokļu apmēra precizēšanu.

    3.posms – nodokļu audits.

NODOKĻU AUDITS VAI “NODOKĻA AUDITS”?

Pēc būtības nodokļu kontrole dikti neatšķirsies no audita. Vienīgā atšķirība (līdzīgi kā tas ir ar datu atbilstības pārbaudi) – tā nenotiks Jūsu telpās un nenotiks iepazīšanās ar faktisko aktīvu un līdzekļu stāvokli. 

Tiek paredzēts, ka nodokļu auditu VID veiks tad, ja būs nepieciešama padziļināta informācijas iegūšana un plašāka faktu noskaidrošana (piemēram, iegūstot informāciju no trešajām personām, tai skaitā ārvalstu nodokļu administrācijām).

Tāpēc jaunā kārtība vairāk līdzināsies situācijai, kad VID būs jāizvēlas veikt – nodokļu auditu vai “nodokļu auditu”? 😊

NODOKĻU KONTROLES SĀKUMS

Nodokļu kontrole tiks uzsākta, nosūtot Jums paziņojumu par pārbaudes uzsākšanu, ar kuru VID informēs par VID konstatētajām neatbilstībām vai pārkāpumiem un aicinās labprātīgi šos pārkāpumus un neatbilstības novērst.

Saņemot VID paziņojumu par nodokļu kontroles uzsākšanu, Jums būs iespēja noteiktā termiņā, kas nav garāks par 30 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas, novērst VID konstatētās neatbilstības un pārkāpumus vai iesniegt savus paskaidrojumus par konkrēto situāciju.

Ja šajā termiņā neatbilstības/ pārkāpumus būsiet novērsis vai arī sniegsiet paskaidrojumus (piemēram, ja pārbaude ir uzsākta saistībā ar darījuma partnera auditu), VID izbeigs nodokļu pārbaudi, par to nepieņemot lēmumu.

Savukārt, ja nesadarbosieties ar VID, labprātīgi neatbilstības/ pārkāpumus nenovērsīsiet, paskaidrojumus nesniegsiet… vai arī tad, ja VID papildus jau esošai informācijai vēlēsies iegūt citas ziņas, VID turpinās nodokļu kontroli un tā ietvaros izdos nodokļu rēķinu, ar kuru aprēķinās papildu maksājumus budžetā.

Taču tas nav trakākais, kas Jūs gaida… 

Kādu laiku atpakaļ rakstīju par papildus nodokļa rēķinu būvniekiem (un vēl 3 nozares uzņēmumiem). Proti, ja VID konstatēs, ka darbiniekiem izmaksātās algas ir mazākas par vidējo nozarē, tad VID izrakstīs uzņēmumam papildu nodokļu rēķinu. Jau toreiz izteicu bažas, vai šī kārtība netiks attiecināta arī uz pārējiem…(Vairāk par to lasi ŠEIT: https://advokatapadomi.com/briest-pamatigas-parmainas-buvniecibas-nozare-vai-eksperiments-tiks-paplasinats-ari-uz-citam-nozarem/ ). 

Nebija ilgi jāgaida, jo likumprojekts paredz, ka ja VID konstatēs būtiskas neatbilstības DARBA SAMAKSAS deklarēšanā, tad paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu VID ietvers arī UZ APRĒĶINA PAMATA NOTEIKTO budžetā nesamaksāto nodokļu summu un nokavējuma naudu. Un tas skars VISUS, neatkarīgi, kādā nozarē Jūs darbojaties!

Proti, kādas algas maksāt – noteiks VID. 😊  Bet par šo es sīkāk pastāstīšu nākamajā blogā (jo ir ko pastāstīt, bet bloga formāts ir tam par “īsu”)!

NODOKĻU KONTROLES ILGUMS 

Līdzīgi kā tas bija līdz šim, arī nodokļu kontroli veiks 3 gadu laikā no likumos noteiktā maksāšanas termiņa. 

Savukārt, pārbaudot ar UIN apliekamo bāzi – sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu – darījumos starp saistītām personām vai pastāvīgo pārstāvniecību un tās galveno uzņēmumu vai citu pastāvīgo pārstāvniecību, – 5 gadu laikā (!) pēc likumos noteiktā maksāšanas termiņa.

Uzsākto nodokļu kontroli VID būs jāpabeidz 2 mēnešu laikā no tās uzsākšanas dienas. Tomēr, ja OBJEKTĪVU IEMESLU DĒĻ minēto termiņu nebūs iespējams ievērot, nodokļu kontroles termiņu VID varēs pagarināt uz laiku, ne ilgāku par 4 mēnešiem no tās uzsākšanas dienas. Šeit gan jāpiebilst, ka līdz šim ļoti bieži VID mēdza pagarināt audita veikšanas termiņus dažādu iemeslu dēļ, un ne retums tiesa šādus VID lēmumus atzina par prettiesiskiem un atcēla. Tādēļ pagarināt “da jebkādu” iemeslu dēļ – nevarēs; būs jāpastāv objektīviem iemesliem.

NODOKĻU KONTROLES PABEIGŠANA

Nodokļu kontrole tiks pabeigta ar kādu no sekojošiem iznākumiem:

   1)      ja pārbaudes rezultātā netiks noteikti papildu nodokļu (nodevu) maksājumi budžetā, VID pieņems lēmumu par nodokļu kontroles izbeigšanu;

   2)      noslēdzot vienošanās līgumu ar VID (arī šeit Jūs gaida būtiskas izmaiņas, tādēļ par šo arī sekos atsevišķs blogs); 

  3)  ja nebūsiet novērsis VID konstatētās neatbilstības vai pārkāpumus vai nav nesniegsiet pamatotu to izskaidrojumu, vai nebūsiet noslēdzis vienošanās līgumu ar VID, tad VID Jums izdos nodokļu rēķinu, ar kuru tiks aprēķināts budžetā maksājamais nodoklis, nokavējuma naudu un soda nauda;

   4)  ja nodokļu kontrolē konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu ietekmi uz Jūsu nodokļu (nodevu) saistībām bez papildu pierādījumu iegūšanas nebūs iespējams noteikt, tad VID pieņems lēmumu par nodokļu audita veikšanu.

Uj…. būs jautri! Protams, šo likumprojektu vēl būs jāpieņem Saeimai, bet šobrīd nekas neliecina, ka tas varētu nenotikt. Turēsim “roku uz pulsa” un sekosim notikumiem…

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]