ADVOKĀTA PADOMI

KRIPTO VALŪTAS UN IT PAKALPOJUMI ARĪ ZEM SANKCIJĀM?

Runājot par sankcijām nevaru nepieminēt arī kriptovalūtas, jo ar 2022.gada 7.oktobri ir aizliegts nodrošināt kriptoaktīvu digitālā maka, konta vai glabāšanas pakalpojumus:

    1)      Krievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Krievijā, vai 

   2)      juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā. 

Iepriekš šāds aizliegums darbojās tikai tad, ja fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras kriptoaktīvu kopējā vērtība uz vienu digitālo maku, kontu vai glabāšanas pakalpojuma sniedzēju pārsniedza 10 000  EUR. Turpmāk – minētos kriptovalūtas pakalpojumus nedrīkstēs sniegt vispār, neatkarīgi no kriptoaktīvu vērtības!

Jāteic, ka līdz ar sankciju ieviešanu pret Krieviju šī gada februārī, izvērsās daudz runas par to, ka pret atsevišķiem Krievijas pilsoņiem (Putina draugiem) vērstās sankcijas, Putins un viņa draugi spēj apiet ar kriptovalūtu palīdzību. Tādēļ minētais solis bija paredzams.

OFAC ir ieteicis tehnoloģiju uzņēmumiem, administratoriem, un virtuālo valūtu lietotājiem un citiem maksājumu apstrādātājiem ieviest uz risku balstītas atbilstības programmas, kurās jāietver sankciju saraksta pārbaude. OFAC ieskatā tehnoloģiju uzņēmumi, kas nodarbojas ar kriptovalūtu, NEVARĒS IZVAIRĪTIES NO IESPĒJAMĀS ATBILDĪBAS tikai tāpēc, ka nezina tās personas identitāti, ar kuru viņi mijiedarbojas. Ņemiet to vērā, jo risks saskarties ar sankcionētām personām un jurisdikcijām, veicot virtuālās valūtas darījumus, visticamāk, palielināsies, ja tādas valstis kā Irāna un Krievija turpmāk izmantos kriptovalūtu, lai mēģinātu izvairīties no sankcijām.

Lai nebūtu problēmu ar sankciju pārkāpšanu, OFAC ieteica tehnoloģiju uzņēmumiem ieviest procedūras “Pazīsti savu klientu” (angl.: Know your client jeb KYC), kas cita starpā paredz sankciju pārbaudi, lai identificētu puses, kas tirgojas to biržās, un  izmantot ĢEOGRĀFISKO IP BLOĶĒŠANU, lai aizliegtu pusēm piekļuvi no jurisdikcijām, uz kurām attiecas sankcijas. Plus, šiem uzņēmumiem ir jāveic darījumu uzraudzība, lai atklātu aizdomīgas darbības.

Lai arī OFAC sankcijas un ieteikumi privātajiem uzņēmumiem nav saistošas (t.i., tās ir saistošas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kā arī  publisko iepirkumu un ES fondu jomā u.c.),  tomēr līdzīgas prasības par KYC procedūru ieviešanu  jau ir iestrādātas NILLTPFN likumā, kura subjekti ir arī virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzēji. 

Lai arī man nav pieejama statistika, sarunā ar VID, atklāju, ka VID mēdz apciemot arī kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējus ar pārbaudi par NILLTPFN likuma un sankciju likuma ievērošanu. Domājams, ka līdz ar sankciju paplašināšanu VID interese par šiem uzņēmumiem varētu tikai palielināties. Tādēļ ģeogrāfikā IP bloķēšana varētu nebūt tik slikta ideja. 😊

IT PAKALPOJUMI VAIRS NAV ATĻAUTI?

Runājot par tehnoloģijām ir jāpiemin arī to, ka turpmāk sankcijas tiks paplašinātas arī uz arhitektūras un inženiertehniskiem pakalpojumiem, kā arī IT konsultāciju pakalpojumiem, kuri ietver:

  1. a)     konsultāciju pakalpojumus, kas saistīti ar datortehnikas uzstādīšanu,
  1. b)     palīdzības pakalpojumus klientiem datortehnikas (t. i., fizisko iekārtu) un datoru tīklu uzstādīšanā;
  2. c)     programmatūras ieviešanas pakalpojumus,
  3. d)     pakalpojumi, kas ietver konsultāciju pakalpojumus par programmatūru, tās izstrādi un ieviešanu.

Līdzīgi kā tas ir ar juridisko konsultāciju pakalpojumiem, arī minētos IT pakalpojumus nevarēs sniegt:

  1. a)     Krievijas valdībai; un
  1. b)     juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

Sankcijas NEAIZLIEDZ sniegt minētos IT konsultāciju pakalpojumus:

  1. a)     fiziskām personām (t.i., Krievijas pilsoņiem joprojām juridiskos pakalpojumus sniegt var);
  1. b)     Krievijas uzņēmumiem, kuri PIEDER Eiropas Savienības juridiskai personai;
  1. c)     Krievijas uzņēmumiem, kurus KONTROLĒ Eiropas Savienības juridiskās personas.

Ja ir pārdotas, nodotas vai eksportētas tehnoloģijas vai divējādas nozīmes preces nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam, tad  nav aizliegta tādu IT pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešami, lai atjauninātu šo preču programmatūru izmantošanai nemilitārām vajadzībām un nemilitāriem galalietotājiem.

Dalieties ar savu pieredzi par sankcijām un sankciju pārbaudēm.

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]