ADVOKĀTA PADOMI

PATIESĪBA UN MĪTI PAR VADĪBAS UN KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMIEM… JEB (NEGODPRĀTĪGA) UZŅĒMĒJA PIEŅĒMUMI

Vadības un konsultāciju pakalpojumi bieži vien no (negodprātīgu) uzņēmēju puses tiek aplūkoti kā ērts veids, kā uzņēmuma līdzekļus izmaksāt saistītām vai ieinteresētām personām un samazināt valsts budžetā maksājamos nodokļus, tai skaitā, PVN. Viņu loģika ir salīdzinoši vienkārša – izrakstīsim rēķinu, noformēsim pieņemšanas-nodošanas aktu, un gatavs! VID nav tiesīgs iejaukties uzņēmuma saimnieciskā darbībā un noteikt kādi pakalpojumi uzņēmumam ir vai nav vajadzīgi. Nekur nav arī noteikts, ka šādas konsultācijas nevar notikt mutiski. Savukārt, ja VID sāks interesēties, tad jau “konsultants” apstiprinās, ka konsultācijas tika sniegtas.

Prakse rāda, ka šāda vienkāršota lietu uztvere, parasti noved pie VID uzrēķina, jo, kā likums, uzņēmumam ir problēmas pierādīt to, ka pakalpojumi tika faktiski sniegti.

Apskatīsim, kādi pieņēmumi atbilst vai neatbilst patiesībai.

VID NAV TIESĪGS NOTEIKT, VAI UN KĀDAS KONSULTĀCIJAS UZŅĒMUMAM IR/NAV NEPIECIEŠAMAS

Šis pieņēmums ir patiess! Tas ir paša uzņēmuma ziņā lemt, kādas konsultācijas un par kādiem jautājumiem ir nepieciešamas. Tomēr uzņēmumam ir pienākums noformēt darījuma dokumentus tā, lai kompetentajai personai (VID) būtu iespējams izsekot konkrētu darījumu esībai un norisei. Minētais nekādā veidā neierobežo uzņēmuma tiesības noteikt, kā veikt savu saimniecisko darbību, tostarp, lemt par to, vai un kādi konsultāciju pakalpojumi tam ir nepieciešami.

Tātad – ja uzskatāt, ka vadības un konsultācijas pakalpojumi ir vajadzīgi, neviens neliedz tādus saņemt, tikai parūpējaties par attaisnojuma dokumentiem un citiem pierādījumiem, kas apstiprina šādu pakalpojumu saņemšanu.

RĒĶINS UN PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS KĀ “DZELŽAINS” UN NEAPSTRĪDAMS PIERĀDĪJUMS, KA VISS BIJA…

Šis pieņēmums ir kļūdains! Nezinu kāpēc, bet ne reti uzņēmēji uzskata, ka pieņemšanas -nodošanas akts ir tāds “dzelžains” un neapstrīdams pierādījums pakalpojuma saņemšanai, ka VID, tādu saņemot, neradīsies papildu jautājumi.

Vai Jūs paši varat iedomāties tādu ainiņu, ka VID darbinieks, ieraugot rēķinu un pieņemšanas nodošanas aktu, skrien to parādīt savam kolēģim ar vārdiem “Jāni! Pieņemšanas – nodošanas aktā rakstīts, ka pakalpojums sniegts! Nav pamata neticēt! Tādēļ varam pabeigt auditu un iet mājās!” 😊 😊 😊 Ja Jūs esat kaut ko tādu piedzīvojuši, uzrakstiet komentāros! Es ierāmēšu Jūsu komentāru un ielikšu to grāmatu plauktā pie zinātniskās-fantastikas! 😊😊

Realitātē VID neaprobežojas ar uzņēmuma sniegto attaisnojuma dokumentu un citu pierādījumu pārbaudi. Pierādījumi tiek vērtēti kopsakarā, tostarp, vērtējot uzņēmuma iesniegtos darījumu attaisnojošos dokumentus, to saturu un tajos pieļautās nepilnības un trūkumus, kā arī uzņēmuma tiešo darījumu un tālāko darījumu partneru amatpersonu un darbinieku paskaidrojumus par darījuma faktiskajiem apstākļiem.

