ADVOKĀTA PADOMI

SAŅĒMI ATBALSTU? TAGAD ATMAKSĀ TO ATPAKAĻ…. AR PROCENTIEM!

Wow! Pagājusī nedēļa izdevās ļoti darbīga. Tik darbīga, ka nesanāca izbrīvēt ne minūti, lai uzrakstītu…, bet ir jau daudz ko pastāstīt. Piemēram, par reiz piešķirtajiem atbalstiem, un to, kā VID šobrīd mēģina tos atgūt..

Reiz… kaut kad 2020. / 2021. gadā…

Covid-19 krīzei sākoties, daudzi uzņēmumi nonāca finanšu grūtībās. To veicināja daudzie ierobežojumi, kas negatīvi ietekmēja uzņēmumu pieeju apgrozāmajiem līdzekļiem. Lai atbalstītu grūtībās nonākušos uzņēmumus, palīdzības roku steidza sniegt valsts. Visi uzņēmēji, kuri piedzīvoja krasu apgrozījuma kritumu nu varēja pieteikties apgrozāmo līdzekļu atbalstam.

Tagad…

Covid-19 ir beidzies. Atbalsti (granti) ir sen izdalīti. Nu pienāca laiks tos atprasīt atpakaļ! 😊 Kopā ar procentiem…

Tikai mieru! Citādi jūtu, kā daudzu uzņēmēju, kas bija pieteikušies apgrozāmo līdzekļu atbalstam, sirdis sāk pukstēt straujāk, bet rokas sāk sniegties pēc Nervostrong tabletes… 😊

Tā ir tiesa, ka VID var pārbaudīt uzņēmumam sniegto informāciju arī pēc atbalsta piešķiršanas, un gadījumā, ja šādas pārbaudes rezultātā konstatē atbalsta prasību pārkāpumu, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt visu saņemto nelikumīgo atbalstu kopā ar procentiem.

Pašreizējā statistika liecina, ka VID ļoti cītīgi pārbauda iepriekš pieņemtos lēmumus par atbalsta piešķiršanu, un tikpat cītīgi prasa piešķirtos atbalstus atmaksāt.

Jau šobrīd ir publicēti 65 spriedumi lietās, kas ierosinātas pēc uzņēmumu pieteikumiem par VID lēmumiem “atprasīt” reiz piešķirto atbalstu. Lai arī šis skaits nešķiet vēl kritisks, tomēr kontekstā ar to, ka uzņēmumi turpina saņemt VID vēstules ar lūgumu atmaksāt reiz piešķirtos atbalstus… šis skaits tomēr liecina par diezgan nopietnu tendenci un lielu atprasīto atbalstu skaitu…

Lai arī daļa no šiem spriedumiem attiecās uz gadījumiem, kad atbalsts tika piešķirts, uzņēmumam sniedzot apzināti nepatiesu informāciju vai noklusējot būtiskus faktus, tomēr viena lietu kategorija uz kopējā fona izceļas jo īpaši spilgti…

NEVIENS NEZINA KĀ, BET UZSKATA, KA VAJAGA ŠITĀ…

Bērnībā mana mamma stāstīja joku: “никто не знает, что такое бобслей, но почему то все думают, что это что-то женское…” (tulkojums: neviens nezina, kas ir bobslejs (kas krieviski tiek izrunāts vairāk kā “BABslej”), bet visi domā, ka tas ir kaut kas saistīts ar sievietēm…). 😊

Līdzīga situācija ir arī ar piešķirtajiem atbalstiem apgrozījuma krituma gadījumā. Neviens likums neskaidro terminu “apgrozījums”, un attiecīgi nesatur skaidrojumu, kā to aprēķina. Tādēļ sākotnēji, uzņēmēji apgrozījumu un tā kritumu rēķināja pēc “neto apgrozījuma” Gada pārskatu likuma izpratnē. Pats interesantākais, ka šādi apgrozījuma kritumu rēķināja arī pats VID! Tas ir ļoti skaidri nolasāms šajos daudzajos spriedumos.

Taču tagad VID saka, ka patiesībā apgrozījumu bija jāaprēķina pēc PVN deklarācijās iekļautās informācijas!

Problēma tāda, ka “neto apgrozījums” Gada pārskatu likuma izpratnē atšķiras no PVN deklārācijās iekļāutās informācijas par “apgrozījumu” (jeb “kopējo darījumu vērtības”), jo tās iekļaušanai ir izvirzītas atšķirīgas prasības.

Tādēļ daudzi jo daudzi uzņēmumi, kuri saņēma atbalstu sakarā ar “neto apgrozījuma” kritumu Gada pārskatu likuma izpratnē, tagad ir nostādīti neapskaužamā situācijā, jo VID liek atmaksāt piešķirto atbalstu tādēļ, ka pamainījās “apgrozījuma” aprēķināšanas metode (t.i., tā tiek rēķināta pēc PVN deklarācijās iekļautās informācijas)!

Šādu VID viedokļa maiņu veicināja likuma grozījumi, kas stājās spēkā vēl 2021.gada 8.jūnijā, un kas tika ieviesti, lai atvieglotu VID darbu “apgrozījuma” krituma pārbaudē! Taču VID saka, ka šie grozījumi bija tikai tehniski un patiesībā nav pamata domāt, ka ar “apgrozījumu” bija jāsaprot kaut kas cits (t.i., tikai PVN deklarācijās iekļautā informācija).

Ar nožēlu jāatzīst, ka šo VID “marša gājienu” pret uzņēmumiem atbalstīja Administratīvās rajona tiesas, vienu pēc otra noraidot uzņēmumu pieteikumus atzīt VID lēmumus par prettiesiskiem, un pēc būtības veicinot to, ka VID piemēro minētos likuma grozījumus ar atpakaļejošu spēku!

Taču katram stāstam ir arī laimīgas beigas…

Ne tik sen apgabaltiesa pauda atšķirīgu viedokli, sakot, ka visi tie uzņēmumi, kas ar iesniegumu par atbalsta piešķiršanu vērsās līdz 2021.gada 8.jūnijam, bija tiesīgi saņemt atbalstu, apgrozījuma kritumu rēķinot atbilstoši “neto apgrozījumam” Gada pārskatu likuma izpratnē (nevis atbilstoši PVN deklarācijās norādītajai informācijai).

Lai arī gala vārdu šajā strīdā vēl būs jāsaka Augstākās tiesas Senātam, tomēr minētais pavērsiens vieš cerību!

KO PASĀKT?

Ja arī Jūsu uzņēmumam bija piešķirts atbalsts, kas šobrīd tiek atprasīts, jo pēc PVN deklarācijām, apgrozījuma kritums bija mazāks nekā to prasa likums atbalsta piešķiršanai, apstrīdiet šādu VID lēmumu tiesā! Jūsu cerības uz pozitīvu iznākumu šobrīd pieaugušas par >60% (ņemot vērā statistiku, ka ~40% kasācijas sūdzību netiek pieņemtas, bet no atlikušajām sūdzībām, kuras Senāts tomēr skata, tikai 40% gadījumos Senāts atceļ apgabaltiesas spriedumus)!

Ja Jūsu uzņēmums jau paguva atmaksāt VID atbalstu, vērsieties pie Jūsu advokāta! Iespējams, izvērtējot Jūsu konkrētā gadījuma apstākļus, visu vēl var vērst par labu un atprasīt no valsts to, kas bija piešķirts likumīgi, bet vēlāk “atņemts” prettiesiski!

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]