ADVOKĀTA PADOMI

KAD DĀVANAS VAR TIKT APLIKTAS AR NODOKLI?

Parasti dāvanas laulātajam un radiniekam līdz trešajai radniecības pakāpei nav apliekamas ar ienākuma nodokli (IIN). Izņēmums – ja dāvana tiek dāvināta saimnieciskās darbības ietvaros.

Piebilde “ja dāvana tiek dāvināta saimnieciskās darbības ietvaros” parasti izraisa problēmas, īpaši, ja pati dāvana (teiksim – nekustamais īpašums) vai dāvinātājs ir iesaistīti saimnieciskās darbības veikšanā.

Līdz šim VID šo izņēmumu vairāk attiecināja uz nekustamā īpašuma dāvinājumiem. Starp spriedumiem neatrodu tādus, kur būtu apskatīts jautājums par tādu aktīvu dāvināšanu kā uzņēmuma kapitāldaļas. Tādēļ ir jāiztiek ar VID praksi un loģiku attiecībā uz nekustamā īpašuma dāvinājumiem.

VID POZĪCIJA

VID uzskats ir, ka dāvinājums laulātajam vai radiniekam ir apliekams ar IIN, ja dāvinātais AKTĪVS BIJA DĀVINĀTĀJA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS OBJEKTS.

Piemēram, vīrs ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs un savas saimnieciskās darbības ietvaros izīrē un pārvalda sev piederošo nekustamo īpašumu. Tādēļ, VID ieskatā, ikviens ar šo nekustamo īpašumu saistīts darījums, arī dāvinājums, ir atzīstams par darījumu saimnieciskās darbības ietvaros.

Apstāklim, ka vīrs nav nodarbojies ar nekustamā īpašuma atsavināšanas (pirkšanas/ pārdošanas) darījumiem, nav būtiskas nozīmes. Tāpat, nav nozīmes arī tam, ka ar saimniecisko darbību nenodarbojas dāvanas saņēmējs (teiksim, sieva).

Attiecīgi, ar IIN ir jāapliek jebkura dāvana laulātajam vai radiniekam līdz 3.pakāpei, ja aktīvs (nekustamais īpašums, mašīna, pat uzņēmuma kapitāldaļas, u.c.) ticis izmantots vai ir saistīts ar dāvinātāja saimniecisko darbību.

TIESA NEPIEKRĪT VID

Par laimi ne Administratīvā apgablatiesa, ne Augstākā tiesa, nepiekrīt VID viedoklim.

Augstākās tiesas Senāts norādīja, ka, paredzot ar nodokli aplikt arī dāvanas, likumdevēja mērķis bija novērst izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, proti, izslēgt iespēju, ka dāvinājums tiek izmantots kā līdzeklis, lai izvairītos no nodokļa maksāšanas par ienākumiem, kas citādi būtu apliekami ar nodokli.

Dāvanas kapitāla un kapitāla aktīvu veidā ģimenes lokā nav netipiska situācija, bet gan ir ierasta darbība. Tāpēc nebūtu sapratīgi no laulātajiem un radiniekiem līdz 3. pakāpei saņemtās dāvanas aplikt ar nodokli. Tomēr dāvanas ir jāapliek ar nodokli, ja dāvinājums un laulība (vai radniecība) tiek izmantotas nodokļa maksāšanas apiešanas nolūkos.

Viens pats apstāklis, ka persona ir uzdāvinājusi tādu nekustamo īpašumu (vai citu aktīvu), kas izmantots viņa(s) saimnieciskajā darbībā, NAV PIETIEKAMS, lai atzītu, ka tādējādi dāvinājums ir noticis saimnieciskās darbības ietvaros. Šis apstāklis ir vērtējams kopsakarā ar pārējiem lietā noskaidrotajiem apstākļiem.

Proti, ir jāvērtē tas, vai nekustamā īpašuma (vai cita aktīva) dāvinājums pēc būtības ir sasaistāms ar dāvinātāja reģistrētās saimnieciskās darbības veidu un vai tādējādi nekustamā īpašuma dāvinājums ir daļa no viņa saimnieciskās darbības.

Interesanti, ka konkrētajā gadījumā vīrs, uzdāvinot sievai savu vienīgo nekustamo īpašumu, turpināja izmantot to savā saimnieciskajā darbībā arī pēc tā uzdāvināšanas sievai. Savukārt sieva uzdāvināto nekustamo īpašumu savā saimnieciskajā darbībā nav izmantojusi. 😊

Neskatoties uz to, tiesa neuzskatīja, ka tādēļ nekustamais īpašuma dāvinājums ir jāapliek ar IIN. Būtiskais, ko vērtēja tiesa, bija tieši vīra NOLŪKS, kāpēc viņš vēlējies uzdāvināt nekustamo īpašumu sievai. Tā kā nolūks bija saistīts ar PERSONISKIEM APSVĒRUMIEM, nevis ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas, tad tas bija pietiekams iemesls, lai secinātu, ka dāvinājums nav saistīts ar saimniecisko darbību un secīgi nav apliekams!

Ziniet savas tiesības, dāmas un kungi! 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]