Ne reti VID aiziet pie tiešā darījuma partnera – uzņēmuma, kurš (atbilstoši papīriem) sniedza vadības un konsultācijas pakalpojumus, bet tā amatpersona neko par tādiem pakalpojumiem nezina. Ups! Lūk jau VID rīcībā ir pierādījums, ka vadības-konsultācijas pakalpojumi faktiski netika sniegti, un uzņēmuma uzbūvētais “kāršu namiņš” sāk brukt.

KONSULTĀCIJAS VAR SNIEGT ARĪ MUTISKI

Šis pieņēmums ir patiess! Neviens neliek “ražot” makalatūru, lai pierādītu, ka pakalpojums tika sniegts. Vadības un konsultāciju pakalpojumi var tikt sniegti arī mutiski, tiekoties klātienē. Vienīgais, ja pakalpojums sniegts mutiski, to faktisko saņemšanu ir grūtāk pierādīt.

Ne reti VID konstatē, ka uzņēmums izmaksāja konsultantam daudzus, jo daudzus tūkstošus euro (pat katru mēnesi), bet “konsultants” knapi spēj paskaidrot kāda veida konsultācijas tika sniegtas. Nekādu citu pierādījumu, kā izņemot “konsultanta” vispārīgos paskaidrojumus, ka šādi pakalpojumi tika sniegti, un pieņemšanas -nodošanas akta, nav.

Tādēļ, ja vēlaties saņemt vadības un konsultācijas pakalpojumus mutiski, parūpējaties par pierādījumiem, kas var pierādīt, ka tādas konsultācijas tika sniegtas. Piemēram, tādi pierādījumi var būt:

1)   e-pastu sarakste, kurā tiek atspoguļota vajadzība pēc tādas konsultācijas; vai fiksēts šādu pakalpojumu sniegšanas fakts, patērētais laiks un izmaksas;

2)   valdes sēdes lēmumi, kuros ir fiksēts, ka valdes sēdē ir piedalījies konsultants, kas sniedza konsultācijas par to un šito;

3)    on-line sapulču video ieraksti ar konsultantu piedalīšanos;

4)   un citi pierādījumi (tostarp dokumenti, kas apliecina “vajadzību” vai problēmu, kuras risināšanā bija jāpiesaista konsultants).

Visbeidzot, ir būtiski, ka gan Jūs, gan Jūsu konsultants spēj izskaidrot mutiski sniegto konsultāciju saturu un jēgu. Vai Jūs kā uzņēmējs maksātu kaut centu par konsultācijām, kuru nozīmi un jēgu nespējat ticami izskaidrot ne Jūs ne konsultants? Domāju, ka nē! Tad kas Jums liek domāt, ka vispārīgi paskaidrojumi par to, ka uzņēmums katru mēnesi izmaksāja konsultantam 20 tūkst. euro tikai tāpēc, ka viņš tāds ir un ik pa laikam pacēla klausuli, lai pakonsultētu, pārliecinās VID par konsultācijas saņemšanu?

VALDES UN PADOMES LOCEKĻI ARĪ VAR SNIEGT KONSULTĀCIJAS

Šis apgalvojums ir patiess! Lai arī apstāklis, ka kaut kādi uzņēmuma līdzekļi tika maksāti valdes vai padomes locekļiem (vai darbiniekam) vienmēr VIDam raisa jautājumus, un ne reti tieši šie darījumi tiek apstrīdēti kā faktiski nenotikuši, tiesu praksē ir atzīts, ka valdes/padomes (vai darbinieka) kompetence un pienākumi var atšķirties no viņa kopīgā zināšanu apjoma, ko valdes/padomes loceklis (vai darbinieks) varētu sniegt konsultāciju veidā. Tādēļ arī valdes/padomes locekļiem (vai darbiniekiem) nav aizliegts sniegt konsultācijas, tikai parūpējaties par pierādījumiem, kas pierāda, ka šādas konsultācijas faktiski sniegtas. Atcerieties, ka darījumus starp saistītām personām VID mēdz vērtēt krietni rūpīgāk nekā starp nesaistītām. Tādēļ VIDam ir jāspēj izsekot darījuma sākums un rezultāts.

Jauku un saulainu dienu vēlot,

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]