ADVOKĀTA PADOMI

SVARĪGI! PAVĒRSIENS JAUTĀJUMOS PAR PVN PĀRMAKSĀM!

Piektdienas nav labākais laiks šādu rakstu publicēšanai, taču nolēmu to darīt, jo ir noticis kas patiešām SVARĪGS, un, iespējams, šis raksts kādu uzņēmumu paglābs no vairāku tūkstošu euro lielas kļūdas. Diemžēl daudziem palīdzēt vairs nevarēs … ☹☹
 
Lai izskaidrotu, kas ir noticis, ir jāpievēršas vēsturei un līdz šim spēkā esošās prakses izveidošanās pirmsākumiem…, jo nezinātājs nepamanīs un nesapratīs, kas tikko notika.
 
Mēģināšu izskaidrot..
 
Taču, ja ātri un divos vārdos:
 
– ir pamainīta kārtība, kādā tiek skatītas lietas par PVN pārmaksu atmaksu;
 
– prasīt atmaksāt PVN pārmaksu atkal un atkal…vairs nevarēs;
 
– ja VID lēmums ar atteikumu atmaksāt PVN pārmaksu netiks apstrīdēts mēneša laikā – PVN pārmaksa tiks neatgriezeniski dzēsta!
 
REIZ SENOS LAIKOS…
 
Vēl tālajā 2007 gadā (proti, 16 gadus atpakaļ, bet, iespējams, vēl agrāk) Augstākās tiesas Senāts ir skaidrojis atšķirību starp labvēlīgu un negatīvo administratīvo aktu.
 
NEGATĪVAIS ADMINISTRATĪVAIS AKTS ir tad, ja ar iestādes lēmumu personai jau piemītošās tiesības un pienākumi ir aktīvi ietekmētas. Piemēram, VID izdod audita lēmumu, ar kuru tiek uzlikts par pienākumu šai personai iemaksāt budžetā papildus nodokli.
 
Savukārt, ja persona ir vērsusies iestādē ar lūgumu par jaunu – personai vēl nepiemītošu – tiesību noteikšanu, un iestāde atteikusies izdot šādu administratīvo aktu,
 
AR ATTEIKUMU TIESISKĀS ATTIECĪBAS NAV AKTĪVI IETEKMĒTAS. Līdz ar to, ŠĪ PERSONA VAR JEBKURĀ LAIKĀ VĒLREIZ VĒRSTIES AR IESNIEGUMU IESTĀDĒ, ATKĀRTOTI IZSAKOT LŪGUMU IZDOT LABVĒLĪGU POZITĪVU ADMINISTRATĪVO AKTU.
 
Iestādei šādā situācijā nav tiesiska pamata neizskatīt šādu atkārtotu iesniegumu pēc būtības.
 
Proti, iestādes ATTEIKUMS NEKO NEMAINA PERSONAS TIESISKAJĀ STĀVOKLĪ un tam nav turpinošas iedarbības. Līdz ar to nav iespējams runāt par atteikuma kā tāda spēka zaudēšanu vai atcelšanu. TĀPĒC ARĪ ATTEIKUMA GADĪJUMĀ PIETEIKUMA PRIEKŠMETS TIESĀ IR LABVĒLĪGA ADMINISTRATĪVĀ AKTA IZDOŠANA.
 
Šie principi visu šo gadu garumā tika piemēroti arī attiecībā uz PVN pārmaksām…
 
Proti, pat, ja VID atteica atmaksāt PVN pārmaksu, tas nekad nebija šķērslis atkārtoti vērsties ar iesniegumu VID par minētās PVN pārmaksas atmaksu… atkal un atkal un atkal…
 
Minēšu piemēru…
 
Savas saimnieciskās darbības vajadzībām uzņēmums iegādājās nelietotu nekustamo īpašumu, bet samaksāto PVN tas atskaitīja priekšnodoklī. Veicot PVN deklarāciju pārbaudi, VID secināja, ka iegādātais nekustamais īpašums ir – 2-stāvu dzīvojamā ģimenes māja. Kā tā tiks izmantota saimnieciskā darbībā uzņēmums izskaidrot nevar, vien minot plānus kaut kad nākotnē izmantot telpas kā biroja telpas. Šāds uzņēmuma paskaidrojums nepārliecina VID par to, ka nekustamais īpašums jebkad tiks izmantots saimnieciskā darbībā, tādēļ tas atsaka atmaksāt PVN pārmaksu.
 
