ADVOKĀTA PADOMI

VAI CEDĒTS PARĀDS VAR TIKT UZSKATĪTS PAR (NO IIN ATBRĪVOTU) DĀVINĀJUMU?

Kādu laiciņu atpakaļ jau rakstīju par dāvanām laulātajam un radiniekiem, taču parādījās iemesls paturpināt šo tēmu. 😊

Kā zināt, tad dāvanas laulātajam un radiniekam līdz trešajai radniecības pakāpei nav apliekamas ar ienākuma nodokli (IIN). Izņēmums – ja dāvana tiek dāvināta saimnieciskās darbības ietvaros.

Piebilde “ja dāvana tiek dāvināta saimnieciskās darbības ietvaros” parasti izraisa problēmas, īpaši, ja pati dāvana vai dāvinātājs ir iesaistīti saimnieciskās darbības veikšanā.

Līdz šim VID uzskatīja, ka dāvinājums laulātajam vai radiniekam ir apliekams ar IIN, ja dāvinātais AKTĪVS BIJA DĀVINĀTĀJA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS OBJEKTS.

Piemēram, vīrs ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs un savas saimnieciskās darbības ietvaros izīrē un pārvalda sev piederošo nekustamo īpašumu. Tādēļ, VID ieskatā, ikviens ar šo nekustamo īpašumu saistīts darījums, arī dāvinājums sievai vai bērniem, ir atzīstams par darījumu saimnieciskās darbības ietvaros.

Par laimi Augstākā tiesa viesa skaidrību šajā jautājumā (skatīt komentāros), vismaz attiecībā uz nekustamo īpašumu.

Tomēr tiesu praksē Jūs neatradīsiet atbildi uz to, kā būt, ja dāvinājuma objekts ir nevis nekustamais īpašums, bet gan uzņēmuma kapitāldaļas vai uzņēmumam piešķirtais aizdevums un ar to saistītie blakus prasījumi (procenta maksājumi)? Ja sekot VID nostājai, tad ir grūti pamatot, ka kapitāldaļas vai uzņēmumam piešķirtais aizdevums netiek izmantots saimnieciskā darbībā (īpaši, ja aizdevējam tiek izmaksāti procenti). 😊 Tad ko? Dāvināt kapitāldaļas un aizdevumus “bez maksas” (t.i., bez IIN un UIN sekām) nevar?

Arī mēs uzdevāmies ar šo jautājumu, lūdzot VID sniegt skaidrojumu, pirms tam rūpīgi pamatojot savu nostāju šajā jautājumā. 😊

Proti, tēvs bija aizdevis dēlam piederošajai SIA naudu, un tagad vēlējies šo aizdevumu cedēt savam dēlam bez maksas (jeb vienkārši uzdāvināt to dēlam ar visiem pielīgtajiem procentiem). Stāvēja jautājums, vai šajā gadījumā aizdevuma cesija var tikt uzskatīta par no nodokļa atbrīvotu dāvanu dēlam? Un kā tas ietekmēs SIA?

VID SAISTOŠĀ UZZIŅA

VID piekrita, ka SIA kreditora maiņa (t.i., ja tēvs cedē aizdevumu dēlam) nerada nodokļa (UIN) sekas SIA.

Tomēr SIA būs jāievēro transfertcenu nosacījumi aizdevumam, jo dēls un viņam piederošā SIA ir saistītās personas. Tas nozīmē, ka SIA ir jāspēj pamatot, ka piešķirtā aizdevuma pielīgtie procenti atbilst tirgus cenai, un šim nolūkam SIA ir jābūt izstrādātai transfērtcenu dokumentācijai, kuru SIA pēc VID pieprasījuma ir pienākums uzrādīt 30 dienu laikā. Ja dokumentācijas nebūs, SIA var tikt sodīta. Maksimālais sods – 100 tūkstoši euro.

Tāpat VID piekrita, ka tēva cedēts aizdevums dēlam ir jāuzskata par dāvanu, kas ir atbrīvota no IIN, jo tēvs un dēls ir radinieki līdz trešajai pakāpei.

VID neuzskatīja SIA piešķirtā aizdevuma cesiju (dāvanu) par tādu, kas ir veikta saimnieciskās darbības ietvaros, un tas manuprāt ir pareizi, jo tēvs neveica saimniecisko darbību, bet pielīgtie procenti līdz šim nebija izmaksāti.

Iespējams, ja tēvs regulāri saņemtu no SIA aizdevuma procentu maksājumus, būtu pamats vērtēt, vai dāvana tiek veikta saimnieciskās darbības ietvaros. Taču šajā sakarā ir būtisks nu jau iepriekš pieminētais Augstākās tiesas Senāta spriedums, kurā tiesa norāda, ka ir jāvērtē dāvinātāja motīvi. Attiecīgi, arī tad, ja tēvs regulāri saņemtu procentu maksājumus, tomēr būtu pamats vērtēt, ka aizdevuma cesija (dāvana) dēlam ir atbrīvota no IIN.

Vienlaicīgi VID atzina, ka pielīgtie procenti nebūs atbrīvoti no IIN.

Proti, noslēdzot cesijas (dāvinājuma) līgumu, ar kuru dēls saņems SIA izsniegtā aizdevuma prasījuma tiesības, viņš negūs ienākumu, kurš būtu apliekams ar IIN. Savukārt brīdī, kad SIA atmaksās dēlam aizdevumu un procentus, tad procenti veidos ienākumu, kas būs apliekams ar IIN 20 % (t.i., kā ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums).

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]