ADVOKĀTA PADOMI

GLOBĀLO VIRSNODOKLI LIELO STARPTAUTISKO GRUPU UZŅĒMUMIEM PAGAIDĀM UZLIKS UZ “PAUZES”

Šodienas blogs skar vien nedaudzus uzņēmumus. Ja būt precīzai – 3 Latvijā reģistrētus grupas mātes uzņēmumus un apmēram 300 grupas meitasuzņēmumus un filiāles. Tomēr informācijai noteikti ir lietderīgi zināt, ka tapis likumprojekts par lielu uzņēmumu grupu globālo minimālo nodokli, kas varētu būt skatīts 1.lasījumā jau martā.
 
Tiem, kas neseko līdzi iniciatīvai ieviest minimālo globālo nodokli vismaz 15% , tad ziniet, ka 2022.gadā decembrī spēkā stājās Eiropas Savienības direktīva, kas paredz ieviest globālo minimālo nodokli lielām starptautisku uzņēmumu grupām, kuru apgrozījums gadā pārsniegs 750 milj.euro. Mērķis – mazināt motivāciju iesaistīties peļņas novirzīšanas pasākumos, izvietojot struktūrvienības valstīs un teritorijās ar zemām vai nulles nodokļu likmēm, un nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem visā pasaulē.
 
Direktīva nosaka pienākumu grupas mātes uzņēmumam salīdzināt grupas meitas uzņēmumu citās jurisdikcijās faktiski samaksāto nodokli ar nodokli, kāds būtu maksājams piemērojot Direktīvā noteikto minimālo likmi. Ja attiecīgajās jurisdikcijās faktiski samaksātais nodoklis ir mazāks, grupas mātes uzņēmumam jānodrošina starpības piemaksa – jeb virsnodoklis.
 
Direktīva ir strukturēta kā divpakāpju virsnodokļa piemērošanas un uzlikšanas sistēma:
 
1) vispārīgā gadījumā virsnodokļa aprēķināšanas un maksāšanas pienākums ir grupas mātes uzņēmumam par tās meitas uzņēmumiem, kas atrodas citās jurisdikcijās, kur efektīvā nodokļa likme ir zemāka par minimālo.
 
2) gadījumos, kad grupas mātes uzņēmumam atrodas jurisdikcijā, kur tiek piemērota zema efektīvā nodokļa likme vai jurisdikcija nepiemēro direktīvu, virsnodokļa aprēķins un attiecināmās daļas nomaksa ir jāveic meitas uzņēmumiem, kas atrodas citā jurisdikcijā.
Kā minēju, tad Latvijā ir vien 3+ 300 uzņēmumi un filiāles, kurus skars minētais regulējums. Ņemot vērā nelielo uzņēmumu skaitu un lielo administratīvo slogu, ko uzliek šis regulējums, tad Latvija pašlaik Direktīvu pārņems daļēji, izmantojot tajā paredzēto iespēju atlikt direktīvas noteikumu piemērošanu uz sešiem gadiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem (t.i., līdz 2029.gada jūnijam).
 
Tādēļ pašlaik likumprojekts nosaka, ka starptautisku uzņēmumu grupu, kuru apgrozījums pārsniedz 750 milj. euro gadā, sastāvā esošiem Latvijas uzņēmumiem ir pienākums konkrētā laika periodā sniegt nepieciešamo finanšu informāciju grupas sastāvā esošajai izraudzītajai iesniedzēja vienībai, kurai ir pienākums SAVĀ REZIDENCES valstī sagatavot un iesniegt virsnodokļa informācijas deklarāciju. Gadījumā, ja minētās grupas galvenais mātes uzņēmums atrodas Latvijā, tam ir PIENĀKUMS IZRAUDZĪTIES CITĀ JURISDIKCIJĀ grupas sastāvā esošu vienību, kurai būs pienākums SAVĀ REZIDENCES VALSTĪ sagatavot un iesniegt virsnodokļa informācijas deklarāciju.
 
Novēlu visiem Latvijas uzņēmējiem sasniegt tādus apgriezienus, lai jāsāk domāt un uztraukties par globālo minimālo nodokli. 😊 😊
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]