ADVOKĀTA PADOMI

VAI VID VAR PIEDZĪT 30 UN VAIRĀK GADUS VECU PARĀDU? KAD IESTĀJAS NOILGUMS?

Brīvdienās izdevās brīvs brītiņš palasīt “svaigāko” tiesu praksi. Manu uzmanību pievērsa kāds spriedums, kurā tika apskatīts jautājums par to, cik ilgā laikā tiek dzēsts nodokļa parāds. Ikviens nezinātājs, izlasot likumu, var nonākt pie secinājuma, ka nodokļu parāds tiek dzēsts trīs gadu laikā kopš VID ir izdevis lēmumu par piespiedu piedziņu, bet šis lēmums nav izpildīts (t.i., nav mantas pret kuru vērst piedziņu).

Proti, trīs gadiņi jāpaciešas… un tad atkal var atsākt dzīvot un uzdzīvot.. 😊

Tomēr viss nav tik vienkārši… Neticami, bet fakts, taču vēl šogad ,t.i., 2023.gadā, tika risināts strīds par 30 (!!!) gadus veca nodokļa parāda piedziņu!

“Kā tas ir iespējams?” jautāsiet Jūs. “Tikko minējāt, ka parāds tiek dzēsts trīs gadu laikā!”

Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums būs detalizēti jāapskata faktiskie apstākļi…

I SOLIS: VID LĒMUMS PAR PARĀDA PIEDZIŅU

Nodokļa parāds izveidojās vēl 90-tajos (!) gados, taču lēmumu par parāda piedziņu VID pieņēma vien ~10 gadus vēlāk un nosūtīja to tiesu izpildītājam.

Likums noteic, ka nodokļu parāds tiek dzēsts, ja VID lēmums par nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku jeb:

1)      ja tas nav izpildīts 3 gadu laikā no tā pieņemšanas dienas; UN

2)      VID rīcībā ir apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību.

Taču minētais 3 gadu termiņš tiek APTURĒTS, ja lēmums ir iesniegts izpildei tiesu izpildītājam un nodokļu administrācijas ierēdnim:

1)       līdz lēmuma izpildei;

2)      vai līdz brīdim, kad ir izdots akts par piedziņas neiespējamību.

Mūsu izskatāmajā gadījumā, VID bija nepieciešami ~10 gadi, lai pieņemtu lēmumu par piespiedu piedziņu. Bez šāda lēmuma nekāds noilguma termiņš netika rēķināts. Savukārt brīdī, kad VID pieņēma lēmumu par bezstrīdus piedziņu, tā izpildi VID uzticēja tiesu izpildītājam. Attiecīgi 3 gadu noilguma termiņš tika automātiski apturēts!

II SOLIS: TIESU IZPILDITĀJS MĒĢINA PIEDZĪT PARĀDU

Tiesu izpildītājs mēģināja piedzīt parādu 6 gadus (t.i., līdz 2012.gadam), un vēl vienu gadu viņam paņēma nosūtīt VID lēmumu par piedziņas neiespējamību. Proti, lēmums tika nosūtīts vien 2013.gadā.

Tātad visus šos 6 gadus (t.i., līdz 2012.gadam) noilguma termiņa tecējums bija apturēts, un netika rēķināts.

Jūs iespējams jautāsiet, kāpēc trīs gadu termiņa tecējums tika apturēts tikai līdz 2012.gadam, ja tiesu izpildītājs lēmumu par piedziņas neiespējamību nosūtīja VIDam tikai gadu vēlāk. Redziet.. noilguma termiņa apturēšanas laika noteikšanā nozīme ir tieši BRĪDIM, KAD AKTS PAR PIEDZIŅAS NEIESPĒJAMĪBU IR IZDOTS, nevis kad šis akts nonāk VID rīcībā. Tā noteica Augstākā tiesa.

Brīdim, kad akts par piedziņas neiespējamību nonāk VID rīcībā, ir nozīme tikai, lai jau tālāk vērtētu, vai ir iestājušies priekšnoteikumi, kad lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku.

III SOLIS – PIEDZIŅAS DARBĪBU 2.CĒLIENS

Pagāja vēl 2 gadi, un VID nolēma atkārtoti nodot lēmuma izpildi tiesu izpildītājam.

Lūk šajā stāsta posmā pirmo reizi sākās 3 gadu termiņa tecējums. Proti, no dienas, kad tiesu izpildītājs taisīja lēmumu par piedziņas neiespējamību (2012.gadā), līdz 2014.gadam, kad VID nodeva lēmuma izpildi tiesu izpildītājam atkārtoti.

IV SOLIS – TERMIŅŠ NETIEK SKAITĪTS NO JAUNA

Visus šos gadus VID KĻŪDAINI UZSKATĪJA, KA šāda “futbola” spēlēšana ar tiesu izpildītāju (t.i., tiesu izpildītājs izdod aktu par piedziņas neiespējamību, bet VID atkārtoti nosūta piedziņas lēmumu tiesu izpildītājam) aptur 3 gadu noilguma termiņu, un ar katru reizi, kad lēmums tiek (atkārtoti) nosūtīts tiesu izpildītājam piedziņas izpildei, 3 GADU TECĒJUMS SĀKAS NO JAUNA, NEIESKAITOT PIRMS TAM NOTECĒJUŠO LAIKU.! Kā sakot “NEVER ENDING STORY”… 30 un vairāk gadu garumā līdz parāds tiek piedzīts vai persona nomirst (pārstāj pastāvēt)….un arī tad šim stāstam var būt turpinājums!

Taču Augstākās tiesas Senāts nepiekrita šādam VID skatījumam, un nosprieda, ka no kopējā 3 gadu noilguma termiņa tiek izņemts ārā (“izgriezts”) laiks, kamēr pastāv tiesību normā uzskaitītās situācijas (t.i., ja lēmuma izpilde tiek uzticēta tiesu izpildītājam – līdz lēmuma izpildei, vai līdz brīdim, kad tiek izdots akts par piedziņas neiespējamību).

Lūk tā…

Ziniet savas tiesības, dāmas un kungi!

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]