ADVOKĀTA PADOMI

LABĀK REĢISTRĒT, NEKĀ “IELAIST SAVĀ GUĻAMISTABĀ” VID

Dārgie lasītāji – šis blogs TIKA LABOTS un PAPILDINĀTS ar būtisku SENĀTA spriedumu, kas ievieš būtiskas izmaiņas zemāk rakstītajā. Ņemot vērā minēto, par šo tēmu lūdzu lasīt ŠEIT:
 
“Sērfojot” sociālajos tīklos, mani uzjautrināja kāds video, kurā sarunājas kaķis ar kaķeni.
 
Kaķis jautā: “Mīļā, kāpēc Tu tik bieži prasi sevi precēt?”
Kaķene atbild: “Man patīk redzēt bailes Tavās acīs!” 😊 😊 😊
 
Ja ticēt publiski pieejamiem statistikas datiem, tad 2022.gadā Latvijā nereģistrētās attiecībās dzīvoja 17,7% ģimeņu. Savukārt, nereģistrētās attiecībās dzimušo bērnu īpatsvars 2022. gadā sasniedza 38,4%. Tas ir daudz…
 
Pat negribu iedziļināties iemeslos, kas tieši attur no laulības (vai kas biedē tajā), bet kopš pagājušās nedēļas Latvijā ir izsludināti grozījumi, kas oficiāli ievieš partnerības institūtu Latvijā.
 
Proti, no 2024.gada 1.jūlija divas pilngadīgas personas varēs vērsties pie notāra un reģistrēt savā starpā pastāvošās tuvās attiecības (jeb tā saukto partnerību). Reģistrējot šādu partnerību, minētās personas varēs piemērot arī dažādas nodokļu atlaides, kas līdz šim bija attiecināmas tikai uz laulātajiem.
 
Partnerības regulējums raisījis asas viedokļu sadursmes politiķu vidū, aicinot pat ierosināt referendumu par ar partnerības institūta atcelšanu. Atstāsim šīs batālijas politiķiem, kuriem tik rūp, ar ko guļ (mazākā) Latvijas sabiedrības daļa, un pievērsīsimies tai sabiedrības daļai, kas veido 17,7% nereģistrēto ģimeņu.
 
Lai vieglāk izprastu, kādu labumu (vismaz attiecībā uz nodokļiem) dod partnerības reģistrēšana, apskatīsim kāda pāra attiecības. Zemāk aprakstītie fakti ir balstīti patiesajos notikumos.
 
KĀDAS NEREĢISTRĒTAS ĢIMENES STĀSTS
 
Latvijā dzīvojoša sieviete (sauksim viņu par Lauru) regulāri saņēma bezskaidras naudas pārskaitījumus no sava nelaulātā drauga (sauksim viņu par Oskaru). Lai arī Oskars regulāri devās strādāt uz ārzemēm un pastāvīgi nedzīvoja ar Lauru vienā mājsaimniecībā, viņam ar Lauru bija kopīgs bērns, un viņi sevi uzskatīja par ģimeni.
 
Vispārīgā gadījumā dāvinājumi starp laulātajiem ir atbrīvoti no nodokļa (IIN). Tomēr šajā gadījumā minētais atbrīvojums nebija piemērojams, jo Laura un Oskars nebija laulāti. Proti, no likuma piemērošanas viedokļa Laura un Oskars bija pilnīgi sveši cilvēki. Tādēļ Lauras saņemtie bezskaidras naudas pārskaitījumi, kas pārsniedza EUR 1425 gadā, bija apliekami ar IIN (20% vai 23%, atkarībā no apliekamo gada ienākumu apmēra).
 
Tomēr Augstākā tiesa atzina, ka [Laura un Oskars] ir uzskatāmi par ģimeni jeb vienu mājsaimniecību, galvenokārt, dēļ kopīga bērna. Plus, tādēļ, ka Oskars bija vienīgais ģimenes apgādnieks (Laurai nebija savu ienākumu) un tā iemesla dēļ viņš devās strādāt uz ārvalstīm kā dēļ tajā laikā nedzīvoja vienā mājsaimniecībā. Plus, Oskars bija norādījis adresi, kurā dzīvo Laura, kā savu adresi saziņā ar vairākām valsts iestādēm Latvijā, kā arī bankās.
 
Šādu spriedumu Administratīvā tiesa taisīja, balstoties uz vairākiem Satversmes tiesas spriedumiem, secinot, ka starp abām personām ir izveidota ģimene un pastāv kopēja mājsaimniecība un nodokļus seku ziņā rezultātam būtu jābūt tādam pašam, ja abas personas būtu laulātas. Līdz ar to tiesa atzina, ka Lauras saņemtie ienākumi nav apliekami ar IIN.
 
