ADVOKĀTA PADOMI

VALDES LOCEKLIM VAR NĀKTIES MAKSĀT NO SAVAS KABATAS ARĪ TAD, JA PARĀDU MAKSĀ KĀDS CITS..

Šobrīd daudzi jo daudzi uzņēmēji saņem vēstuli no VID ar lūgumu samaksāt CITA UZŅĒMUMA NODOKĻA PARĀDU, jo, VID ieskatā, ir notikusi UZŅĒMUMA PĀREJA. Ja uzņēmējs divu nedēļu laikā nesamaksās, VID BRĪDINA, ka šo cita uzņēmuma nodokļu parādu VID iekasēs piespiedu kārtā. Proti, apķīlās bankas kontus, apķīlās kustamu un nekustamu mantu, izsūtīs rīkojumus uzņēmēja klientiem maksāt par uzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātām precēm valsts kasē, nevis viņam pašam.

Citiem vārdiem sakot, VID vēlās, lai SIA A nodokļa parādu maksā SIA B, ja tiek konstatēts, ka SIA A ir nodevis visu savu mantu vai kādu autonomo daļu (piemēram, restorāna biznesu) SIA B.

Pašlaik uzņēmuma pārejas konstatēšana no VID puses vairāk izpaužas kā jebkādu mazāko sakritību konstatēšana, īpaši neiedziļinoties, vai šīm sakritībām ir jebkāda nozīme, un vai “pārgājušie” aktīvi/ resursi ir pietiekami, lai varētu turpināt SIA A (jeb uzņēmuma nodevēja) saimniecisko darbību. Ar to, ka SIA B (jeb uzņēmuma pārņēmējs) turpina darbu tajā pašā adresē, pie viņa strādā kaut viens SIA A uzņēmuma darbinieks, notiek sadarbība ar tiem pašiem SIA A piegādātājiem un/vai klientiem, būs pietiekami, lai VID saskatītu uzņēmuma pāreju.

Taču interesantākais ir tas, ka VID neapstāsies pie tā, lai piedzītu SIA A nodokļa parādu tikai no tā uzņēmuma (vai daļas) ieguvēja –  SIA B. Pat, ja VID pieņems lēmumu piedzīt parādu no SIA B, un SIA B visu godīgi maksās atbilstoši VID noteiktajam grafikam, tas neapturēs VID mēģināt piedzīt to pašu nodokļa parādu arī no “pārgājušā” uzņēmuma nodevēja – SIA A un tā VALDES LOCEKĻA!

Ja ir tā gadījies, ka Jūs esat vai bijāt šāda uzņēmuma nodevēja (SIA A) valdes loceklis un Jūsu “valdīšanas” laikā bija izveidojušies nodokļu parādi, tad ziniet, ka tas ka nodokļa parādu VID mēģina piedzīt no cita uzņēmuma (SIA B), nekādā veidā nemazina risku, ka VID var atnākt arī pēc Jums un Jūsu mantas!

ATBILD SOLIDĀRI

To, vai VID tā drīkst darīt (t.i., mēģināt piedzīt parādu no visiem), nesen vērtēja tiesa, un nosprieda, ka DRĪKST!

Lieta tāda, ka par tām saistībām, kuras radušās pirms uzņēmuma pārejas un kuru izpildes termiņš iestājies 5 gadu laikā pēc uzņēmuma pārejas, uzņēmuma nodevējs un uzņēmuma ieguvējs atbild solidāri.

Citiem vārdiem sakot, ja SIA A bija izveidojies nodokļa parāds, un tiek konstatēta tā visas vai autonomas daļas pāreja citam uzņēmumam (t.i., SIA B),  solidāri atbildēs gan SIA A, gan SIA B.

Ja, savukārt, SIA A nodokļu parāds pārsniedz 50 minimālās algas (šobrīd- 25 tūkst. euro), un VID nav izdevies to piedzīt, tad par SIA A nodokļa parādu solidāri atbildēs arī SIA A valdes loceklis. Izņēmums-  ja valdes loceklis iesniedza SIA A maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā. Ja iesniedza, tad par SIA A nodokļa parādu solidāri atbildēs tikai SIA A un SIA B.

Tādēļ, mīļie valdes locekļi, pirms “pazust” no uzņēmuma valdes, parūpējaties, lai nodokļa parādi ir samaksāti. Savukārt, ja tas nav iespējams, jo trūkst naudas, tad parūpējaties, lai tiktu iesniegts pieteikums par uzņēmuma maksātnespēju.

Nepaļaujaties uz to, ka kāds cits to izdarīs! Tādas kļūdas dārgi maksā!

Reiz pie manis vērsās uzņēmējs, kas, pēc daudzu gadu darba kādā uzņēmumā, nolēma veidot savu uzņēmumu. Un kāpēc gan ne? Viņam bija viss nepieciešamais – zināšanas un visu piegādātāju/ klientu kontakti. Nolems – darīts! Atlika tikai pierunāt bijušos kolēģus/ darbiniekus sekot viņam līdzi uz jauno uzņēmumu. To viņš arī izdarīja, un darbinieki arī sekoja.

Varat iedomāties, kāds bija viņa pārsteigums, kad atnāca BRĪDINĀJUMS no VID par nepieciešamību samaksāt viņa bijušā darba devēja (SIA A) nodokļa parādu? Kad viņš gāja prom, nekādu nodokļa parādu uzņēmumam nebija. Izrādījās, ka jaunā valde nolēma neturpināt saimniecisko darbību un nav parūpējies samaksāt aprēķināto un deklarēto PVN, kaut gan nauda kontā šiem mērķiem bija.

Tas pats arī par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu. Nesaskaņas dalībnieku starpā vai citi līdzīgi iemesli nav šķērslis valdes loceklim iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesā. Izdariet to pirms “pazūdat” no “grimstoša kuģa”! Tas pasargās Jūs ne vien no pienākuma samaksāt uzņēmuma nodokļu parādus no savas kabatas, bet arī no citām saistītām nepatikšanām…

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]