ADVOKĀTA PADOMI

NE AUDITS. NE TEMATISKĀ, BET INFORMĀCIJU PIEPRASA…

Starp daudziem rakstiem un ziņām par hokeju, vakar lasīju interviju ar kādu uzņēmēju, kurš sūdzējās par to, ka VID “Konsultē vispirms!” ir nekas vairāk kā skaists sauklis. Dzīvē viss notiek pavisam citādi, un VID “Konsultē vispirms!” vairāk atgādina “Auditē vispirms”.

Nav brīnums, ka uzņēmējiem rodas šādas sajūtas, jo ne reti VID pieprasa iesniegt daudz dažādus dokumentus, bet šāds pieprasījums tiek izteikts ārpus audita, datu atbilstības pārbaudes vai tematiskās pārbaudes. Iebilst VIDam ir bail, bet arī pārliecības par to, ka VID drīkst pieprasīt dokumentus ārpus likumā noteiktajiem pārbaudes veidiem, nav.

VAR VAI NEVAR?

Jāapbēdina, bet VID ir tiesīgs ievākt informāciju arī ārpus minētajiem pārbaudes veidiem. Lai VID varētu pildīt savu funkciju un kontrolēt nodokļu saistību izpildi, VID var uzsākt administratīvo lietu. Lietas apstākļu noskaidrošanai VID ir ar likumu ir piešķirtas tiesības iejaukties privātpersonu (tātad arī uzņēmēju un uzņēmumu) tiesībās, tātad arī iegūt informāciju.

Vienmēr uzsākt nodokļa auditu, lai noskaidrotu kādu apstākli, būtu pārspīlēti. Tāpēc VID var lūgt nodokļu maksātājam papildu informāciju vai sniegtās informācijas (deklarāciju, pārskatu) izskaidrojumu arī pirms nodokļa audita uzsākšanas, piemēram, lai tikai izlemtu, vai ir pamatots iemesls uzsākt nodokļa auditu. Turklāt, VID var ievākt ziņas par faktiem, kas varētu būt nozīmīgi nodokļu maksāšanas kontekstā, pat ja šādas ziņas varētu attiekties arī uz citu personu.

To sauc par agrīnu ziņu iegūšanu, lai apzinātu situāciju un vajadzības gadījumā VID varētu uzsāktu nodokļu auditu vai citu pārbaudi. Šāds VID pieprasījums pats par sevi nerada tiesiskas sekas… tikai nepatīkamas emocijas, īpaši, ja VID pieprasītās informācijas un dokumentu daudzums ir apjomīgs, un vairāk atgādina audita veikšanu nevis kādu ziņu iegūšanu, lai tikai izlemtu par auditu.

VAI VAR IEBILST?

Ja VID informācijas pieprasījums attiecās uz Jūsu paša (vai Jūsu uzņēmuma) ieņēmumiem un saimniecisko darbību, tad šādu informācijas pieprasījumu apstrīdēt nevar. Tikai tad, ja VID lems uzsākt administratīvo procesu (piemēram, auditu vai datu atbilstības pārbaudi) un šā procesa ietvaros tiks izdots lēmums (t.i., administratīvais akts), tad Jūs to varēsiet pārsūdzēt un izteikt argumentus par VID tiesībām pieprasīt informāciju. Līdz tam brīdim, informācija ir jāsniedz. Pretējā gadījumā Jūs riskējat ar auditu vai datu atbilstības pārbaudi, no kuras tik ļoti vēlaties izvairīties.

Savukārt ja VID pieprasījums attiecās uz kādu trešo personu (piemēram, par Jūsu klientu), tad šādu informācijas pieprasījumu Jūs varat apstrīdēt. VID protams nebūs priecīgs par to, ka uzdrīkstaties kaut ko viņiem nesniegt, taču likums būs Jūsu pusē.

Mēs ļoti labi atceramies ss.com lietu, kad VID nolēma piespiest ss.com sniegt informāciju par tās klientiem. Lai to izdarītu, VID apturēja uzņēmuma (ss.com) saimniecisko darbību, nodarot uzņēmumam kaitējumu. Šāda VID rīcība tika atzīta par prettiesisku. Arī pats informācijas pieprasījums tika atzīts par pārmērīgu un neatbilstošu datu aizsardzības regulējumam.

SS.com lietā VID (lai iegūtu informāciju par ss.com klientiem) kā ierasti atsaucās uz vispārīgām tiesību normām par VID pienākumu kontrolēt nodokļu maksājumu veikšanu. Tomēr tiesa uzskatīja, ka atsaukšanās uz tiesību normām, kas vispārīgi nosaka VID pienākumus nodokļu administrēšanā, ir nepietiekama, lai atzītu, ka VID informācijas pieprasījums satur pienācīgu pamatojumu. No informācijas pieprasījuma satura nebija saprotams kādam tieši mērķim informācija var tikt izmantota.

Jāteic gan, ka kopš jezgas ar ss.com no likuma tika izslēgta norma, kas ļauj VIDam apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību, ja tas nesniedz VID pieprasīto informāciju. Tomēr ir gūtas ļoti vērtīgas mācības. Tādēļ, ja arī Jums gadās saņemt VID informācijas pieprasījumu par Jūsu klientiem vai kādu citu personu, pavērtējiet, vai šāds pieprasījums ir pamatots un attiecīgi vai Jums pastāv pienākums uz to atbildēt.

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]