ADVOKĀTA PADOMI

VAI AR ATSAUCI UZ SS.COM SLUDINĀJUMU PIETIEK, LAI LIEGTU JUMS TIESĪBAS ATSKAITĪT PVN?

Šis stāsts aizsākās kā kārtējā uzņēmuma neveiksmes stāsts saistībā ar reprezentatīva automobiļa iegādi un sekojošām nedienām ar VID. Shēma  veca kā novalkāta drāna – sākumā slēdz vienu nomas līgumu. Kad automobiļa vērtība krītas zem reprezentatīvā automobiļa sliekšņa (t.i., 50 000 EUR  bez PVN) – slēdz citu nomas līgumu, lai varētu sākt atskaitīt PVN un norakstīt izdevumus ar saimniecisko darbību saistītajās izmaksās.

Cilvēki nekam nemācās (skaļi nodomāju)  Šī shēma jau sen ir apzināta! Katrreiz, kad Jūs nodeklarējat lielāku nomas maksājumu par automobili, VID “iedegās sarkanais karodziņš”. 😊 Tā kā šos divus līgumus apvieno viens pušu nodoms – iegādāties konkrēto automobili – ,tad otrais līgums tiks uzskatīts par pirmā turpinājumu, un tiks ņemta vērā sākotnējā automobiļa vērtība. Ja tā pārsniedz 50 000 EUR (bez PVN), tad automobilis tiks uzskatīts par reprezentatīvo ar visām no tā izrietošām sekām.

Proti, Jūsu uzņēmums nedrīkstēs atskaitīt PVN un norakstīt ar tā pirkšanu un uzturēšanu saistītos izdevumus ar saimniecisko darbību saistītajās izmaksās. Atskaitīt PVN uzņēmums varēs tikai tad, ja automobilis tiks izmantots ar PVN apliekamajos darījumos – piemēram, no bankas iznomāto automašīnu Jūs iznomāsiet vēl kādam citam uzņēmumam.

Tomēr arī šajā gadījumā nav garantijas, ka viss noritēs gludi un bez starpgadījumiem. VIDam nepatīk starpnieki. Ja automobilis turklāt tiks iznomāts kādam saistītajam uzņēmumam…, tad nav grūti iedomāties, kas notiks tālāk. 😊 

Tā tas notika arī ar šo nelaimīgo uzņēmumu, kurš paņēma nomā reprezentatīvo automobili un iznomāja tālāk saistītajam uzņēmumam. VID atteicās atmaksāt PVN, jo uzskatīja, ka nomas cena ir neadekvāti zema, attiecīgi darījums ir ekonomiski nepamatots un uzņēmumam neizdevīgs, un tātad – fiktīvs.

Interesantākais, ka savu lēmumu VID pamatoja ar automobiļu nomas sludinājumiem ss.com, saskaņā ar kuriem citas privātpersonas līdzīgus auto iznomāja krietni dārgāk, kas VID ieskatā pierāda, ka uzņēmums ir krāpnieks! Nu…lēmums drīzāk tika pamatots vien ar APGALVOJUMU, KA ŠĀDI SLUDINĀJUMI SS.COM KĀDREIZ BIJA, jo uz brīdi, kad lietu sāka skatīt tiesā, neviena ss.com saite uz sludinājumiem nedarbojās, bet nekādas šo sludinājumu izdrukas VID iesniegt tiesā nevarēja.

Pirmās instances tiesa atzina, ka būtu labi, ja VIDs tomēr pievienotu izdrukas no ss.com sludinājumiem, taču tas nekas. Ticēsim uz vārda! Tomēr Apgabaltiesa pateica – NĒ! NETICĒSIM GAN! 😊

VAI SS.COM SLUDINĀJUMI KAUT KO PIERĀDA?

Apgabaltiesa norādīja, ka:

1)       VID ir jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tas atsaucas kā uz savu iebildumu pamatojumu.

2)       VID paskaidrojumi atzīstami par pierādījumiem, ja tos apstiprina citi pārbaudīti un novērtēti pierādījumi.

3)       VID nav iesniedzis attiecīgas izdrukas no tīmekļa vietnes www.ss.com, bet lēmumā ietvertās atsauces uz attiecīgo informāciju vairs nebija aktuālas. VID šo informāciju vajadzēja izdrukāt un pievienot lietas materiāliem. Tā kā tas netika izdarīts, tad jāuzskata, ka VID nav iesniedzis pierādījumus, kas apstiprinātu tā norādītos apstākļus, ka attiecīgajā periodā tirgū salīdzinošos apstākļos automašīnas tika iznomātas par būtiski augstāku cenu (nekā uzņēmums iznomāja savu auto). Tādējādi VID savas šaubas nav pamatojis ar pierādījumiem, un tās atzīstamas par nepamatotām.

4)       Pat, ja tīmekļa vietnē www.ss.com būtu pieejama informācija, uz kuru VID ir atsaucies lēmumā, visticamāk tā nebūtu atzīstama par pierādījumu. Tirgus apstākļos cenu atšķirības starp uzņēmuma un www.ss.com norādītajiem cenu piedāvājumiem var radīt apstāklis:

  1.       vai nomas maksa ir attiecināma uz īstermiņa vai ilgtermiņa nomu,
  2.       no kādiem maksājumiem sastāv nomas maksa un vai ir veicami vēl kādi maksājumi papildus nomas maksai.

5)       VID balstījās uz publiski pieejamu informāciju no www.ss.com un uzņēmuma Domenikss par auto nomas darījumiem tirgū. Taču VID NEVĒRTĒJA PAPILDUS APSTĀKĻUS VAI NIANSES, KĀDI IR IZDEVUMI. VID balstījās, kāda cena tiek piedāvāta konkrētam pakalpojumam, taču VID:

  1.       neinteresējās, ko konkrētajā publiskajā piedāvājumā ietvēra nomas maksa, dziļāk to nepētīja,
  2.       kā arī VID nezin, vai darījumi faktiski notika par šādu cenu.

Ievērojot minēto, tiesa neguva pārliecību, ka VID ir ieguvis un salīdzinājis uzņēmuma darījumos noteikto nomas maksu ar pēc būtības līdzīgiem darījumiem.

Lai arī šīs atziņas ir par automobiļa nomas darījumiem, tomēr tās ir pilnībā attiecināmas arī uz visiem citiem gadījumiem. Tā nav pirmā reize, kad VID lēmums un tajā iekļautie aprēķini tiek balstīts uz sludinājumiem no www.ss.com. Ja arī Jūs esat kļuvuši par šāda lēmuma adresātu, tad papētiet, vai viss ir korekti un vai VID minētie dati vispār ir salīdzināmi ar Jūsējiem.

Jūsu Alisa 

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]