ADVOKĀTA PADOMI

VID JOPROJĀM NEVĒLAS MAKSĀT NOKAVĒJUMA PROCENTUS

Jau iepriekš daudz rakstīju par to, kā VID auditi, kuriem pēc idejas būtu jāilgst vien 90 dienas, patiesībā var ilgt pat vairākus gadus. Trakākais, ka laikā, kamēr notiek “bezgalīgais” audits, VID ir tiesīgs neatmaksāt uzņēmumam izveidojušās PVN pārmaksas… 

Lai uzskatāmāk ilustrētu manis aprakstītās situācijas nopietnību, iedomājaties, ka Jūsu uzņēmumam ir izveidojusies 200 000 euro PVN pārmaksa, kuru VID atsakās atmaksāt divus gadus… Pēc būtības no Jūsu uzņēmuma apgrozāmajiem līdzekļiem valsts izņem 200 000 euro, un patur sev. Pēc diviem gadiem VID pabeidz auditu, secinot, ka “viss ir kārtībā”, un atmaksā uzņēmumam aizturēto PVN pārmaksu 200 000 euro. Uzņēmums priecājas, ka beidzot “bezgalīgais audits” ir beidzies, un ir iespējams atgūt nepamatoti aizturētos 200 000 euro.

Liekās, ka šis stāsts ir ar laimīgām beigām…, taču tas tā nav! 

Daudzi uzņēmēji nemaz nezina, ka likums paredz VID tiesības aizturēt pārmaksu līdz nodokļu audita beigām, taču tas nenoņem no VID pienākumu kompensēt naudas vērtības kritumu par nepamatoti aizturēto PVN pārmaksu par visu periodu, ko pārmaksa tika nepamatoti aizturēta. 

Citiem vārdiem sakot, jau manā minētajā piemērā, pēc audita beigām VID bija pienākums atmaksāt ne tikai PVN pārmaksu – 200 000 euro, bet arī nokavējuma procentus par diviem gadiem. 

Proti, vispārīgā gadījumā VID ir jāatmaksā PVN pārmaksa 30 dienu laikā. Izņēmums no šīs kārtības ir tad, ja VID nolemj veikt auditu padziļinātai PVN pārmaksas pamatotības pārbaudei. Šādā gadījumā VID pilnīgi likumīgi var aizturēt PVN pārmaksas atmaksu līdz pat audita beigām. Tomēr, ja VID secina, ka PVN pārmaksas atmaksa ir pamatota, tad VID ir pienākums palielināt atmaksājamo PVN pārmaksu par 0,03% par katru nokavēto dienu, skaitot no pārmaksātā PVN parastās (jeb likumā noteiktās) atmaksāšanas dienas – t.i., sākot ar 31.dienu. 

0,03% dienā = 10,95% gadā… Nav grūti aprēķināt, cik daudz naudas uzņēmumam no manis minētā piemēra netika samaksāta… Ceru, ka tagad Jūs saprotat, kāpēc manā uztverē šis stāsts (ar PVN pārmaksas atmaksu pēc divu gadu ilga audita) nav ar laimīgām beigām. 😊

VĒRTĪGI PATURĒT PRĀTĀ

Ja Jūsu uzņēmums kļuva par audita upuri, un VID neatmaksā PVN pārmaksas, tad paturiet prātā, ka:

1) bez PVN pārmaksas atmaksas Jūsu uzņēmumam ir tiesības saņemt arī nokavējuma procentus par visu periodu, ko VID nepamatoti aizturēja PVN pārmaksu.

2) Praksē VID mēdz “aizmirst” atmaksāt arī nokavējuma procentus vai arī nesteigties ar to atmaksu. Likums uzliek pienākumu atmaksāt nepamatoti aizturēto nodokļu pamatsummu (t.i. PVN pārmaksu) 15 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas. Ja VID kavē atmaksāt nokavējuma procentus – likumā nav paredzēta par to atbildība, nedz ir iespējams piedzīt no VID nokavējuma procentus no laicīgi neatmaksātajiem nokavējuma procentiem! 😊 Diemžēl tā tas ir. 

3) Ja VID atmaksā pamatsummu (t.i., PVN pārmaksu), bet neatmaksā nokavējuma procentus, tad nav nepieciešams uzreiz celt paniku. Praksē novērots, ka nokavējuma procentus VID mēdz atmaksāt arī ar dažu mēnešu nokavējumu. 

4) Ja tomēr tādi netiek atmaksāti vairākus mēnešus, tad sazinieties ar Jūsu advokātu, kas palīdzēs Jums šo jautājumu sakārtot. 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]