ADVOKĀTA PADOMI

NE-UZŅĒMUMU PĀREJU UZVARAS GĀJIENS! 😊 (1 DAĻA)

Ziemassvētku laiks ir laiks, kad gribās ticēt pasakai un brīnumiem. Arī tuvojoties 2023.gada nogalei, gribās domāt tikai par labo. 😊 Tādēļ šajā blogā par vairākām uzvarām uzņēmumu pāreju lietās vien pēdējo nedēļu laikā.
 
Tiem, kas neseko šim blogam atgādināšu, ka ir atklāts veids, kā ātri papildināt valsts kasi! 😊 Šobrīd daudzi jo daudzi uzņēmēji saņem vēstuli no VID ar lūgumu samaksāt CITA (bieži vien maksātnespējīga vai likvidēta vai no uzņēmumu reģistra izslēgta) UZŅĒMUMA NODOKĻA PARĀDU, jo, VID ieskatā, ir notikusi UZŅĒMUMA PĀREJA. Ja uzņēmējs divu nedēļu laikā nesamaksās, VID BRĪDINA, ka šo cita uzņēmuma nodokļu parādu VID iekasēs piespiedu kārtā. Proti, apķīlās bankas kontus, apķīlās kustamu un nekustamu mantu, izsūtīs rīkojumus uzņēmēja klientiem maksāt par uzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātām precēm valsts kasē, nevis viņam pašam.
 
Parasti uzņēmuma pāreja tiek saskatīta visos gadījumos, kad tiek konstatētas vairākas sakritības, kas liek domāt, ka uzņēmuma atstājēja (jeb nodokļu parādnieka) darbība tiek turpināta bet jau cita uzņēmuma (t.i., pārņēmēja) veidolā.
 
Pēdējo nedēļu laikā SEŠIEM (!!) uzņēmumiem izdevās pierādīt, ka VID kļūdās un uzņēmuma pāreja nav notikusi. Turklāt, pierādīt savu taisnību uzņēmumiem izdevās ne vien tiesā, bet arī VID, par ko esmu ļoti gandarīta! 😊 😊 😊 😊 Kopā “atsisti” ~2 miljoni euro. Tādējādi pēdējās nedēļas var droši nosaukt par NE-UZŅĒMUMU PĀREJU uzvaras gājienu! 😊
 
Zemāk par dažām svarīgām atziņām no tiesas nolēmumiem…
 
Tā kā uzvaru un vērtīgu atziņu ir daudz, bet bloga formāts ir ierobežots, tad izveidoju 2 rakstu sērīju. 😊 Šodien un rīt…
 
Tāpat turpinu darbu pie jauno likuma grozījumu apskata… 😊
 
PAT MAZĀKĀM ATŠĶIRĪBĀM SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANĀ IR NOZĪME
 
Jā, tā ir noticis, ka abi uzņēmumi (parādnieks un Jūsējais) veic saimniecisko darbību vienā nozarē, un Jums abiem ir reģistrēta vienāds pamatdarbības veids. Lai arī VID to uzskata, kā vienu no pazīmēm, kas liecina par uzņēmuma (nodokļa parādnieka) pāreju uz Jūsējo, tomēr “velns slēpjas detaļās”! Ja Jūs varat pierādīt, ka pastāv būtiska atšķirība abu uzņēmumu saimnieciskajā darbībā, t.i., darbībās nišās un specifikā, ar to pietiks, lai uzskatītu, ka parādnieka saimnieciskā darbība netiek turpināta. Attiecīgi, arī uzņēmuma pāreja nav notikusi.
 
