ADVOKĀTA PADOMI

GLĀBIŅŠ TIK TUVU, BET NEPIEEJAMS? VAI IEROSINĀT TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU KĻUVIS GRŪTĀK?

“TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESS” – vārdu salikums, kuru ne reti nākas dzirdēt uzņēmējiem, kas ir piedzīvojuši nodokļu piedziņas pasākumus visā to krāšņumā. Nobloķēti kredītiestāžu (tai skaitā Revolut, PaySera u.c.) konti. Piedziņa tiek vērsta uz visu uzņēmēja kustamu un nekustamu mantu. Saimnieciskā darbība faktiski tiek paralizēta. Ilggadējie sadarbības partneri (saņemot vēstules no VID ar rīkojumu iemaksāt nodokļa parādniekam pienākošās summas valsts kasē) atsakās no sadarbības. Uzņēmums cīnās par savu izdzīvošanu.
 
Tiesiskās aizsardzības process (jeb “TAP”) – ir pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks.
TAP – ir arī viens no veidiem, kā neuzsākt nodokļu maksājumu piespiedu piedziņu vai (ja tāda tika uzsākta) to apturēt. Viss, kas ir nepieciešams – tiesas lēmums par TAP ierosināšanu.
 
Attiecīgi, ja nobloķēti kredītiestāžu konti, tad apturot piespiedu piedziņas pasākumus (ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa dēļ) ir iespējams tos atbloķēt un turpināt saimniecisko darbību TAP pasākuma plānam. Tādēļ TAP ir vismaz pagaidu risinājums, lai nepazaudētu uzņēmumu/ vai netiktu apturēta saimnieciskā darbība (un netiktu pazaudēti klienti/ piegādātāji), un atjaunotu maksātspēju.
Tomēr šobrīd ierosināt TAP vairs nav tik viegli kā iepriekš…
 
Problēmu rada 2023.gada 23.marta grozījumi Maksātnespējas likumā.
 
Līdzīgi kā iepriekš, likums nosaka nepieciešamību nozīmēt TAP uzraugošo personu. Tomēr ir mainījušās prasības attiecībā uz šai personai izvirzāmām prasībām un tās iesaisti TAP.
 
Proti, ja iepriekš par uzraugošo personu varēja būt teju jebkurš (izņemot atsevišķus likumā atrunātus gadījumus), tad šobrīd par uzraugošo personu var būt:
1) administrators, kuram ir augstākā IZGLĪTĪBA EKONOMIKAS, VADĪBAS VAI FINANŠU JOMĀ; Ja administratoram nav augstākās izglītības ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, administrators par TAP uzraugošo personu var būt, ja tiek pieaicināts finanšu jomas speciālists, kuram ir augstākā izglītība attiecīgajā jomā.
2) zvērināts revidents;
3) rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir tiesības uzturēties un tikt nodarbinātai Latvijā visu tiesiskās aizsardzības procesa norises laiku un uz kuru neattiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi, un kurai ir augstākā IZGLĪTĪBA EKONOMIKAS, VADĪBAS VAI FINANŠU JOMĀ.”
 
Jap, lai ierosinātu TAP ir jāatrod uzraugošā persona, kurai ir nepieciešamā izglītība, vai arī zvērinātu revidentu. Tas nozīmē, ka neder jebkura persona. Neder administratori (kuriem ir tikai juridiskā izglītība). Neder arī tiesu izpildītāji (lai gan līdz šim viņi nav baigi vēlējušies uzņemties uzraugošo personu funkcijas).
Ideja tam visam ir nodrošināt, ka TAP pasākumu plānā ietvertie pasākumi ir vērsti uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu, turklāt ilgtermiņā, nevis tikai parādu norakstīšanu un tamlīdzīgas darbības, lai īslaicīgi atrisinātu radušās finanšu grūtības.
 
Lai arī ideja ir laba, izpildījums mazliet pieklibo.. Arī līdz šim nebija daudz gribētāju būt par uzraugošo personu. Tomēr ieviešot prasību par finanšu/ ekonomisko izglītību vai finanšu speciālista pieaicināšanu, gribētāju kļuvis vēl mazāk.
Lai arī Tiesu administrācija uztur TAP uzraugošo personu sarakstu, tomēr, aplūkojot šo sarakstu, tajā iekļautā informācija vairāk liecina par tiesas nozīmētām personām TAP procesos vēl līdz 2023.gada marta grozījumiem (lai gan starp sarakstā minētajām personām ir arī tādas, kas uzrauga TAP arī šobrīd). Lielākai daļai vispār iztrūkst informācijas par izglītību, kā dēļ, ļoti ticami, liela daļa no sarakstā minētajām personām pašlaik nemaz nevar būt par uzraugošām personām TAP procesā, jo tām nav nepieciešamās izglītības ekonomikas vai finanšu jomā.
 
Vēršoties pie vairākiem administratoriem, daudzi sūrtās, ka nevar būt par TAP uzraugošo personu, jo nav nepieciešamās izglītības (tikai juridiskā), bet atrast finanšu speciālistu (kurš piekristu izvērtēt un saskaņot TAP plānu) nav tik vienkārši. Uzņēmums, kuram ir nepieciešams ātri ierosināt TAP, lai saglābtu saimniecisko darbību, tiek “futbolēts” no viena administratora pie cita. Arī zvērināti revidenti nedeg ar vēlmi uzņemties uzraugošās personas pienākumus.
 
Tādēļ, ja arī Jūs esat nonācis situācijā, kad Jums ir jāierosina TAP, lai apturētu (vismaz uz laiku) VID piedziņas pasākumus un atjaunotu saimniecisko darbību, tad iesaku uzreiz meklēt arī uzraugošo personu ar nepieciešamo izglītību (zvērinātu revidentu, grāmatvedi, administratoru vai jebkuru citu personu, kas atbilst likuma prasībām). Būs jāpasvīst!
Ja, savukārt, Jūs esat persona, kas var būt par TAP uzraugošo personu (vai Jūs esat finanšu jomas speciālists), kas darbojas vai ir gatavs sadarboties ar administratoru, tad atsaucieties komentāros. Tas noteikti palīdzēs visiem, kuri nonākuši līdzīgās problēmās un vēlas saglābt uzņēmumu, ierosinot TAP, bet kuriem ir nepieciešama uzraugošā persona.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]