ADVOKĀTA PADOMI

“FĒNIKSU” MEDĪBU JAUNĀS VĒSMAS…

Esmu jau vairākkārtīgi rakstījusi par VID medībām uz “fēniksiem” – t.i., tādiem uzņēmumiem, kuri līdzīgi kā putns fēniks kādā brīdī beidza pastāvēt, atstājot aiz sevīm nenomaksātus nodokļu parādus, bet atdzima no jauna nu jau ar citu nosaukumu: 

uzņēmumu pareja

uzņēmumu pāreja 

VID ļoti aktīvi meklē šādus “fēniksus” un mēģina piedzīt vecā uzņēmuma nodokļu parādus no Jūsu jaunizveidotā uzņēmuma, ja VID konstatē, ka jaunais uzņēmums ir ieguvis visus nepieciešamos resursus vecā uzņēmuma biznesa turpināšanai, t.i., notikusi uzņēmuma pāreja.

Par šādu nepieciešamo resursu pārņemšanu liecina dažādi apstākļi, piemēram:

    1. jaunais uzņēmums “fēnikss” iegādājās no vecā uzņēmuma veikalos un noliktavās esošās preces;

      2. preces nav tikušas pārvietotas;

   3. “Fēniks” turpina saimniecisko darbību vecā uzņēmuma struktūrvienībās – noliktavās un veikalos, noslēdzot jaunus telpas nomas vai pārjaunojuma līgumus;

      4. “Fēniksa” un vecā uzņēmuma juridiskā adrese palika nemainīga;

  5. “Fēnikss” nodibināja darba attiecības ar lielāko daļu no bijušajiem vecā uzņēmuma darbiniekiem;

     6. “Fēnikss” turpina vienu un to pašu uzņēmējdarbības veidu;

     7. vecā uzņēmuma piegādātāji piegādā preces arī “Fēniksam”.

     8. valde un īpašnieki palika nemainīgi..

JAUNĀKĀ PRAKSE

Lai pierādītu to, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, VID šobrīd piesauc visus un jebkādus faktus, kas var liecināt, ka patiesībā Jūsu uzņēmums ir “fēnikss” un tādēļ tam ir jāsamaksā vecā uzņēmuma nodokļu parādus. Nesen kādā no VID lēmumiem izlasīju, ka VID uzskata, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, jo abi uzņēmumi nosūtīja VID nodokļu deklarācijas no vienas IP adreses. Citi mēdza stāstīt, ka VID saskatīja “fēniksu”, ja ir izmantots viens un tas pats grāmatvedis vai revidents.

Šī brīža tendences rāda, ka gadījumā, ja sanāca iekulties nodokļu parādos, vai nu ir jācenšas tos samaksāt, vai arī “jaunajā dzīvē” no “vecās” nedrīkst ņemt itin neko. Viss! Finito la comedia! Pensija! Es protams PĀRSPĪLĒJU, bet domu uztvērāt! 😊

Ja domājat, ka uzņēmuma pāreja var tikt saskatīta tikai tad, ja turpināsiet darboties ar pilnīgi jaunu uzņēmumu, Jūs ļoti maldaties. Arī tad, ja vecā uzņēmuma resursus pārņems jau vairākus gadus strādājošs uzņēmums, var tikt saskatīta uzņēmuma pāreja.  

Tas, vai VID secinājumi par it kā notikušo uzņēmuma pāreju, ir korekti un pamatoti, ir vērtējams katrā gadījumā atsevišķi, taču jāpatur prātā, ka, turpinot vest to pašu uzņēmējdarbību, var sagaidīt vēstuli no VID ar brīdinājumu samaksāt vecā uzņēmuma nodokļu parādus.

Turklāt, jaunākā prakse ir tāda, ka VID vairs īpaši ne ar vienu neauklējas. Parādu piedziņa notiek ļoti ātri. Sākumā uz “fēniksa” adresi atnāk VID vēstule ar brīdinājumu – līdz datumam X samaksājiet vecā uzņēmuma parādus, citādi piedzīsim piespiedu kārtā. Ja nesamaksāsiet – VID piedzīs parādus piespiedu kārtā, ar ko jāsaprot, ka VID:

      1. vērsīs piedziņu uz “fēniksa” bankas kontos un kasē esošajiem naudas līdzekļiem;

      2. nodokļu pārmaksām;

    3. nosūtīs vēstules Jūsu pircējiem ieskaitīt līdzekļus par preci/pakalpojumiem nevis Jums, bet valsts kasē;

j  4. a līdzekļu nepietiks, lai dzēstu parādu, tad vērsīs piedziņu arī uz “fēniksa” kustamu un nekustamu mantu.

Lai to apturētu, Jums ir iespēja pieteikties labprātīgai nodokļa parāda samaksai un lūgt sadalīt parādu uz termiņu līdz 3 gadiem, kā arī pārsūdzēt VID piespiedu piedziņas lēmumu VID ģenerāldirektorei, un vēlāk arī tiesā. Arī tiesā viss notiks ātri… Tie noteikti nebūs ilgi tiesvedības gadi. Par to, vai VID pamatoti saskatīja uzņēmuma pāreju, tiesa izskatīs vien dažu mēnešu laikā un tikai vienā instancē. Tomēr tā būs Jūsu vienīgā iespēja visu vērst par labu!

Tas gan nenozīmē, ka situācija ir bezcerīga! Rūpīgi izvērtējiet savu situāciju. Ja pierādījumu kopums ļauj izdarīt secinājumu, ka nekāda uzņēmuma pāreja nav notikusi, tad ar lēmumu uzņemties vecā uzņēmuma nodokļu parādus arī nevajadzētu steigties.

Arī tad, ja Jūs neskar šajā blogā aprakstītā situācija, paturiet to prātā! Ja VID audita laikā Jūsu uzņēmumam uzrēķinās papildu nodokļus, tad lēmums neapstrīdēt VID audita lēmumu vai nemaksāt uzrēķinu un “aizsūtīt” uzņēmumu uz maksātnespēju… arī var novest līdz aprakstītai situācijai.

Sargiet sevi un savus uzņēmumus! 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]