ADVOKĀTA PADOMI

KO DARĪT, JA NOKAVĒTS LIKUMĀ VAI IESTĀDES NOTEIKTAIS TERMIŅŠ?

Tas ir noticis! Likumā vai iestādes noteiktais termiņš (kāds darbības veikšanai) ir nokavēts. Ko nu tagad pasākt? Reti, bet ik pa laikam man uzdod šādu jautājumu.

JA NOKAVĒTS PROCESUĀLS TERMIŅŠ…

Tās, protams, nav labas ziņas. Ja ir nokavēts procesuāls termiņš  kurš nosaka laiku, kurā ir veicama kāda procesuāla darbība, tad iestāde vai tiesa to var atjaunot. Piemēram, VID lēmumu Jūs varat apstrīdēt VID ģenerāldirektorei 1 mēneša laikā no tā saņemšanas. Ja šo termiņu kādu iemeslu dēļ nokavējāt, tad VID ģenerāldirektore to var atjaunot.

Tomēr tas notiek retos gadījumos un tikai tad, ja nokavējums var tikt pamatos ar objektīviem apstākļiem. Parasti par objektīviem apstākļiem uzskata tādus, kuri nav atkarīgi no Jūsu rīcības vai gribas izpausmes (piemēram, iestādes pieļautā kļūda, nosūtot lēmumu ne tur vai ne tam….utml.).

Nezināšana, slikta atmiņa, vecums, atvaļinājums, utt. parasti netiek atzīti par tādiem apstākļiem, kuru dēļ nokavētais termiņš būtu atjaunojams. Jābūt patiešām nopietnam un ticamam iemeslam termiņa kavējumam.

JA NOKAVĒTS MATERIĀLTIESISKS TERMIŅŠ…

Vēl ļaunāk ir, ja ir nokavēts materiāltiesisks termiņš, jo šāda termiņa atjaunošana parasti likumos nav regulēta. Līdz ar to šāds  termiņš ir atjaunojams tikai netipiskos gadījumos, piemēram, tad, ja to paredz speciālās tiesību normas vai tad, ja termiņa neatjaunošana būtu acīmredzami netaisnīga un varētu būtiski skar  personas cilvēktiesības.

Hmm… Kādu piemēru lai min šādam materiāltiesiskam termiņam?

Iedomāsimies  Latvijas SIA, kurai bija izdevies veiksmīgs gads, un SIA īpašnieks – Lietuvas rezidents – nolēma izmaksāt sev dividendes. Latvijas-Lietuvas nodokļu konvencijā ir noteikta šo maksājumu aplikšana ar nodokļiem pēc samazinātās likmes, tādēļ  Lietuvietis – kā ienākuma saņēmējs iesniedza Latvijas SIA aizpildītu Lietuvas rezidenta apliecību-iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai. Pēc likuma, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, minēto apliecību-iesniegumu Latvijas SIA ir jāiesniedz apstiprināšanai VID likumā noteiktajā laikā – ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas termiņa beigām. VID izskata saņemto apliecību, un to apstiprina vai sniedz rakstisku motivētu atteikumu to apstiprināt.

Tieši šis likumā noteiktais termiņš (ne vēlāk kā mēneša laikā no…) ir priekšnoteikums nodokļu atvieglojuma saņemšanai. Tādēļ,  ja gadās to nokavēt, tad tā atjaunošana līdzināsies teju “neiespējamai misijai”. Vismaz bez juridiskās palīdzības Jūs neiztiksiet…, jo, lai panāktu tā atjaunošanu, būs “jāliek galdā” ļoti būtiski argumenti (būtiskāki par “es aizmirsu”).

TAD KĀDS IR IETEIKUMS?

Tāpēc, ja iespējams, likumā un iestāžu termiņus nekavēt!

Ja ir nepieciešams, vismaz procesuālos termiņus var lūgt pagarināt, taču šādi lūgumi ir jāizsaka pirms likumā vai iestādes noteiktā termiņa beigām. Teiksim tas pats VID, reti, kad nepagarina termiņu. Parasti nepagarināšanai ir kāds iemesls (piemēram, viņi jau iepriekš Jums izrādīja labvēlību, bet Jūs velkat tikai laiku, bet tā arī neesat izdarījuši neko no tā, ko viņi prasa).

Ja termiņš tomēr nokavēts – izvērtēt, vai ir kāds pamatots iemesls kavējumam, kas ļautu termiņu atjaunot?

Ja iemesla (attaisnojuma nav) vai attaisnojums ir “vājš” – izvērtēt, vai Jūsu mērķi ir iespējams panākt ar citiem veidiem? Piemēram, manis aprakstītā piemērā ar Lietuvieti, to pašu mērķi – nepārmaksāt nodokli – ir iespējams panākt citā veidā. Proti, ir iespējams iesniegt VID iesniegumu pārmaksātā nodokļa atmaksāšanai. 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]