GRĀMATVEDIS – NELIECINA PAR UZŅĒMUMA PĀREJU
 
Šo atziņu no tiesas jau gaidīju sen, jo teju katrā VID lēmumā var lasīt, ka par uzņēmuma pāreju liecina tas, ka abiem uzņēmumiem (parādniekam un pārņēmējam) grāmatvedību kārtoja viens grāmatvedis. Beidzot tiesa atzina, ka, ja vien grāmatvedības pakalpojumu sniegšana nav abu uzņēmumu darbības veids, tad to, kas nodrošina šo kapitālsabiedrības grāmatvedības kārtošanu, neietekmē uzņēmumu attīstību vai pastāvēšanu. VID ir īpaši jāpamato, kā viens un tas pats grāmatvedis sniedz īpašas priekšrocības uzņēmuma [konkrētā saimnieciskā darbības veida] veikšanā un pakalpojumu nodrošināšanā.
Tiesa uzskatīja, ka tas ir tikai likumsakarīgi, ka uzņēmums ir ieinteresēts nodarbināt grāmatvedi, kas iepriekš ir strādājis konkrētā nozarē. Tādēļ, mīļie uzņēmēji un viņus apkalpojošie grāmatveži, izelpojam! 😊
 
BRĪVA DARBA SPĒKA KUSTĪBA VAI MĒRĶTIECĪGA PĀRŅEMŠANA
 
Bieži vien par uzņēmuma pāreju var liecināt darbinieku migrācija no uzņēmuma atstājēja (jeb parādnieka) uz Jūsējo. Taču ir nozīme tam, kā, kad un kāpēc notika šo darbinieku migrācija – vai tādēļ, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, vai ar to nesaistītu iemeslu dēļ.
Diemžēl joprojām teju katrā VID lēmumā pie “pārņemtajiem darbiniekiem” tiek uzskaitīti visi iespējamie darbinieki, kas iepriekš jebkad ir strādājuši/ strādā abos uzņēmumos! Un pat tādi, kas pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar (parādnieku) strādāja pie citiem darba devējiem vairāk kā 7 gadus! 😊 Nesenās uzvaras uzņēmumu pārejas lietās kārtējo reizi apstiprina to, ka nav pamata uzskatīt, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, ja:
 
1. darbinieku kustībā nav vērojama vienveidīga tendence (t.i., katrs atsevišķs darbinieks nāca pie Jums strādāt savu iemeslu vadīts un savā laikā);
 
2. darbinieku kustība nenotika īsā laika periodā, kas liecinātu par mērķtiecīgu darbinieku pārņemšanu;
 
3. notika ievērojama darbinieku kustība arī pretējā virzienā – no uzņēmuma “pārņēmēja” (jeb Jūsu uzņēmuma) uz uzņēmuma atstājēju (jeb parādnieku). Šāda situācija nav tipiska uzņēmuma pārejas gadījumos;
 
4. darbinieku pieņemšana darbā ir izskaidrojama un saistīta ar kādiem apstākļiem (piemēram, jauna līguma noslēgšanu, vai liela projekta uzsākšanu, kas prasīja papildus resursus);
 
5. darbinieki paralēli strādāja arī pie citiem darba devējiem.
 
PUBLISKĀ IEPIRKUMĀ IEGŪTAIS SADARBĪBAS PARTNERIS – NAV PĀRŅEMTS
 
Ja Jūsu uzņēmums piedalās (piemēram, Latvijas valsts meži vai citu publisko iestāžu rīkotajos) publiskos iepirkumos, un ir atzīts par uzvarētāju, tad apstāklis, ka Latvijas valsts meži (vai kāds cits publiskā sektora uzņēmums) ir bijis darījuma partneris arī uzņēmuma atstājējam (parādniekam), nav nozīmes. Proti, nav pamata uzskatīt, ka šādā veidā noslēgtais darījums būtu kvalificējams kā darījumu partnera pārņemšana uzņēmuma pārejas rezultātā.
 
APGROZĪJUMAM IR NOZĪME
 
Pat, ja VID konstatē, ka uzņēmuma atstājējam (jeb parādniekam) un Jūsu uzņēmumam ir kopīgi darījuma partneri, tomēr ir nozīme ne vien šo darījuma partneru skaitam, bet arī apgrozījumam ar tiem. Ja sadarbība ar VID norādītiem uzņēmumiem veido mazu apgrozījuma daļu, tad tas nekādā veidā nevar dot priekšrocības saimnieciskās darbības attīstībai, salīdzinot ar citiem darījumiem. Tādēļ minētais apstāklis neliecina par klientu pārņemšanu uzņēmuma pārejas procesā.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]