ADVOKĀTA PADOMI

VID NODOKĻU MAKSĀTĀJU REITINGU PLĀNO PADARĪT PUBLISKU

Kādu laiku atpakaļ VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) bija iespējams redzēt SAVU “reitingu”, ko, analizējot dažādus datus (piemēram, deklarāciju iesniegšanas disciplīnu, nodokļu nomaksas disciplīnu un citus datus), noteica VID. Atsevišķas bankas pat mēdza pieprasīt no uzņēmējiem izziņu par reitingu, izskatot viņu kredīta pieteikumu. Arī paši uzņēmēji (īpaši tie, kas piedalās publiskajos iepirkumos) mēdza šādu izziņu pievienot dokumentācijai, lai akcentētu savu uzticamību.

Šobrīd tiek plānots virzīt grozījumus likumā, lai ziņas par VID noteikto reitingu uzņēmumiem būtu PUBLISKI PIEEJAMAS. Proti, lai ikviens varētu apskatīties, kā konkrēto uzņēmumu vērtē VID, vai tas ir:

   1)  “uzticams” = ideālais nodokļu maksātājs, kuram nav nodokļu riski;

   2)  “veicināms” =  tam ir nebūtiski nodokļu riski atsevišķās jomās;

   3)  “uzraugāms” = tam ir būtiski nodokļu riski, un tas atrodas pastāvīgā VID uzraudzībā;

   4)  “jaunreģistrēts” = tas ir reģistrēts pēdējo 6 mēnešu laikā; 

   5)  “zemas ilgstspējas” =  tam ir lieli nodokļu parādi, kuru segšanas iespējas ir apšaubāmas;

   6)  “neaktīvs” = tas neveic aktīvu saimniecisko darbību.

Kādu reitingu piešķirt un pēc kādiem principiem vai kritērijiem vadīties, lems VID. Reitinga noteikšanā var tikt ņemta vērā visa veida informācija, kas ir VID rīcībā par uzņēmumu, arī no citām valstīm saņemtā (ko VID nedrīkst tiešā veidā atklāt arī pašam uzņēmumam).

VAI DRĪKSTĒS VEIKT DARĪJUMUS UZŅĒMUMIEM, KAM VID NOTEICIS SLIKTU REITINGU?

Dažreiz klienti mēdz jautāt, vai drīkst veikt darījumu ar uzņēmumu, kuram ir nodokļu parādi. Paredzu, ka līdzīgi jautājumi radīsies, kad katra uzņēmuma reitings tiks publicēts. Vai drīkstēs veikt darījumus, piemēram, ar  zema reitinga uzņēmumu, jo VID aplūko to kā riskantu?

No likuma viedokļa, aizlieguma veikt darījumus ar tādiem “zema reitinga” uzņēmumiem nebūs, ja vien viņiem nav apturēta saimnieciskā darbība. Taču, ja iepriekš varēja vēl atsaukties, ka Jūs nevarējāt zināt, ka darījuma partneris nedeklarē darījumus vai ir iesaistīts kādos fiktīvos darījumos, tad šādam VID reitingam kļūstot publiskam, pateikt, ka Jūs neko nezinājāt un neko nenojautāt – būs grūtāk.

Esmu vairāk kā pārliecināta, ka līdz ar reitingu publiskošanu VID lēmumos tiks iekļauti argumenti, ka Jūs nebijāt pietiekami rūpīgs darījuma partneru izvēlē vai bijāt pārāk vieglprātīgs, jo veicāt darījumus ar zema riska uzņēmumiem…VID taču “brīdināja”. Jūs to neņēmāt vērā, tādēļ Jums tiek liegtas tiesības uz samaksātā PVN atskaitīšanu priekšnodoklī, plus papildus aprēķināts UIN.

Pieļauju, ka būs arī mēģinājumi argumentēt, ka slikts reitings ir uzskatāms par objektīvu apstākli, kam vajadzēja radīt šaubas par darījuma partneri vai pašu darījumu, kā dēļ Jums bija pienākums veikt darījuma partnera padziļinātu izpēti. Neveicāt? Paši vainīgi! Maksājiet PVN un UIN…

Tomēr katrai monētai ir divas puses! No vienas puses Jums pašiem būs iespēja izvairīties no riskantiem darījuma partneriem. No otras  – arī Jums būs jāpacenšas uzlabot savu nodokļu maksāšanas disciplīnu un attiecīgi arī reitingu, lai pašiem nekļūtu par “riskantu” uzņēmumu gan VID, gan darījumu partneru acīs. Pašlaik tiek plānots, ka reitingus publiskos no 2024.gada, bet nekad nevar zināt… 😊 Tāpēc pēdējais laiks kļūt par ideālu nodokļu maksātāju! 😊

PADZIĻINĀTAS SADARBĪBAS PROGRAMMA TIKS ATCELTA

Līdz ar plāniem ieviest “reitinga” sistēmu, šobrīd spēkā esošā Padziļinātas sadarbības programma tiks atcelta (vismaz tā tiek plānots). Vēl gan nav skaidrs, vai Zelta un Sudraba programmas dalībniekiem tiks saglabātas šī brīža priekšrocības, tai skaitā tiesības uz akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu.

Dzīvosim, redzēsim. Papildus informācija sekos…

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]