ADVOKĀTA PADOMI

SŪTOT PRECES AR KURJERPASTU, VIEŠ MAZĀK PROBLĒMU AR VID!

Gribu padalīties ar ziņu par kādu revolucionāru spriedumu, kas iezīmē arī zināmu tendenci – sūtīt preces uz citu ES dalībvalsti ir drošāk ar kurjerpastu! Būs mazāk problēmu pierādīt darījumu un tiesības piemērot 0% PVN šādai preču piegādei! Attiecīgi būs vienkāršāk panākt VID lēmuma atcelšanu, ja VID nolemtu darījumus apstrīdēt un uzrēķināt papildu nodokļus.

Jāteic, ka pēdējos mēnešos tiesa vienu pēc otra atceļ VID lēmumus, kuros VID neatzīst darījumus, bet kuros preces tika sūtītas ar kurjerpastu (DHL, TNT, u.c.).

Arī šajā lietā, par kuru vēlos pastāstīt, VID neatzina darījumus tikai tādēļ, ka uz kravu pavadzīmēm nebija preču nosūtītāja, saņēmēja un pārvadātāja pārstāvju pašrocīgo parakstu. Kravu pavadzīmes bija ģenerētas elektroniski kurjera (DHL, TNT, u.c.) preču pārvadājumu izsekošanas sistēmā. Izcēlās strīds par to, vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju (tādu kā DHL, TNT u.c.) elektroniski ģenerētās kravu pavadzīmes vispār ir atzīstamas par pavadzīmēm, ja uz tām nav PAŠROCĪGU parakstu, tikai elektroniski ģenerēti svītru kodi.

KO NOTEIC CMR UN GAISA TRANSPORTA KONVENCIJAS?

Savos blogos cenšos izvairīties no smagnējiem tekstiem ar atsaucēm uz likumiem un pantiem, bet šoreiz tas ir svarīgi, jo tas, ko novērojam – ir revolūcija! 😊 

CMR konvencijas (par kravu pārvadājumiem ar autotransportu) 4. un 5. pantā noteikts, ka pārvadājuma līgums tiek apstiprināts, sastādot pavadzīmi. Pavadzīmi noformē trijos eksemplāros, un to PARAKSTA nosūtītājs un pārvadātājs. Šie PARAKSTI VAR BŪT IESPIESTI TIPOGRĀFISKI VAI AIZSTĀTI AR NOSŪTĪTĀJA UN PĀRVADĀTĀJA ZĪMOGIEM, ja to atļauj likums tajā valstī, kurā tiek noformēta pavadzīme. Pirmais pavadzīmes eksemplārs tiek izsniegts nosūtītājam, otrais pavada kravu, bet trešais paliek pie pārvadātāja.

Savukārt Konvencijas par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (Gaisa transporta konvencija) 4. un 7. pantā noteikts, ka attiecībā uz kravas pārvadājumu tiek izsniegta gaisa kravas pavadzīme. Nosūtītāja izrakstītā gaisa kravas pavadzīme sastāv no trijiem oriģināleksemplāriem. Pirmo eksemplāru apzīmē – „pārvadātājam”, un to PARAKSTA nosūtītājs. Otro eksemplāru apzīmē – „saņēmējam”, un to PARAKSTA nosūtītājs un pārvadātājs. Trešo eksemplāru PARAKSTA pārvadātājs, kurš to nodod nosūtītājam pēc tam, kad krava ir tikusi pieņemta. Pārvadātāja un nosūtītāja PARAKSTI VAR BŪT UZDRUKĀTI VAI UZSPIESTI.

Sākotnēji VID neatzina darījumus tāpēc, ka uzņēmums nebija iesniedzis CMR. Par to, ka krava bija sūtīta ar gaisa transportu un ir noformētas un gaisa transporta pavadzīmes, VID nevēlējās dzirdēt. Savu kļūdu VID atzina tikai tiesā, turpinot apšaubīt darījumus, jo uz (gaisa kravu) preču pavadzīmēm NEBIJA PREČU SAŅĒMĒJA PARAKSTA. Savukārt izsekošanas dokumentā norādītās personas kas saņēma kravu, nav identificējamas un nav citur dokumentos uzrādītas kā darījumu partneru pārstāvji vai parakstīt tiesīgās personas.

ELEKTRONISKO DOKUMENTU LAIKMETS IR IESTĀJIES!

Kurjerpasta pakalpojumu sniedzējs (tāds kā DHL, TNT, u.c.) norādīja, ka pārvadājuma dokumentus nosūtītājs sagatavo ELEKTRONISKI. Šādi sagatavotie pavaddokumenti IR DERĪGI BEZ PARAKSTA, jo tiek sagatavoti tikai klientam reģistrētā unikālā sistēmas profilā, no kura tie tiek izdrukāti un izmantoti pārvadāšanai. Uz gaisa kravas pavadzīmes ir UNIKĀLS SVĪTRU KODS UN SŪTĪJUMA IZSEKOŠANAS NUMURS. Transportēšanas laikā pavaddokuments tiek skenēts un caur to mājas lapā tiek fiksēta tā atrašanās vieta. Tiklīdz sūtījums ir piegādāts, informācija par faktu ir redzama mājas lapā.

Tiesa piešķīra ticamību kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju norādītajam par elektronisku dokumentu ģenerēšanu sistēmā un to, ka šie PAVADDOKUMENTI IR DERĪGI BEZ PAŠROCĪGA PARAKSTA, taču ir identificējami ar unikālu svītrkodu. 

Tiesa nepiekrita VID pārstāves nostājai par burtisko CMR konvencijas tulkojumu, apšaubot pavadzīmes īstumu gadījumā, ja uz tās nav nosūtītāja, saņēmēja un pārvadātāja pārstāvju pašrocīgo parakstu. Tiesa norādīja, ka ņemot vērā, ka konvencijas ir pieņemtas pirms vairākiem gadu desmitiem, ir attīstījušās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, ELEKTRONISI ĢENERĒTI UN PARAKSTĪT DOKUMENTI IR KĻUVUŠI PAR IKDIENU.

Dokumentu noformēšana par darījumiem notika ELEKTRONISKĀ VIDĒ. Līdz ar to VID PRASĪBA, LAI UZ DOKUMENTIEM BŪTU PERSONU, KURAS SAŅĒMA PRECI, PAŠROCĪGI PARAKSTI, NAV PAMATOTA. Uzņēmums nevar kontrolēt, kura darījumu partnera amatpersona vai darbinieks parakstās par preču saņemšanu un to, vai šie paraksti ir atšifrēti. Līdz ar to trūkumi darījumu partneru parakstu atšifrēšanā un līdz ar to identificēšanā nav tik būtiski, lai nevarētu  konstatēt, ka preces ir šķērsojušas robežu un saņemta galamērķī. Preču kustība no Latvijas ir izsekojama ELEKTRONISKI, ņemot vērā lietā iesniegtos pārvadājuma dokumentus (piemēram, track DHL ExpressShipments un citus dokumentus).

😊 😊 😊 😊 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]