ADVOKĀTA PADOMI

KĀ PASARGĀT SEVI NO NODOKĻU UZRĒĶINA, JA VID NEPATĪK SAŅĒMĒJA PARAKSTS?

Kā pierādīt, ka Tavs darījuma partneris saņēma preci? Parasti ar šo jautājumu uzdodamies tikai tad, kad pie durvīm klauvē VID. Un kāpēc lai par to uztrauktos, jo ar dokumentiem taču viss kārtībā.

Iesniedzam VID preču pasūtījumus, rēķinus, transporta dokumentus, bankas konta izdrukas u.c., taču ar to nav gana. VID secina, ka dokumentos ir trūkumi, kas automātiski liecina, ka tie satur nepatiesu informāciju. Stāsta beigas. Lūdzu samaksājiet valsts kasē papildu PVN.

Ja nokļūstat šādā situācijā, tad zemāk ir neliela (no tiesas aizgūtā) “recepte”, kam ir jāpievērš uzmanība, lai sevi pasargātu no nepamatota VID uzrēķina tikai tāpēc, ka VID nepatīk preču saņēmēja paraksts.

JA PAR PRECES SAŅEMŠANU PARAKSTĪJĀS NEIDENTIFICĒTA PERSONA

Ja VID neatzīst darījumus tikai tādēļ, ka dokumentus par preču saņemšanu parakstīja neidentificēta persona (t.i., VID uzskata, ka paraksts ne tāds vai paraksta atšifrējums ne tāds, vai šī persona nav preču saņēmēja amatpersona), tad šādam VID argumentam nav būtiskas nozīmes, ja darījumu partneris ar konkludentām darbībām ir akceptējis, ka šī persona ir rīkojusies darījumu partnera vārdā.

Konkludentās darbības, kas par to liecina ir, ja darījuma partneris (piemēram):

  1. veica samaksu par preci;
  2. nesniedz sūdzības par to, ka prece nav piegādāta; 
  3. turpina pirkt preci.

Ziniet, ka Jums ir tiesības iepazīties ar administratīvās lietas (audita lietas) materiāliem jebkurā laikā. Ja VID apšauba darījumus un liedz preču piegādei Eiropas Savienībā piemērot 0% PVN, tad izmantojiet šo iespēju un pievērsiet uzmanību, vai VID saņēma informāciju no ārvalsts nodokļu administrācijas.

Ja ārvalstu nodokļu administrācija savā atbildē VID nav norādījušas nekādu informāciju, kas liecinātu, ka darījumu dokumenti satur nepatiesu informāciju par personām, kuras šos dokumentus parakstīja, vai Jūsu darījuma partneris iesniedza identiskus darījuma dokumentus, tad arī tas ir pierādījums tam, ka Jūsu attaisnojuma dokumenti satur patiesu informāciju, bet VID iebildumi ir nepamatoti.

Lai apstrīdētu preču saņemšanas faktu, VID ir jānorāda pamatotas šaubas un JĀIESNIEDZ ATTIECĪGI PIERĀDĪJUMI, kas apstiprinātu, ka uzņēmuma darījumu partneri preces nav saņēmuši. AR VISPĀRĪGIEM APGALVOJUMIEM PAR NESPĒJU IDENTIFICĒT PERSONAS (KAS PARAKSTĪJĀS PAR PREČU SAŅEMŠANU) NAV PIETIEKAMI, lai apšaubītu darījumu faktu vai atteikt atmaksāt PVN pārmaksu. Īpaši ņemot vērā, ka par šiem darījumiem ir pieprasīta informācija no ārvalstu nodokļu administrācijām un to atsūtītie darījumu partneru iesniegtie dokumenti ir identiski pieteicējas iesniegtajiem.

Šis trūkums (t.i., nav skaidrs, kas parakstījās par preces saņemšanu ) var būt iemesls padziļinātas pārbaudes veikšanai, nevis pārsteidzīgam secinājumam par to, ka dokumenti satur nepatiesu informāciju.

TRŪKUMI DOKUMENTOS – KĀ PIERĀDĪJUMS?

Lai pamatotu savu lēmumu, VID ne retums akcentē uzmanību uz dažādiem trūkumiem attaisnojuma dokumentos, kas VID ieskatā liecina par darījumu neesamību un formālu dokumentu noformēšanu. Taču tikpat bieži VID izvirzītās prasības par to, kam ir jābūt rēķinā ir nepamatotas un neizriet no likuma, tādēļ šādiem VID “pierādījumiem” ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Piemēram, ļoti bieži VID kā pamatu darījumu fakta apšaubīšanai norāda, ka:

      1. rēķinos un priekšapmaksas rēķinos nav atsauces uz noslēgto līgumu, 

   2. rēķinos nav norādīts, ka iepriekš noformēts priekšapmaksas rēķins un kurā datumā veikta priekšapmaksa; utt.

 Tomēr apstāklis, ka dokumentos formāli nav ietverta atsauce uz citu dokumentu, neliedz iespēju VID pēc būtības pārbaudīt dokumentos norādīto informāciju par pārdotajām precēm, cenām un veiktajiem maksājumiem.

Turklāt, ja VID ir iesniegti arī citi pierādījumi, tad šādi trūkumi rēķinos tiek uzskatīti par formāliem (kuru dēļ VID nav tiesīgs neatzīt darījumu vai neatmaksāt PVN pārmaksu).

Ja neesat droši kur skatīties un kam pievērst uzmanību, sazinieties ar Jūsu advokātu. 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]