ADVOKĀTA PADOMI

JURIDISKOS PADOMUS KRIEVIJAS UZŅĒMUMIEM SNIEGT VAIRS NAV ATĻAUTS?

Pagājušo nedēļu ES pieņēma tā saucamo “Astoto Sankciju paketi” pret Krieviju, par ko tika ziņots arī masu mēdijos, virspusēji uzskaitot jaunos aizliegumus. Nekas vairāk (kā parasti) netiek paskaidrots, tādēļ šajā blogā mazliet vairāk par aizliegumu sniegt nu jau arī juridiskos pakalpojumus… Rīt arī par pārējām sankcijām! 😊

KĀ BIJA UN KĀ BŪS TAGAD?

Kā zināt, tad līdz šim bija aizliegts tieši vai netieši sniegt Krievijas valdībai vai JURIDISKĀM PERSONĀM, VIENĪBĀM VAI STRUKTŪRĀM, KAS IEDIBINĀTAS KRIEVIJĀ sekojošus pakalpojumus:

   1)  grāmatvedības uzskaites,

   2)  revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas,

   3)  konsultācijas nodokļu jomā, 

   4)  konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā;

   5)  sabiedrisko attiecību pakalpojumus.

Taču no 2022.gada 7.oktobra minētais saraksts tika papildināts arī ar juridisko konsultāciju pakalpojumiem, kurus (tāpat kā iepriekš) nedrīkstēs tieši vai netieši sniegt:

  1. a) Krievijas valdībai; un
  1. b) juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

Tomēr ne visus juridiskos konsultāciju pakalpojumus būs aizliegts sniegt Krievijas uzņēmumiem, bet tikai tādus, kas ir saistīti ar:

   1)      konsultāciju sniegšanu bezstrīdus lietās, tostarp komercdarījumos, saistībā ar tiesību aktu piemērošanu vai interpretāciju;

   2)      piedalīšanos kopā ar klientiem vai viņu vārdā komercdarījumu slēgšanā, sarunās un citos darījumos ar trešām personām;

    3)      juridisko dokumentu sagatavošanu, izpildi un pārbaudi.

IZŅĒMUMI

Minētais aizliegums NEATTIECĀS UZ:

  1. a) fiziskām personām (t.i., Krievijas pilsoņiem joprojām juridiskos pakalpojumus sniegt var);
  1. b) Krievijas uzņēmumiem, kuri PIEDER Eiropas Savienības juridiskai personai;
  1. c) Krievijas uzņēmumiem, kurus KONTROLĒ Eiropas Savienības juridiskās personas.
  1. d) Krievijas uzņēmumiem, ja šādi pakalpojumi ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību tiesvedībā un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
  1. e) Krievijas uzņēmumiem, ja pakalpojumi ietver konsultācijas, dokumentu sagatavošanu un dokumentu pārbaudi saistībā ar juridiskās pārstāvības pakalpojumiem, proti, lietās vai tiesvedībās, kas tiek skatītas administratīvajās iestādēs, tiesās un citās noteiktā kārtībā izveidotās oficiālās tiesās un šķīrējtiesas un mediācijas procesos.

 Par to, kad uzņēmums ir uzskatāms par tādu, kas PIEDER vai KONTROLĒ, esmu jau rakstījusi iepriekš ŠEIT: https://advokatapadomi.com/ja-klients-ir-no-krievijasvai-gatavi-5-julijam/

Tādējādi, piemēram,:

   1)  Ja Krievijas uzņēmums vēlas Latvijā nopirkt nekustamo īpašumu – konsultēt NEDRĪKST.

 Ja nekustamā īpašuma iegādes darījums jau ir procesā (un juridiskā palīdzība tiek sniegta līguma ietvaros, kas tika noslēgts līdz 2022.gada 7.oktobrim), tad jebkāda juridiskā palīdzība un dokumentu/līgumu sagatavošana var notikt tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams, lai līdz 2023. gada 8. janvārim IZBEIGTU ATTIECĪBAS ar minēto Krievijas uzņēmumu. Juridisku konsultāciju sniegšana ar mērķi pabeigt darījumu var tikt uzskatīta kā noteikto sankciju pārkāpšana, par ko Latvijā ir paredzēta kriminālatbildība.

   2)  Ja Krievijas uzņēmums vēršas pie jurista pēc palīdzības, lai atzītu vai izpildītu kādu spriedumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kas pasludināts kādā dalībvalstī – tad konsultēt un pārstāvēt DRĪKST.

 3)  Ja VID vērš piespiedu piedziņu pret Krievijas uzņēmuma Latvijas filiāles aktīviem par nesamaksātiem nodokļiem – DRĪKST, jo juridiskā palīdzība tiks sniegta jau uzsāktā administratīvā procesa ietvaros; 

   4)  Ja Krievijas uzņēmumam Latvijas bankās esošie līdzekļi tika atzīti par noziedzīgi iegūtu mantu un tika konfiscēti valsts labā – tad, lai īstenotu šī Krievijas uzņēmuma tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem – konsultēt DRĪKST.

Tomēr pirms Krievijas uzņēmumam (tieši vai netieši) sniegt jebkādu juridisku padomu vai konsultāciju, izvērtējiet vai tā atbilst kādam no izņēmuma gadījumiem un tā ir absolūti nepieciešama, jo šī brīža sankciju regulējums pēc būtības ļauj apšaubīt jebkuru sniegto juridisko konsultāciju uz tā pamata, ka tā nebija “absolūti nepieciešama”.

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]