ADVOKĀTA PADOMI

KAS MAKSĀ, TAS MAKSĀ VAIRĀK?

Kas maksā, tas lai arī maksā! – tā varētu nodēvēt situāciju, ko rada spēkā esošās normas attiecībā uz personu gūto ienākumu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ja ienākums radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā.
 
Atgādināšu, ka fizisko personu ar IIN apliekamo ienākumu veido arī ienākums, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā. Apskatīsim vienkāšu piemēru: Jānītis paņēma patēriņa kredītu, bet nespēja to atmaksāt. Kredīta izsniedzējs nolemj dzēst Jānīša neatmaksātā aizdevuma daļu. Dzēstā (jeb “piedotā”) aizdevuma daļa veido Jānīša ar IIN apliekamo ienākumu.
Līdz nesenajam laikam ar IIN neaplika ienākumu (kas tika gūts “dzēšot” neatmaksātā kredīta daļu), ja tas tika gūts līdz 2022.gada 31.decembrim ar nosacījumu, ka kredīts bija ņemts nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai vai uzlabošanai, un saistību atmaksa bija nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.
 
Tomēr šobrīd jau ir 2024.gads… Attiecīgi, ja Jānītim šobrīd izdotos vienoties ar aizdevēju (teiksim, AS “Banka”) par neatmaksātā kredīta dzēšanu, tad dzēstā aizdevuma daļa tik un tā veidos Jānīša ar IIN apliekamu ienākumu, neraugoties uz to, ka aizdevums bija ņemts nekustamā īpašuma iegādei un saistību atmaksa ir nodrošināta ar hipotēku. (Izņemot, ja attiecībā uz Jānīti attieksies kāds cits likumā paredzēts izņēmums, kurus mēs šā bloga ietvaros neapskatīsim).
Tiktāl, kamēr jautājums skar VIENA CILVĒKA dzēsto saistību aplikšanu ar IIN, viss ir korekti un saprotami. Tomēr lielāku aizdevuma ņemšana reti aprobežojas ar viena cilvēka saistībām vai tikai ar nekustamā īpašuma hipotēku. Parasti aizdevējs (teiksim AS “Banka”) mēdz izsniegt aizdevumu vairākiem solidāri atbildīgiem aizņēmējiem un/vai pret citu personu galvojumu.
Un te sākas problēmas….
 
JĀNĪŠA STĀSTS
 
Jānītim bija draugs – Pēterītis. Reiz Pēterītim ļoti savajadzējās naudu kāda nekustamā īpašumi iegādei, taču AS “Banka” piekrita piešķirt aizdevumu tikai pret nekustamā īpašuma hipotēku un galvojumu. Pēterītis palūdza Jānīti un vēl 2 savus draugus izlīdzēt un kļūt par viņa galvotājiem. Jānītis un 2 draugi piekrita.
 
Kā tas bieži mēdz gadīties, Pēterītim radās grūtības atmaksāt aizdevumu, kā dēļ viņš nolēma paņemot aizdevumu refinansēt. Aizdevuma refinansēšanas rezultātā tika pārslēgts aizdevuma līgums, saskaņā ar kuru galvotāji – Jānītis un vēl 3 draugi – kopā ar Pēterīti kļuva par SOLIDĀRI ATBILDĪGIEM AIZŅĒMĒJIEM.
 
Tomēr arī pēc aizdevuma refinansēšanas Pēterītis nespēja pildīt savas saistības, bet hipotēka nenosedza visu aizdevuma summu. Neatmaksātā aizdevuma summa arī pēc nekustamā īpašumi pārdošanas pārsniedza vairākus simtus tūkstošus euro. Skaidrs, ka nevienam no (nu jau) solidāri atbildīgajiem aizņēmējiem tādas summas nebija.
 
AS “Banka” vērsās tiesā, kas nosprieda neatmaksāto saistību summu piedzīt SOLIDĀRI no visiem četriem aizņēmējiem (attiecīgi ne vien no Pēterīša, bet arī no Jānīša un 2 draugiem).
Jānītis vienojās ar AS “Banka”, ka viņš atmaksās 1/4 daļu no visu saistību apmēra, bet AS “Banka” viņus atbrīvos no pārējo aizdevuma saistību nomaksas.
 
Savu vārdu Jānītis turēja un savu ¼ daļu samaksāja. Savukārt AS “Banka” atbrīvoja viņu no pārējās saistību summas samaksas.
 
Jānītis domāja, ka ar šo šis “murgs” ir beidzies, un tagad viņš var gulēt mierīgi, taču viņš nezināja, ka lielākais “murgs” viņu vēl tikai gaida priekšā…
 
Proti, vienojoties ar AS “Banka” un atmaksājot savu ¼ daļu no visu neatmaksāto saistību apmēra, Jānītis nezināja (nedz viņu kāds brīdināja), ka viņam var nākties samaksāt vēl tikpat nodokļos!
 
AIZMIRSTAIS STĀSTS PAR NODOKĻIEM – KAS MAKSĀ PIRMAIS, TAS MUĻĶIS?
 
