ADVOKĀTA PADOMI

LABOT KĻŪDU MUITAS DEKLARĀCIJĀ NEDRĪKST, BET SODĪT DRĪKST?

Kam nav gadījies misēklis ar sūtījumiem no trešajām valstīm? Arī kādam uzņēmumam (sauksim to par “SIA X”) ir gadījies pasūtīt preces no Šveices (lai gan šā stāsta ietvaros tā var būt jebkura trešā valsts).
 
Par to tad ir šis stāsts….
 
Proti, SIA X pasūtīja 10 tūkstoši elektronisko shēmu, par ko Šveices uzņēmums izrakstīja divus rēķinus (katrs rēķins par 5000 shēmām).
 
Kļūdas (bet varbūt ne kļūdas) dēļ Šveices uzņēmums nosūtīja SIA X paku, deklarējot tikai 5000 shēmas (jeb preces, kas bija norādītas tikai vienā rēķinā), taču faktiski nosūtīja 10 000 shēmas.
 
Balstoties uz Šveices uzņēmuma deklarēto informāciju, SIA X dalībvalsts robežšķērsošanas muitas iestādē deklarēja tikai 5000 shēmas, taču, konstatējot, ka sūtījums satur 10 000 shēmas, vērsās muitas iestādē ar lūgumu novērst kļūdu, t.i.,
 
1) grozīt muitas deklarāciju vai
2) atzīt to par nederīgu.
 
Muitas iestāde sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu un piemēroja SIA X administratīvo sodu, uzskatot, ka SIA X tīši nav uzrādījusi preces muitas kontrolei.
 
Uzskatot, ka šādu pārkāpumu var izdarīt kā tīši tā arī aiz neuzmanības, tiesa uzskatīja, ka apstākļos, kad kļūda muitas deklarācijā tika pieļauta netīšām, ir jābūt kādam juridiskam līdzeklim, lai to labotu, iekļaujot tajā arī preču daudzumu, kas pārsniedz deklarācijā sākotnēji norādīto.
 
Eiropas Savienības tiesa (EST) pateica, ka PĒC MUITAS DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANAS un PĒC PREČU IZLAIŠANAS, muitas deklarāciju GROZĪT (lai to attiecinātu uz preču daudzumu, kas pārsniedz šajā deklarācijā norādīto) NEVAR!
 
Arī ANULĒT šādu deklarāciju NEVAR!
 
Uzņēmumam ir JĀSNIEDZ JAUNA MUITAS DEKLARĀCIJA attiecībā uz šo kvantitatīvo atšķirību, un jāsaņem administratīvais sods.
 
Latvijā par preču neuzrādīšanu muitas iestādēm:
 
1) fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 2000 EUR.
2) juridiskām personām piemēro – brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4000 EUR.
 
Lūk tā, dāmas un kungi! Esam uzmanīgi ievedot preces no trešajām valstīm! 😊
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]