ADVOKĀTA PADOMI

KO VIEŠ DARBA LIKUMA GROZĪJUMI?

Intervija ar darba tiesību guru – Kasparu Rācenāju – par jaunajiem Darba likuma grozījumiem, kas stāsies spēkā jau 2022.gada 1.augustā.

[00:00] Kas mainīsies darba līguma saturā?

[03:15] Vai darbinieks var pats noteikt sev darba vietu (arī attālināto)?

[05:40] Kas mainās darbiniekiem ar nenoteiktu darba grafiku?

[08:21] Kādas sekas draud, ja šmaucies ar minimālajām darbiniekam garantētajām stundām?

[12:25] Izmaiņas par darbinieku pārbaudes laiku saistībā ar nenoteiktu darba grafiku.

[13:07] Cik argumentētai ir jābūt darba devēja atbildei, ka nodrošināt darbinieku ar noteiktu darba grafiku – nav iespējas? 

[16:00] Darbinieku nosūtīšana komandējumā.

[19:00] Mainās pārbaudes laiks darbiniekiem. Diskusija par to, kas darba devējam būs, ja tas vienam un tam pašam darbiniekam noteiks atkārtotu pārbaudi (arī tad, ja starp līgumiem ir vairāk kā 60 dienu starpība).

[27:25] Labas ziņas tētukiem! Stāsti no prakses un kā to risina grozījumi likumā. 😊

[29:16] Bērna kopšanas un citi atvaļinājumi. 

[31:40] Aprūpes atvaļinājumi. Darba devēji nedrīkst atteikt. Vai vienmēr? 

[36:00] Pārejas noteikumi (1) ja bērns piedzimis pirms…(2) Vai drīkst mainīt pārbaudes laika termiņu jau šobrīd pārbaudi ejošiem darbiniekiem? 

Turpinājumā – intervija ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidenti, Darba likuma komentāru un monogrāfijas “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā” autori un vadošo kolektīvo darba tiesību eksperti – Irēnu Liepiņu – par Darba likuma grozījumiem, kas attiecās uz koplīgumiem.

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]