ADVOKĀTA PADOMI

LAMATAS, KO SEVĪ NES GOOGLE UN FACEBOOK

“VIDam nav tiesību! Tas taču ir rekets!” – ar šiem vārdiem sākas mūsu saruna ar kāda uzņēmuma īpašnieci, kas saņēma vēstuli no VID ar lūgumu ne vien reģistrēties PVN maksātāju reģistrā, bet arī samaksāt PVN par visiem darījumiem pēdējo gadu laikā.
 
Ņemot vērā lielo konkurenci X pakalpojumu sniegšanas jomā, viņa rūpīgi sekoja, lai uzņēmuma ar PVN apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā nepārsniegtu reģistrācijas slieksni PVN maksātāju reģistrā (kas no 2024.gada 1. janvāra palielināts līdz 50 000 EUR). “Sekoja” tas gan ir skaļi teikts, jo klientu bija tik cik bija, un apgrozījums attiecīgi arī. Tādēļ viņu pārpildīja dusmas un neizpratne par to, kāpēc VID pieprasa samaksāt budžetā papildus PVN, ja minētais reģistrācijas slieksnis nebija pārsniegts.
 
Viņa bija pārliecināta par to, ka vaina ir kādā neapmierinātā klientā, kas noteikti “nostučīja” viņu VIDam, kas attiecīgi tagad viņu vēlas izputināt, pieprasot samaksāt budžetā papildus PVN.
 
Taču problēma nebija ne VIDā, nedz arī neapmierinātā klientā, bet gan saņemtajos Google reklāmas pakalpojumos, kurus uzņēmums iegādājās savu pakalpojumu reklamēšanai un jaunu klientu piesaistei.
 
Viņa nezināja, ka, reiz iegādājoties Google reklāmas pakalpojumus, viņai bija pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam un no tā brīža visiem sniegtajiem X pakalpojumiem piemērot PVN.
 
Jāteic, ka par to reti kurš aizdomājas… Tāpēc nedaudz par šo tēmu!
 
REIZ NOPIRKTIE GOOGLE UN FACEBOOK REKLĀMAS PAKALPOJUMI
 
Negribēju citēt likuma pantus, bet jūtu, ka mazliet vajag.. [bet apskatīsim tikai konkrēto gadījumu – SIA pirka reklāmas pakalpojumus no Google]
 
PVN likums nosaka, ka nodokļa maksātājs [un tātad jebkurš, kurš veic saimniecisko darbību jeb sistemātisku, patstāvīga darbību par atlīdzību] reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, PIRMS tas SAŅEM tādus PAKALPOJUMUS iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19. panta pirmo daļu.
 
Tas nozīmē, ka, ja pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma SAŅĒMĒJA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS MĪTNES VIETA [t.i., mūsu izskatāmajā gadījumā – SIA darbības vieta – Latvija].
 
Vispārīgā gadījumā nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro (kas ir spēkā no 01.01.2024.). Taču šis nosacījums nav piemērojams, ja nodokļa maksātājs NO CITAS DALĪBVALSTS vai no jebkuras trešās valsts vai trešās teritorijas PERSONAS, KAS NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU IEKŠZEMĒ (t.i., Latvijā), SAŅEM PAKALPOJUMUS, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu.
 
Ļaujiet man iztulkot iepriekš teikto…
 
Proti, tas nozīmē, ka, ja nodokļa maksātājs (šajā stāstā SIA) saņem reklāmas (vai citus) pakalpojumus no Google Ireland Limited (kas ir reģistrēta Īrijā un neveic Latvijā saimniecisko darbību), tad minēto reklāmas pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvija (jeb SIA saimnieciskās darbības mītnes vieta).
 
Attiecīgi SIA PIRMS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS no Google Ireland Limited bija jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.
 
