ADVOKĀTA PADOMI

KURŠ NĀKAMAIS PĒC SARAKSTA…?

Kamēr ceļoju pa Eiropu Saeimas kuluāros tapa nākamais ēnu ekonomikas apkarošanas plāns 2023-2025.gadam. Saskaņā ar plānu, nākamie pēc saraksta, kam tiks pievērsta īpaša uzmanība no VID puses (un ne tikai) būs uzņēmumi, kas:

1)   veic specializētos būvdarbus (un citādi darbojas būvniecības jomā);

2)   darbojas veselības aizsardzības jomā;

3)   darbojas mazum- un vairumtirdzniecībā, izņemot automobiļus un motociklus.

SPECIALIZĒTIE BŪVDARBI

Arī turpmākajos 2 gados VID turpinās pievērst pastiprinātu uzmanību būvniecībā strādājošiem. Saskaņā ar VID datiem visbiežāk šiem uzņēmumiem tiek konstatēti sekojoši pārkāpumi:

1)   nepilnīga darbinieku nostrādātā laika uzskaite un deklarēšana;

2)   nelegālā nodarbinātība;

3)   darba līgumi noslēgti par nepilnu summēto darba laiku, kā arī netiek aprēķināta samaksa par dīkstāvi;

4)   netiek pilnā apmērā deklarēti darba ienākumi ārvalstniekiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darba atļaujā norādītajiem samaksas nosacījumiem;

5)   izmaksātie naudas līdzekļi pārsniedz darba devēja ziņojumā deklarēto atalgojumu;

Ņemot vērā minēto, ir sagaidāmas ne vien biežākas pārbaudes pie būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem, bet arī tiek strādāts pie tādiem pasākumiem kā EDLUS ieviešanas paplašināšana objektos, BIS izmantošanas pilnveidošana, pastiprināta būvkomersanta atbildība, būvniecības nozares segmentēšana, VID publiskojamās datu bāzes paplašināšana, VID&PMLP informācijas apmaiņa par 3.valstu pilsoņiem, datu apmaiņa starp valsts iestāžu reģistriem, licenču saņēmēju uzraudzība u.c.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JOMA

Starp prioritārām nozarēm, uz kuru tiks pavērsts VID un pārējo iestāžu skatiens, šoreiz ir minēta arī veselības aizsardzības joma. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi šajā jomā strādājošiem ir:

1)   darījumu nereģistrēšana kases aparātā (EKA) vai VID reģistrētās kvīts neizsniegšana, ja samaksa tiek veikta skaidrā naudā;

2)   nepilnīga darba stundu uzskaitīšana, uzskaitot tikai to laiku, kad bijis klientu pieraksts;

3)   ieraksti ambulatorajās pacientu kartēs netiek veikti pilnīgi vai netiek veikti vispār, vai ambulatorās pacientu kartes neatrodas veselības iestādē. Šī iemesla dēļ VID pārbaužu veikšanas laikā ir problēmas identificēt pakalpojumu saņēmēju;

4)   medicīnas darbinieki uzņēmumos strādā kā pašnodarbinātas personas, nenoformējot darba tiesiskās attiecības, tādējādi izvairoties no algas nodokļu nomaksas

Tādēļ nākošajos gados biežāk sagaidīsim VID pārbaudes arī šajos uzņēmumos, tostarp veicot “kontroles pirkumus”. Bez tam tiek vērtēti tādi pasākumi kā pašnodarbināto personu (piemēram, masieru un fizioterapeitu) regulējuma pārskatīšana, nodokļu nomaksas uzlabošana zobārstniecības un estētiskās medicīnas nozarēs, ārstniecības pakalpojumu nodalīšana no labsajūtas / skaistumkopšanas pakalpojumiem u.c.

MAZUM UN VAIRUMTIRDZNIECĪBA

Visbeidzot bez uzmanības turpmākajos divos gados nepaliks arī mazum un vairumtirdzniecībā strādājošie uzņēmumi. VID veiktajos auditos ir atklājies, ka šajos uzņēmumos bieži:

1)   netiek reģistrēti visi darījumi vai tie reģistrēti normatīvajiem aktiem neatbilstošā kases aparātā (EKA) (jo īpaši, ja NM papildus veic saimniecisko darbību arī mazumtirdzniecības nozarē);

2)   darbiniekiem netiek uzrādītas visas nostrādātās darba stundas, netiek korekti aprēķinātas darba algas un budžetā netiek nomaksāti nodokļi pilnā apmērā;

3)   notiek nepamatota preču norakstīšana vai lielu atlaižu piemērošana (kā dēļ netiek deklarēts PVN pilnā apmērā);

4)   netiek deklarētas struktūrvienības (tirdzniecības platformu);

5)   darījumu ķēdēs iesaistītajiem uzņēmumiem tiek tirgotas preces bez dokumentiem;

6)   lielos apmēros tiek deklarēti darījumi ar elektronikas precēm.

Tādēļ, bez biežākām VID pārbaudēm šajos uzņēmumos, tiek vērtēti arī tādi pasākumi kā slieksnis darījumiem ar skaidru naudu, deklarējamie darījumi, algas izmaksas veids, kases aparātu izņēmumu pārskatīšana, norēķini vairumtirdzniecībā, u.c.

Darbs pie jauno iniciatīvu izstrādes tiks uzsākts jau tuvākajā laikā, tādēļ sagaidāms, ka ļoti drīz dzirdēsim ne vien par jaunajiem uzrēķinu viļņiem, bet arī par tiesību aktu grozījumiem, kas ieviesīs jaunas prasības attiecībā uz vienā vai otrā nozarē strādājošiem.

Ja Jūsu uzņēmums darbojas kādā no minētajām nozarēm, pavērtējiet, vai kaut kas no iepriekš uzskaitītā tiek praktizēts arī Jūsu uzņēmumā un attiecīgi, vai ir nepieciešams kaut ko mainīt savā darbībā.

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]