ADVOKĀTA PADOMI

JAUNS AML SUBJEKTS: KRIPTOAKTĪVU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

Dārgo lasītāj, vēlos vēl mazliet Tevi pamocīt ar rakstiem par jauno AML (jeb anti-money laundering) Regulu, jo tā ietekmēs visus, arī Tevi pat, ja neesi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likuma) un AML noteikumu subjekts un uz Tevi, pirmšķietami, neattiecas NILLTPFN likuma / AML prasības.

Ja esi palaidis garām iepriekšējos rakstus un vārdu salikums AML Regula vai “AML pakotne” Tev neko neizsaka, tad īsumā atgādināšu, ka no 2027.gada 10.jūlija jautājumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanu tiks regulēli AML Regulā, kas būt tieši piemērojama visās ES valstīs (un arī Latvijā).

Iepriekšējos rakstos, jau minēju, ka ar jauno Regulu tiks paplašināts AML subjektu loks, un turpmāk par tādiem kļūs arī futbola aģenti un futbola klubi. Taču viņi nebūs vienīgie. Par AML subjektiem kļūs arī

KRIPTOAKTĪVU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI.

Interesanti, ka Latvija jau pasteidzās aizskriet visiem pa priekšu, un tieši šodien, 2024.gada 1.jūlijā, spēkā stājas grozījumi NILLTPFN likumā, ar kuriem AML subjektu loks tiek paplašināts arī uz visiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Ja būt precīzai, tad līdz šim lietotie termini “virtuālā valuta” un “virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējs” tika aizvietoti ar terminiem “kriptoaktīvi” un “kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji”, kas savukārt aptvert plašāku personu loku, kas veic darbības ar kriptoaktīviem, proti, veic:

a) kriptoaktīvu maiņu uz valstu centrālo banku emitētu valūtu,
b) maiņu starp vienu vai vairākiem kriptoaktīvu veidiem,
c) kriptoaktīvu pārvedumu,
d) kriptoaktīvu vai tādu instrumentu glabāšanu vai pārvaldību, kuri nodrošina kontroli pār kriptoaktīviem,
e) finanšu pakalpojumu sniegšanu un dalību finanšu pakalpojumu sniegšanā saistībā ar emitenta piedāvājumu vai kriptoaktīvu pārdošanu;”

Šāda kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju definīcija tiks saglabāta līdz 2024.gada 31.decembrim. Jā! Jā! Vien 6 mēnešus, kad tā atkal tiks aizvietota nu jau ar Regulas Nr. 2023/1114 lietotajiem terminiem “kriptoaktīvs” un “kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem”, kas vēl vairāk paplašina kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, attiecinot to arī uz tādām darbībām kā:

a) kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana;
b) ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu izpilde klientu vārdā; un
c) konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem.

Labā ziņa ir tāda, ka arī jaunā AML Regula atsaucas uz “kriptoaktīvu” un “kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju” definīcijām iepriekš minētās Regulas 2023/1114 izpratnē. Attiecīgi, būtiski mainīt iekšējās kontroles sistēmu (IKS) arī pēc AML Regulas spēkā stāšanās nevajadzēs.

Tas gan negarantē, ka AML regulējums netiks paplašināts uz jauniem (unikāliem) kriptoaktīviem, jo līdz 2024. gada 30.decembrim Komisijai jāsniedz ziņojums par jaunākajām norisēm saistībā ar kriptoaktīviem, tostarp novērtējums par unikālu un neaizstājamu kriptoaktīvu tirgu attīstību, tostarp novērtējums par to, vai ir nepieciešams un iespējams regulēt tādu pakalpojumu sniedzējus, kas saistīti ar unikāliem un neaizstājamiem kriptoaktīviem.

PĀRBAUDES

Ja līdz šim NILLTPFN likums noteica NILLTPFN likuma subjektiem pienākumu veikt klienta izpēti darījumā tiek izmantota virtuālā valuta, tad, sākot ar 2024.gada 1.jūliju, ir jāveic klientu izpēte, ja tiek sniegts kriptoaktīvu pakalpojums, kura apmērs ir 1000 euro vai pārsniedz šo summu (piezīme – neatkarīgi no tā, vai minēto darījumu veic ar vienu operāciju vai saistītu darījumu veidā). Minētā kārtība saglabāsies arī, spēkā stājoties AML Regulai.

ANONĪMO KRIPTOAKTĪVU KONTI BŪS AIZLIEGTI

Anonīmie kriptoaktīvu konti, kā arī citi anonimitātes nodrošināšanas instrumenti, kaa neļauj izsekot kriptoaktīvu pārvedumiem, un apgrūtina saistīto darījumu identificēšanu. Lai nodrošinātu NILLTPFN/ AML prasību efektīvu piemērošanu kriptoaktīviem, AML Regula aizliegs kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt un turēt anonīmus kriptoaktīvu kontus vai tādus kontus, kas ļauj anonimizēt vai palielināt darījumu nepārredzamību, tostarp ar anonimitāti uzlabojošām monētām.

Minētais aizliegums gan neattieksies uz datortehnikas un programmatūras nodrošinātājiem vai pašuzturētu maku piedāvātājiem, ciktāl tiem nav piekļuves minētajiem kriptoaktīvu makiem vai tie nekontrolē to.KRISKU MAZINĀŠANAS PASĀKUMI

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem:

1) būs jānodrošina arī, ka čaulas iestādes neizmanto to kontus kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai; un

2) jāidentificē un jānovērtē NILL risku, kas ir saistīts ar kriptoaktīvu pārvedumiem uz pašuzturētu adresi vai no šādas adreses.

Šajā nolūkā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem jābūt ieviestai iekšējai politikai (IKS), procedūrām un kontroles pasākumiem, lai atklātu jebkādus mēģinājumus izmantot to kontus neregulētu kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai.

Lai mazinātu NILL riskus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem būs jāveic pasākumi, lai identificētu un pārbaudītu tāda pārveduma iniciatora vai saņēmēja identitāti, kas ir veikts uz pašuzturētu adresi vai no tās, vai šāda iniciatora vai saņēmēja faktisko īpašnieku, tostarp, paļaujoties uz trešām personām un vai pieprasīta papildu informācija par kriptoaktīvu izcelsmi un galamērķi.

Jāteic, ka ar 1.jūliju spēkā stājušies grozījumi NILLTPFN likumā jau paredz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem papildus minētajai klientu izpētei gūt informāciju par kriptoaktīvu pārveduma iniciatoru un saņēmēju (vārds/ uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs; piekšķirtais klienta numurs utml.).
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]