ADVOKĀTA PADOMI

NEIGNORĒ BRĪDINĀJUMU!

Jau vairākas reizes pēc kārtas sastopos ar situāciju, kad pie manis vēršas uzņēmēji, no kuriem VID mēģina piedzīt cita uzņēmuma nodokļu parādu sakarā ar iespējamo šā uzņēmuma pāreju.
Par to, kādos gadījumos VID mēdz saskatīt uzņēmuma (un attiecīgi arī nodokļu parāda) pāreju esmu rakstījusi jau iepriekš (skatīt saites zemāk komentāros), taču šoreiz šos uzņēmējus vieno viens apstāklis – visos gadījumos uzņēmēji NOIGNORĒJA VID BRĪDINĀJUMA VĒSTULI, kurā VID aicināja divu nedēļu laikā sniegt paskaidrojumus un pierādījumus vai arī samaksāt cita (pārņemtā) uzņēmuma nodokļa parādu.
Kad jautāju par iemesliem, kāpēc šie VID brīdinājuma signāli tika ignorēti, vairāki atbildēja, ka, konsultējoties ar juristu/ paziņām, saprata, ka tam nav jēgas. Pārliecināt VIDu, ka nav notikusi uzņēmuma pāreja, nav iespējams. Un tagad viņi nezina, ko iesākt, jo VID ir apķīlājis viņu kredītiestāžu kontus, kā arī citu kustamu un nekustamu mantu. Savukārt VID lēmums par piespiedu piedziņu nu satur frāzi – “Mēs brīdinājām! Uzņēmums paskaidrojumus/ pierādījumus neiesniedza, tātad PIEKRITA, ka uzņēmuma pāreja ir notikusi!”
7 DIENAS IR KRIETNI PAR MAZ
Nemelošu! Vairumā gadījumos tiesa piekrīt VID secinājumiem par to, ka uzņēmuma pāreja ir notikusi, un, iespējams, tas rada uzņēmējos iespaidu, ka atbildēt uz VID brīdinājuma vēstulēm nav jēgas, jo pārliecināt VIDu tāpat nav iespējams, bet tiesa lemj tikai par labu VID. Tomēr tas neatbilst taisnībai!
Arī VID, saņemot izsmeļošus paskaidrojumus un pierādījumus, mēdz mainīt savus lēmumus, tāpat kā tiesas – lemt par labu uzņēmējiem. Piemēram, pagājušo nedēļu mūsu advokātu birojs panāca pozitīvu spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par ~1,6 miljonu euro piedziņu no uzņēmuma, jo tiesa nesaskatīja uzņēmuma pāreju. Un tas nav vienīgais šāds tiesas nolēmums. Ir vēl… 😊😊
 
Pat, JA JŪS PIEKRĪTAT VID brīdinājuma vēstulē izdarītiem secinājumiem par to, ka ir notikusi kāda cita uzņēmuma pāreja uz Jūsējo, ignorēt VID brīdinājuma vēstuli ir sliktākais, ko varat izdarīt šajā situācijā. Labāk tad izmantojiet likumā paredzēto iespēju lūgt VID piešķirt Jums grafiku nodokļa parāda samaksai 3 gadu laikā, nevis gaidiet, kad VID sāks piedzīt šīs naudas summas piespiedu kārtā, apķīlājot naudas līdzekļus kredītiestāžu kontos un citu mantu.
JA TOMĒR NEPIEKRĪTIET VID brīdinājuma vēstulē minētajiem secinājumiem, tad vērsieties pie sava advokāta un sākiet gatavot paskaidrojumus un pierādījumus tam, ka uzņēmuma pāreja nav notikusi.
Nevajag gaidīt VID lēmumu par piespiedu piedziņu, uz kura apstrīdēšanu Jums būs atvēlētas vien 7 dienas! No pieredzes varu teikt, ka 7 dienas paskaidrojumu un pierādījumu sagatavošanai ir krietni par maz! Turklāt sūdzības iesniegšana neaptur VID lēmumu par piespiedu piedziņu! Tādēļ, ja saņēmāt VID brīdinājuma vēstuli, rīkojieties!
Ja kāds uzskata, ka minētais 7 dienu termiņš pēc būtības rada konstitucionālo tiesību aizskārumu (jo nav iespējams pienācīgi “aizstāvēties” pret šādiem VID lēmumiem piedzīt citu uzņēmēju nodokļu parādu, kas rada arī tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežojumu, diemžēl būs Jūs jāapbēdina. Satversmes tiesa atteicās vērtēt minētās likuma normas atbilstību Satversmei, jo nesaskatīja iemeslus, kāpēc esošais tiesiskais regulējums nenodrošina taisnīgu tiesas procesu.
Proti, problēmas nav!
Vienlaicīgi joprojām pie manis vēršas uzņēmēji, pret kuriem VID vērš piedziņu arī tad, ja kāda manta iegādāta maksātnespējas procesa ietvaros maksātnespējīgā uzņēmuma (tā paša nodokļa parādnieka) mantas izsolē, lai gan likums īpaši noteic, ka šādos gadījumos mantas iegāde nerada uzņēmuma pāreju… Un tomēr…
Daži uzņēmēji stāsta, ka attiecībā pret viņiem ir pieņemti lēmumi par cita uzņēmuma nodokļa parāda piedziņu pat tad, ja ar tiesas lēmumu maksātnespējīgā nodokļa parāds ir dzēsts, bet uzņēmums ir izslēgts no reģistra. Šeit gan neņemos izdarīt kādus secinājumus, jo nodokļu parādu dzēšanas kārtība ir īpaši atrunāta, tādēļ, lai paliek informācijai līdz papildus informācijas noskaidrošanai.
Tiesas, savukārt, mēdz noraidīt uzņēmēju lūgumus izskatīt sūdzību mutvārdu procesā, un uzaicināt uz tiesas sēdēm lieciniekus (piemēram, darbiniekus, kuru liecības tomēr ir būtiskas, lai noskaidrotu vai ir notikusi organizēta darbinieku pārņemšana). Tāpēc tieši Jūsu sagatavotie pierādījumi un paskaidrojumi var noteikt tiesas lēmuma saturu.
Tādēļ, lai nepazaudētu iespēju iebilst pret šādiem VID lēmumiem, neignorējiet brīdinājumus.. 😊
 

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]