ADVOKĀTA PADOMI

KAD VALDES LOCEKĻI PAMET “GRIMSTOŠO KUĢI”..

Jebkāda uzņēmējdarbība vienmēr ir saistīta ar risku, tostarp risku “iekulties” nodokļu parādos. Ja tā notiek, ir iespējami dažādi attīstības scenāriji, tai skaitā maksātnespējas pieteikuma iesniegšana. Taču daudzi nemaz neizprot šī soļa nozīmi un jēgu, un brīžiem pieļauj milzīgas kļūdas, kas rezultējas ar vēl lielākām nepatikšanām.

Viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām ir tā, ka tajā brīdī, kad uzņēmumam rodas lielāki nodokļu parādi, valdes locekļi steidz “pamest grimstošo kuģi”, atstājot to bez “kapteiņa” (jeb lemttiesīgām un paraksttiesīgām personām). Viņi domā, ka šis solis viņus paglābs no VIDa, no kreditoriem, no visiem…

Iespējams, bet tikai tad, ja “grimstošais kuģis” tiek pamests pareizi.

KĀ PAREIZI?

Ja Jūs esat kāda uzņēmuma valdes loceklis, un tā ir gadījies, ka uzņēmumam ir radušies nodokļu parādi, tad:

   1)     Izmantojiet likumā paredzētās iespējas atlikt vai sadalīt nodokļu parādu vairākos termiņos vai rast citus risinājumus nodokļu parādu samaksai.

Atcerietis, ka iestādēm maz rūp, ka Jums ir jāsamaksā Jūsu piegādātājiem, darba ņēmējiem, vai vēl kādam citam. Valsts savas intereses izvirza kā prioritārās.

   2)     Ja arī arī pēc nodokļu parāda atlikšanas vai sadalīšanas termiņos (vai citiem pasākumiem)  naudas tik un tā pietrūkst nodokļu saistību segšanai, tad apsveriet maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu. Varbūt tiesiskās aizsardzības process ir izeja no šķietamās “bezizejas”?

Ja pastāv maksātnespējas pazīmes, tad Jums kā valdes loceklim pat rodas pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu. Tā iesniegšanai, Jums nav nepieciešams uzņēmuma dalībnieku piekrišana vai lēmums. 

Tomēr, ja esat gan valdes loceklis, gan arī uzņēmuma dalībnieks, tad pirms sniegt uzņēmuma maksātnespēju, Jums ir jābūt skaidrībai, ko grasāties pasākt tālāk? Visi ir pieraduši, ka var tā mierīgi uzņēmumu ar nodokļu parādiem “palaist uz maksātnespēju”, bet pašam turpināt darboties ar jaunu (bez parādiem) esošu uzņēmumu. Tomēr tas tā vairs nestrādā!  

Ja plānojat turpināt to pašu saimniecisko darbību, tad ziniet, ka maksātnespējīgā uzņēmuma nesamaksātos nodokļu parādus VID var piestādīt jaunajam uzņēmumam, ja vien konstatēs, ka Jūs esat kaut ko “paņēmis” no vecā, t.i., maksātnespējīgā uzņēmuma, t.i., ir notikusi uzņēmuma pāreja.

   3)     Parūpējaties, lai uzņēmuma manta un visi grāmatvedības dokumenti tiek nodoti maksātnespējas administratoram (fiksējiet mantas un dokumentu nodošanas faktu).

Tā tam būtu jānotiek! Diemžēl biežāk “grimstoša kuģa” pamešana notiek pavisam citādi – valdes locekļiem aizejot, uzņēmums tiek atstāts likteņa varā, un bez paraksttiesīgām personām (nolemts piespiedu likvidācijai). 

Tomēr šādai  neapdomīgai rīcībai var būt tālejošas sekas…

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA

Pirmkārt, valdes locekli, kura “valdīšanas” laikā ir radušies nodokļu parādi, var saukt pie administratīvās atbildības par maksātnespējas pieteikuma nesniegšanu. Sods par šā pienākuma  nepildīšanu ir no 300 EUR līdz 1000 EUR. Taču naudas sods nav tas sliktākais, kas var notikt. Kā likums, VID piemēro arī papildu sodu – aizliegumu ieņemt valdes locekļa, u.c. amatus komercsabiedrībās, personālsabierībās un citur uz laiku līdz 5 gadiem, kas būtiski sarežģī jebkādu turpmāko komercdarbību.

Parasti VID piemēro maksimālo sodu, ja konstatē, ka administratīvās atbildības procesa izskatīšanas dienā maksātnespējas pieteikums tā arī nav iesniegts. Bet kurš tad to sniegs, ja visi valdes locekļi ir prom?

IEKĻAUŠANA RISKA PERSONU SARAKSTĀ

Bez tam valdes locekli, kura “valdīšanas” laikā bija radušies nodokļu parādi virs 15 000 EUR vai kādi citi “valdīšanas” laikā radušies apstākļi bija par iemeslu uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanai, VID ir tiesīgs iekļaut riska personu sarakstā, no kura var  izkļūt tikai 3 veidos :

    1)     samaksājot nodokļu parādu vai pagarinot tā samaksas termiņu (t.i., saņemot grafiku par parāda labprātīgo samaksu uz laiku līdz 3 gadiem); 

     2)     iesniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu;

   3)     beidzoties likumā noteiktajam termiņam – 3 gadi pēc valdes locekļa iekļaušanas riska personu sarakstā.

Vienkāršākais veids, protams, būtu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, bet kurš tad iesniegs, ja “grimstošais kuģis” ir palicis bez kapteiņa? Turklāt, praksē mēdz gadīties, ka gadījumos, kad uzņēmumam ir vairāki valdes locekļi, tad to izslēgšanai no riska personu saraksta, VID paprasa, lai maksātnespējas procesa pieteikumu paraksta visi valdes locekļi. Man nešķiet, ka šāda prasība ir likumīga (un izriet vien no burtiskas likuma interpretācijas), tomēr kā Jūs grasāties šo prasību izpildīt, ja vairs neesat valdē? 

PERSONĪGĀ ATBILDĪBA PAR UZŅĒMUMA NODOKĻU PARĀDIEM

Visbeidzot neaizmirsīsim arī par to, ka VID var uzsākt procesu par uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu no valdes locekļa, kura “valdīšanas” laikā bija izveidojušies attiecīgie nodokļu parādi, ja ir izpildījušies noteiktie kritēriji, tostarp, ja nav iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums.

Ja nevēlaties par uzņēmuma nodokļu parādiem maksāt no savas kabatas un ar savu personīgo mantu, tad uzsākto  procesu ir iespējams apturēt, iesniedzot uzņēmuma maksātnespējas procesa pieteikumu. Bet atkal… kā Jūs grasāties to izdarīt, ja Jūs esat aizmucis un uzņēmumā neviena nav, kas šādu pieteikumu var parakstīt un iesniegt?

Par šo tēmu es varētu izvērsties vēl plašāk, taču ceru, ka doma ir skaidra – ja plānojat mukt no “grimstoša kuģa”, tad “piesedziet savu muguru”, izdarot visu pareizi… 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]