Ko darīt?
 
Līdz šim lētākais un ātrākais veids bija nevis strīdēties ar VID, bet gan savākt papildus pierādījumus tam, ka nekustamais īpašums tomēr tiek izmantots saimnieciskā darbībā, un atkārtoti lūgt VID atmaksāt PVN pārmaksu. Atkal… un atkal…, ja nepieciešams.
Ja, neskatoties uz visiem savāktiem pierādījumiem, VID tomēr atteica atmaksāt samaksāto PVN, tikai tad uzņēmums vērsās tiesā ar lūgumu izdot LABVĒLĪGO ADMINISTRATĪVO AKTU jeb lēmumu atmaksāt PVN pārmaksu.
 
Tā tas strādāja daudzus, jo daudzus gadus…
Taču tad notika kaut kas pavisam negaidīts….
 
SENĀTS PRĀTO PAR PVN PĀRMAKSAS DABU
Izskatot kārtējo pieteikumu par PVN pārmaksas atmaksu, Senāts uzdevās ar jautājumu par to, kas ir PVN pārmaksa, secinot, ka
– PVN pārmaksa ir nodokļa maksātāja īpašums – jeb viņa finanšu līdzekļi, kuri ir atgriežami nodokļu maksātājam, tos vai nu ieskaitot viņam esošo valsts noteikto maksājumu parādu segšanai, vai arī atmaksājot.
 
– Šo līdzekļu paturēšana valsts rīcībā, liedzot iespēju nodokļu maksātājam ar tiem rīkoties, ir tiesību uz īpašumu ierobežojums.
 
– Lai arī nodokļa maksātāja saistības pret budžetu var veidoties gan ar plusa, gan mīnusa zīmi, to pamats ir noteikti darījumi. Ikviena darījuma izslēgšana no aprēķina, samazinot atskaitāmo priekšnodokli, vienlīdz
 
NELABVĒLĪGI IZMAINA NODOKĻU MAKSĀTĀJA TIESISKO SITUĀCIJU;
 
– Tas, vai tādējādi tiek palielinātas nodokļa maksātāja saistības pret valsts budžetu vai samazinātas valsts budžeta saistības pret nodokļa maksātāju pārmaksas atmaksas atteikuma gadījumā, būtībā nav izšķiroši;
 
– VID, neapstiprinot un neatmaksājot pārmaksu, būtībā nevis atsaka izdot labvēlīgu administratīvo aktu par tiesībām uz pārmaksas atmaksu (šādas tiesības nodokļu maksātājam pastāv jau uz darījumu un deklarāciju pamata),
BET GAN IZDOD NELABVĒLĪGU ADMINISTRATĪVO AKTU, AR KURU ATSAKA ATZĪT UN ĪSTENOT ŠĪS TIESĪBAS.
 
– Tādēļ neatkarīgi no tā, vai ar priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegumu ir pamatots lēmums par papildu nodokļa aprēķinu vai nodokļa pārmaksas apstiprināšanas un atmaksas atteikums,
 
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM TAS IR JĀUZTVER KĀ NODOKĻA MAKSĀTĀJAM PIEMĪTOŠU UN LIKUMĀ NOTEIKTI PAREDZĒTU TIESĪBU LIEGŠANA, KAS IR PAMATOJAMA KĀ NELABVĒLĪGS ADMINISTRATĪVAIS AKTS.
 
KO TAS FAKTISKI NOZĪMĒ??
 
Nezinātājiem paskaidroju…, ka turpmāk – prasīt PVN pārmaksu atkal un atkal…. VAIRS NEVARĒS!!!
Ja VID atteikums atmaksāt PVN pārmaksu nebūs apstrīdēts mēneša laikā, tad VID lēmums neatgriezeniski stāsies spēkā, bet Jūsu PVN PĀRMAKSA TIKS DZĒSTA!
 
Tādēļ, ja esat saņēmuši atteikumu atmaksāt PVN pārmaksu, tad šāds lēmums ir obligāti apstrīdams! Izņemot, ja vien piekrītat VID secinājumiem par PVN pārmaksas nepamatotību.
 
Par to, kā tiesa turpmāk skatīs lietas par PVN pārmaksām… pastāstīšu rīt.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]