Un no šī brīža SIA bija pienākums aprēķināt un iemaksāt valsts budžetā PVN no darījumu vērtības, kas veikti, uzsākot pakalpojuma saņemšanu no Google. Proti, bija jāapliek ar PVN VISI klientam sniegtie ar PVN apliekamie pakalpojumi (un preču piegādes), neatkarīgi no tā, ka to vērtība 12 mēnešu laikā nepārsniedza 50 000 EUR.
 
Te arī slēpjas lielākās lamatas. Reklāmas no Google un Facebook (vai citiem līdzīgiem citās dalībvalstīs reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem) tiek saņemtas, bet reti kurš iedomājas par to, ka līdz ar šo pakalpojumu saņemšanu ir jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā un jāsāk aplikt ar PVN visi darījumi… Un ir liels, nepatīkams pārsteigums, kad VID izsūta rēķinu ne tikai par nenomaksāto PVN par Google reklāmas pakalpojumiem, bet par visiem darījumiem… pēdējo 3 gadu laikā.
 
NEREĢISTRĒTA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
 
Taču apskatīsim arī citas lamatas, par kurām reti kurš aizdomājas…
 
Fiziskās personas izmanto Facebook vai Instagram preču pārdošanai. Proti, savā personiskajā profilā tiek publicētas ziņas par kādas preces pārdošanu, bez mazākās domas, ka šī ziņas var redzēt arī VID. Taču arī saimniecisko darbību personas reģistrēt neplāno.
Tā tiek publicētas arvien jaunas ziņas ar jaunām mantiņām, ko vēlas pārdot.
 
Un tad tiek saņemta “laimes vēstule” no VID, kurā VID lūdz sniegt informāciju par visiem darījumiem un samaksāt ienākuma nodokli.
 
Ja tikai publicējāt šādas ziņas, bet pārdošanas nebija, tad nāksies pasvīst, lai pierādītu to, ka saimniecisko darbību neveicāt un ienākumus neguvāt. Der atcerēties, ka VID ir tiesības noteikt maksājamā nodokļa apmēru uz aprēķinu pamata, vadoties tikai no tām ziņām, kas ir VID rīcībā – proti, Jūsu paša publicētajām ziņām un cenām, par kādu Jus mantas pārdevāt.
 
Ja Jūs jau saņēmāt šādu “laimes vēstuli”, tad baidos, ka Facebook vai Instagram ziņu dzēšana (ar domu, ka VID tādējādi nevarēs neko pierādīt) var nelīdzēt, jo visticamāk Jūsu profilu saturs jau tika piefiksēts un saglabāts lietas materiālos. Protams, ir bijuši gadījumi, kad VID ierēdņi tomēr aizmirsa pievienot lietas materiāliem foto bildes ar preces/ pakalpojuma cenu, un šādos gadījumos tiesa atteicās vērtēt VID apgalvojumu kā tādu patiesību, kura pati par sevi kalpo par pierādījumu (saite uz rakstu komentāros). Tomēr šādu gadījumu praksē ir salīdzinoši nedaudz (vismaz manā praksē tādu nebija daudz). Tādēļ pirms nodarboties ar pašdarbību, iesaku konsultēties ar Jūsu advokātu.
 
Ja preču tirdzniecībai personīgajā profilā bija pirktas arī Facebook/ Instagram reklāmas pakalpojumi, tad ļoti ticami, ka VID var atnākt ne tikai pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet arī pēc pievienotās vērtības nodokļa (skatīt iepriekš) + sodīt par nereģistrētu saimniecisko darbību.
 
Ja Facebook/ Instagram reklāmas pakalpojumi netika pirkti, bet tikai izvietotas ziņas par mantu pārdošanu, tad uzskatu, ka pievienotās vērtības nodokli VID piedzīt nevarēs, jo nav konstatējamas saņemtā pakalpojuma pazīmes no citas dalībvalsts nodokļu maksātāja, kas neveic saimniecisko darbību Latvijā (Facebook/ Instagram). Proti, iztrūkst – pretpienākums pret atlīdzību.
 
Ziniet savas tiesības, bet neaizmirstiet arī par pienākumiem!
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]