Aprakstītajā Lauras un Oskara gadījumā viss beidzās labi, bet tikai iedomājaties, cik daudz cilvēku viņiem nācās “ielaist savā guļamistabā” un savā dzīvē, lai pierādītu, ka viņi ir ģimene: VID amatpersonas, juristi, tiesneši (3 instancēs), iespējams kaimiņi un radi…
Es laikam tomēr veltītu dažas minūtes pie notāra, lai piereģistrētu savu ģimeni un izvairītos no problēmām ar VID, nekā svešiem cilvēkiem ļautu rakņāties pa “ģimenes veļu”.
 
Partnerība nav tas pats kas laulība, un aizbildināties ar “naudas trūkumu” arī nevarēs. Gan jau pāris EUR gājienam pie notāra atradīsies. 😊
 
KĀDI NODOKĻU ATVIEGLOJUMI BŪS PIEEJAMI REĢISTRĒTIEM PARTNERIEM?
 
Reģistrējot partnerību, Jūs varēsiet piemērot IIN likuma normas, kas līdz šim attiecās tikai uz laulātajiem vai ģimenes locekļiem.
 
1. Ar IIN neapliks dāvanas pilnā apmērā (arī bezskaidras naudas maksājumus, kas pārsniedz 1452 EUR gadā), izņemot, ja dāvanu dāvina saimnieciskās darbības ietvaros, vai ja dāvana ir ar atlīdzības raksturu;
 
2. Ar IIN neapliks [reģistrētam] partnerim izsniegto aizdevumu, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus. Arī informāciju par šādu aizdevumu [reģistrētie partneri] varēs nesniegt VID.
 
[NEreģistrētam] partnerim izsniegtais aizdevums būs apliekams ar IIN, ja tas netiks atmaksāts 6 mēnešu lakā pēc aizdevuma līgumā noteiktā atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas.
 
3. Ar IIN neapliks papildpensijas kapitālu, kas veidojies no pašas fiziskās personas vai tās [reģistrētā] partnera, veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem;
 
a) Ja sanāks no [reģistrēta] partnera mantot nekustamo īpašumu (NĪ) līgumiskā, testamentārā vai likumiskā ceļā, tad, atsavinot šo NĪ, tiks uzskatīts, ka tas ir Jūsu īpašumā no dienas, kad attiecīgais NĪ reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja (jeb [reģistrēta] partnera) īpašums. Tas savukārt ļaus Jums ātrāk piemērot likumā paredzētos izņēmumus gūtā ienākuma neapliekšanai ar IIN, ja gribēsiet NĪ pārdot.
Piemēram, Jūs varēsiet ātrāk pārdot NĪ, kurš Jūsu (vai attiecīgi mantojuma atstājēja – [reģistrēta] partnera) īpašumā ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas (minētajā 60 mēnešu periodā) līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai, ir Jūsu deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā papildu adrese); vai kurš ir 60 mēnešus līdz atsavināšanas dienai bijis Jūsu vienīgais NĪ.
 
4. No gada apliekamo ienākuma varēs atskaitīt izdevumus par [reģistrēta] partnera kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas.
 
5. Ja [reģistrētais] partneris uzdāvināja lauksaimniecības zemi, tad (izpildoties noteiktiem nosacījumiem) var piemērot atbrīvojumu no IIN, atsavinot šādu zemi.
 
6. Var piemērot atvieglojumu no IIN par nestrādājošu [reģistrētu] partneri, kas: 1) ir atzīts par personu ar invaliditāti; vai 2) kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas ir atzīts par personu ar invaliditāti; vai 3) kura apgādībā ir bērns ir līdz trīs gadu vecumam vai 4) kura apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 -24 vecumam.
 
7. Izslēgt attaisnojuma izdevumus (par Jūsu un Jūsu ģimenes locekļu izglītību/ ārstniecības izdevumiem/ iemaksas pensiju fondos, apdrošin.prēmijas) no ar IIN apliekamā ienākuma arī tad, ja maksāja [reģistrēts] partneris.
 
Pašlaik man nav atbildes uz to, kā tiesa vērtēs nereģistrētu partneru attiecības pēc 2024.gada 1.jūlija, ja partneri izvēlēsies tomēr tādas nereģistrēt, bet varēs pierādīt, ka viņi ir ģimene. Domāju, ka nekas būtisks tiesu praksē nemainīsies, un arī pēc 2024.gada 1.jūlijā nereģistrētie partneri varēs atsaukties uz jau pastāvošo tiesu praksi, lai izvairītos no kāda ienākuma apliekšanas ar IIN, tomēr viņiem nāksies “pasvīst” VID un tiesā, lai pierādītu ģimenes attiecību pastāvēšanu…

Visiem (VID, tiesai, juristiem, radiem un kaimiņiem..) interesēs, ar ko guļat, cik ilgi un cik bieži guļat, vai dzīvojat kopā, vai bērns no partnera…. Dārgs un visnotaļ nepatīkams prieks! 🙂
 
Jūsu Alisa
 

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]