ADVOKĀTA PADOMI

SAMAKSĀT VAIRĀKUS TŪKSTOŠUS EURO PAR NEPAREIZI IZVĒLĒTU LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DATUMU

Ja plānojat pārdot nekustamo īpašumu, tad ziniet, ka līguma datumam ir nozīme! Dažas dienas turpu šurpu var būtiski ietekmēt to, cik Jums būs jāsamaksā nodoklī. Neticami, bet fakts!

Par to varēja pārliecināties kāda Latvijas iedzīvotāja (sauksim viņu par “Tanti Vaļu”), kurai nācās samaksāt valsts kasē kapitāla pieauguma nodokli no nekustamā īpašuma pārdošanas tikai tāpēc, ka vairāku nekustamo īpašumu pārdošanas līgumi bija parakstīti ar VIENU DATUMU!

Un tā..

Reiz dzīvoja Tante Vaļa, kurai piederēja divi nekustamie īpašumi.

Nolēma Tante Vaļa šos nekustamo īpašumus pārdot. Arī pircēju atrada.

Aizgāja Tante Vaļa pie jurista.

Jurists sagatavoja 2 nekustamā īpašuma pārdošanas līgumus, bet ar datumu izvēli nav baigi iesprindzis. Tā nu sanāca, ka abi līgumi bija sagatavoti un parakstīti ar VIENU DATUMU.

Pirmais īpašums nebija dārgs, tādēļ visi norēķini un dokumenti (līgums un nostiprinājuma lūgums) tika parakstīti tajā pašā dienā (t.i., VIENĀ DATUMĀ).

Otrais īpašums bija dārgāks, tādēļ pircējs vēlējies to iegādāties, paņemot kredītiestādē kredītu. Lai lieki nekavētu laiku un ātrāk saņemtu pašvaldības  atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, līgums tika izdrukāts un parakstīts tajā pašā, t.i, – VIENĀ DATUMĀ (un nosūtīts pašvaldībai).

Dažas nedēļas vēlāk, kad formalitātes tika sakārtotas un kredīts īpašuma iegādei saņemts, Tante Vaļa beidzot varēja parakstīt nostiprinājuma lūgumu un saņemt naudu arī par otro īpašumu.

Par naudu, ko Tante Vaļa saņēma par abu īpašumu pārdošanu, viņa iegādājās citu – greznāku īpašumu.

TANTES VAĻAS UN VID DOMU GĀJIENS

Pārdodot pirmo īpašumu, Tantei Vaļai (vismaz uz brīdi kamēr pircējs kārtoja formalitātes kredīta saņemšanai) zemesgrāmatā palika reģistrēts tikai viens īpašums.

Likums paredz, ka ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas (kas reģistrēts zemesgrāmatā kā vienīgais nekustamais īpašums), ja šis ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas vai arī pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Tā kā otrā nekustamā īpašuma atsavināšana tika reģistrēta zemesgrāmatā vēlāk, tad Tante Vaļa bija pārliecināta, ka nekādu nodokli par otrā nekustamā īpašuma pārdošanu nav jāmaksā.

Tomēr VID uzskatīja, ka abi īpašumi tika pārdoti VIENĀ DATUMĀ, un tāpēc likumā paredzētais izņēmums nav piemērojams, bet Tantei Vaļai ir jāsamaksā ienākuma nodoklis par kapitāla pieaugumu.

TIESAS SECINĀJUMI

Strīds nonāca tiesā, kurai bija jānospriež, kurš no abiem datumiem ir jāuzskata par īpašuma pārdošanas datumu :

   1)      atsavināšanas līguma noslēgšanas diena; vai tomēr

   2)      diena, kad nekustamā īpašuma pircējs savas īpašuma tiesības nostiprināja zemesgrāmatā?

Tiesa nosprieda, ka tomēr par nekustamā īpašuma atsavināšanas brīdi ir uzskatāma ATSAVINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENA.

Tantes Vaļas paskaidrojums, ka līgums tika izdrukāts un parakstīts VIENĀ DATUMĀ tikai formāli, lai drīzāk varētu saņemt pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, tiesai nešķita svarīgs.

Situācijā, kad pats pieteicējs (t.i., Tante Vaļa) parakstīto nekustamā īpašuma pārdošanas līgumu plānoja izmantot saistībā ar pirmpirkuma tiesībām, ir pamats uzskatīts, ka viņš līguma parakstīšanu sasaistīja ar atsavināšanas līguma noslēgšanu.

Zemesgrāmatā ieraksta nekustamus īpašumus un ar tiem saistītās tiesības, tādējādi nodrošinot informācijas publisku pieejamību un publisku ticamību, taču pats ieraksts nav vērtējams kā apstiprinājums, kas ietekmē darījuma spēku.

Nostiprinājuma ieraksts zemesgrāmatā ietekmē tikai tiesību realizācijas iespējas. Proti, ja darījums ar nekustamo īpašumu nav nostiprināts zemesgrāmatā, tad persona, kas pēc darījuma iegūst lietu tiesību, nav tiesīga tālāk rīkoties ar šādu tiesību.

No minētā arī izdarāms secinājums, ka ieraksts zemesgrāmatā nav vērtējams kā apstiprinājums, kas ietekmē darījuma spēku, un ka DARĪJUMS IR SPĒKĀ NO LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENAS.

Lūk tā!

Tādēļ, dāmas un kungi, ņemiet to vērā, kad plānosiet pārdot nekustamos īpašumus!

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]