ADVOKĀTA PADOMI

NODEVA UN VIRSPEĻŅAS NODOKLIS KREDĪTŅĒMĒJU ATBALSTAM

Turpinām runāt par to, kas mūs gaida 2024.gadā…. 😊

Patiesi dramatiski notikumi attīstās uz politiskās skatuves saistībā ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un UIN likumā saistībā ar nodokļu maksāšanas kārtības maiņu un papildus nodevas noteikšanu kredītiestādēm, lai sniegtu valsts atbalstu kredītņēmējiem un papildinātu valsts budžetu. Par to tik daudz runāts un rakstīts, ka šķiet viss ir pateikts. Tomēr priekš sevis gribēju saprast, par ko ir cepiens un kā šāda atbalsta piešķiršana tiks īstenota praksē.

Jāteic, ka nevaru neatzīmēt šo notikumu līdzību ar stāstu par Robinu Hūdu, kurš laupīja bagātos un atdeva naudu nabagiem… 😊 😊

NODEVA KREDĪTŅĒMĒJU ATBALSTAM

Ja Jūs esat:

1) patērētājs (jeb fiziska persona), kuram;

2) Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai kapitālsabiedrība ar licenci patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, vai citas valsts kredītiestādes filiāle ar licenci patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijā (turpmāk sauksim šīs iestādes par “kredītiestādi”);

3) izsniedza kredītu, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku;

4) pamatojoties uz hipotekārā kredīta līgumu, kas noslēgts līdz 2023.gada 31. oktobrim;

5) izsniegtais kredīts izsniegts ar “peldošu” (nevis fiksētu) procentu likmi;

6) un hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 EUR,

tad, sākot ar 01.01.2024. kredītiestādei būs pienākums aprēķināt procentu kompensāciju 30% apmērā no ceturksnī SAMAKSĀTAJIEM procentu maksājumiem, kas aprēķināti saskaņā ar līgumu, BET NE VAIRĀK kā 2 procentpunkti no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

Tomēr “pienākums aprēķināt” nenozīmē “izmaksāt”.

Informāciju par aprēķināto kompensāciju kredītiestāde nodos VID, kas arī veiks kompensācijas izmaksu uz Jūsu bankas kontu un TIKAI REIZI CETURKSNĪ (līdz ceturksnim sekojoša mēneša 30.datumam). Tas nozīmē, ka līdz kompensācijai naudas izteiksmē Jūs tiksiet ne ātrāk kā līdz 30.aprīlim.

Kompensācija tiks izmaksāta no naudas līdzekļiem, kuri tiks iekasēti no kredītiestādes nodevas veidā.

Minētais atbalsts ir plānots tikai 2024.gadā (vismaz pašlaik).

Tomēr ne tikai šādas nodeva ieviešana kredītiestādēm raisīja skaļas diskusijas…

VIRSPEĻŅAS NODOKLIS KREDĪTIESTĀDĒM

Papildus minētajai nodevai, no 2024.gada kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāveic UIN piemaksu 20% apmērā, ko aprēķinās no pirmstaksācijas gada finanšu datiem un ņemot vērā taksācijas gadā sadalīto peļņu un par to samaksātā nodokļa apmēru.

Lai arī minētā piemaksa tautā tiek saukta par kredītiestāžu virspeļņas nodokli (jo kredītiestādes uz EURIBOR likmju celšanas rēķina strādā ar peļņu, kas ir ~3 reizes lielāka nekā iepriekšējā gadā), tomēr pēc savas būtības tas nav jauns nodoklis, bet gan UIN nodokļa maksāšanas kārtības maiņa, kas uzliek kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem UIN maksāt katru gadu, neatkarīgi no tā vai tie veic peļņas sadali vai nē.

Proti, šobrīd kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji maksāt UIN tāpat kā visi – t.i., UIN maksāšana tiek atlikta līdz peļņas sadales brīdim. Tādējādi valsts budžetā UIN par nodokļa maksātāja gūto peļņu netiek ieskaitīts līdz brīdim, kad kredītiestāde lemj par peļņas sadali. Ņemot vērā, ka kredītiestādes un kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji pašlaik ļoti labi nopelna uz kredītņēmēju rēķina, tad šāda UIN maksāšanas kārtība nenodrošina taisnīgu augsto procentu likmju nastas sadalījumu sabiedrības un finanšu sektora starpā.

Līdzīgs kredītiestāžu virspeļņas nodoklis ir ieviests arī citās valstīs, piemēram Lietuvā.

Protams, budžeta pakas ietvaros pieņemtos grozījumus vēl jāizsludina valsts prezidentam, bet šķiet mūsu prezidents jau iepriekš pauda savu nostāju šajā jautājumā, tādēļ mazticams, ka likums netiks izsludināts.

Jūsu Alisa

Rīt paturpināsim par pārejiem grozījumiem likumos, lai gūtu pilnīgu ainu par Saeimas sagatavotajām “dāvanām” Jaunajā gadā! 😊
Bilde aizgūta no Ancient Origins mājas lapas (www. Ancient – origins . net / history / unravelling – identity -real – robin -hood – 002506) ; Autors nav zināms.

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]