ADVOKĀTA PADOMI

VAI VID VAR PIEDZĪT CITA UZŅĒMUMA NODOKĻU PARĀDUS NO JEBKURA?

Par uzņēmuma pāreju rakstīju jau iepriekš daudz un bieži. Šobrīd tā ir tādā modes lieta un papildu veids budžeta līdzekļu papildināšanai – piedzīt maksātnespējīgā uzņēmuma nodokļu parādus no kāda cita uzņēmuma, kas turpina veikt šā maksātnespējīgā uzņēmuma (parādnieka) saimniecisko darbību.

VID konstatēto “uzņēmuma pārejas” gadījumu šobrīd netrūkst, taču viens gadījums izceļas no daudziem citiem.

Par to, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, VID sāka runāt tikai tad, kad neveiksmīgi mēģināja piedzīt nodokļu parādus kā no paša maksātnespējīgā uzņēmuma, tā arī no šī uzņēmuma bijušā valdes locekļa.

Proti, sākumā VID ierosināja juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas procesu pret uzņēmuma bijušajiem valdes locekļiem. Pieņēma lēmumus par piespiedu piedziņas līdzekļu  piemērošanu pret viņiem. Savukārt, tad, kad valdes locekļi devās uz dzīvi ārzemēs – aktīvi sadarbojās ar citas valsts nodokļu administrāciju nodokļa parādu piedziņā.

Tikai gadu vēlāk, kad piedzīt nodokļu parādus no valdes locekļiem nebija izdevies, VID nolēma tos piedzīt no cita uzņēmuma, pamatojoties uz it kā notikušu “uzņēmuma pāreju”. Redz, abiem uzņēmumiem grāmatvedību kārtoja viens un tas pats grāmatvežu kantoris, un deklarācijas bija sniegtas no vienas adreses, utt.… Tas viss liecina par to, ka cits uzņēmums turpina maksātnespējīgā uzņēmuma saimniecisko darbību. Kāpēc nodokļa parādu nepiedzīt no šī uzņēmuma?!

Šādi gadījumi rada jautājumu, vai tiešām VID var tā vienkārši piedzīt cita uzņēmuma nodokļa parādu no jebkura? Es teiktu, ka varēt jau var, bet vai ir tiesīgs – tas jau ir cits jautājums.

“Uzņēmuma pāreja” izpaužas kā aktīvu un saistību nodošana, un vairākumā gadījumos VID pamatoti konstatē uzņēmuma pāreju citam uzņēmumam (saņēmējam): uz jauno uzņēmumu strādāt pārgājušie darbinieki, pārslēgtie līgumi ar maksātnespējīgā uzņēmuma piegādātājiem un klientiem, to pašu telpu izmantošana, utt. Dažreiz pat nosaukums ir tik līdzīgs, ka grūti saprast, vai vispār kaut kas, izņemot īpašnieku, ir mainījies?  

Tomēr lai vai kā, nav iespējams, ka vienas un tās pašas saistības tiek piedzītas no visiem pēc kārtas. Vai nu uzņēmuma pāreja (t.i., aktīvu un saistību nodošana) citam uzņēmumam ir notikusi, vai nē. Ja ir notikusi, tad par maksātnespējīgā uzņēmuma nodokļa parādiem atbild uzņēmums, uz kuru aktīvi un saistības (kas ir pietiekami saimnieciskās darbības turpināšanai) pārgāja. Ja nav notikusi – tad pats maksātnespējīgais uzņēmums (parādnieks) vai noteiktos gadījumos – tā bijušie valdes locekļi. 

Tādēļ, ja Jūs no VID saņemat “prieka vēsti” par iespēju samaksāt cita uzņēmuma nodokļu parādus, jo, VID ieskatā, ir notikusi uzņēmuma pāreja, ir vērts pievērst uzmanību arī tam, vai gadījumā VID nemēģina šo pašu parādu piedzīt no maksātnespējīgā uzņēmuma (parādnieka) valdes locekļiem vai kāda cita. Ja šādi apstākļi pastāv, tad Jūs iegūstat iespēju juridiski argumentēt to, ka uzņēmuma pāreja nav notikusi, bet VID vērstā piedziņa pret Jūsu uzņēmumu nav tiesiska un pamatota.

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]