Jānītis nezināja, ka brīdī, kad viņš samaksāja savu ¼ daļu, bet AS “Banka” viņu atbrīvoja no pārējo saistību samaksas, Jānītim radās ar IIN apliekams ienākums. Absurdākais šajā situācijā ir tas, ka Pēterītim un pārējiem draugiem, kam naudas nebija, šāds ar IIN apliekams ienākums neradās un iespējams arī neradīsies nākotnē vispār! Turklāt valsts sevi nostāda situācijā, ka nodoklis no viena ienākuma var tikt iekasēts dubultā (un vēl vairāk)!!
Kā tas ir iespējāms? Ir! Turpiniet lasīt!
 
PIEMĒRS DUBULTAI NODOKĻU APLIKŠANAI
 
Pieņemsim, ka nedzēsto saistību apmērs ir 200 000 euro, par kuru segšanu ir SOLIDĀRI atbildīgas 4 personas.
Bieži tiek kļūdaini uzskatīts, ka solidārā atibildība ir saistību summas sadalīšana vienādās daļās starp visiem kopparādniekiem. Izskatāmajā piemērā tas izskatītos šādi: 200 000 / 4 = 50 000 euro katram.
Taču solidāra atbildība ir NEDALĪTA vairāku parādnieku civiltiesiskā atbildība. Tas nozīmē, ka katram kopparādniekam ir pienākums izpildīt VISU uzņemto saistību kopumā. Proti, 200 000 euro var prasīt samaksāt katram kopparādniekam atsevišķi. Ja viens samaksā 200 000 euro, tad pārējie vairs neko nemaksā. Taču atgriezīsimies pie mūsu piemēra…
 
Pieņemsim, ka 2023.gadā 1.kopparādnieks samaksāja ¼ daļu no visām saistībām, un AS “Banka” apmaiņā pret šo saistību dzēšanu atbrīvoja viņu no pārējo saistību segšanas. Ņemot vērā minēto, AS “Banka” līdz 2024.gada februārim sniedz ziņojumu VID par “dzēstajām” saistībām – 150 000 euro (200 000 – 50 000 = 150 000), kas atbilstoši likumam veido 1.kopparādnieka ar IIN apliekamo ienākumu, no kura 1.kopparādniekam attiecīgi būs jāsamaksā 23% IIN jeb 34 500 euro!
Tā kā ar pārējiem kopparādniekiem vienošanās par saistību daļas dzēšanu nav, tad AS “Banka” par pārējiem kopparādniekiem VID ziņojumu NESNIEDZ!
 
2024.gadā arī 2.kopparādnieks vienojas ar AS “Banka” par savas ¼ daļas samaksu apmaiņā pret atbrīvošanu no pārējo saistību nomaksas, un samaksā AS “Banka” 10 000 euro. AS “Banka” 2025.gada februārī sniedz ziņas VID par 2.kopparādnieka “dēstajām saistībām”. Tā kā uz 10 000 euro samaksas brīdi atlikusī summa veido 150 000 euro, tad 2.kopparādnieka dzēsto saistību summa veido 140 000 euro, no kuras viņam būs jāsamaksā 32 200 euro!
 
Ceru, ka doma ir skaidra… Tas kas maksā pirmais – tas maksā vairāk! Turklāt, ja 1 parādnieka gadījumā IIN no dzēstās saistību summas 200 000 euro veidos 46 000 euro (200 000 x 23% = 46 000), tad vairākku kopparādnieku gadījumā vasts iekasētais IIN pārsniegs divtik (un pat vairāk)! Diemžēl pašlaik spēkā esošais tiesiskais regulējums nerada pārliecību, ka brīdī, kad visi būs nomaksājuši savu daļu (un saistības pilnībā dzēstas), kopparādnieki, kas būs samaksājuši IIN, varēs to atgūt no valsts. Uzskatāmībai esmu sagatavojusi tabulu ar summām, kuru vari apskatīt blogam pievienotajā attēlā.
 
Ir skaidrs, ka šāda situācija nav pareiza un taisnīga, un ir acīmredzami, ka likumdevējs tādu situāciju nav paredzējis. Tādēļ r nepieciešams minētās problēmas risinājums (un vēlams ātrs, jo pretējā gadījumā VID sāks piespiedu piedziņas pasākumus pret daudziem kopparādniekiem apstākļos, kad saistības nav dzēstas attiecībā uz visiem kopparādniekiem. Secīgi pastāv jautājums par to, vai ienākuma gūšanas brīdis vispār ir iestājies!).
 
Ja arī Jūs esat kļuvis par tādas situācijas upuri, vērsieties pie Jūsu advokāta. Tāpat konsultējaties ar Jūsu advokātu pirms kļūt par galvotāju vai solidāri atbildīgo kopparādnieku, vai citādi vienoties ar aizdevēju par saistību daļēju samaksu! Pašlaik tādas vienošanās var saturēt daudz “zemūdens akmeņu”, par kuru esību Jūs varat nemaz nenojaust!
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]