ADVOKĀTA PADOMI

ENERGOIETILPĪGIEM RAŽOŠANAS UZŅĒMUMIEM SOLA ATBALSTU…

Šobrīd nākas sekot daudziem notikumiem kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Jebkad, kad runa iet par energoresursiem, prātā nāk salīdzinājums ar seriālā “Troņu spēles” bieži dzirdēto frāzi – “ZIEMA TUVOJAS!”. Baidīties un gaidīt vissliktāko iznākumu ir ļoti nogurdinoši, tādēļ vienmēr priecājos, ka ir arī kādas labas ziņas, ar kurām var padalīties. Tādēļ šodien – tikai labās ziņas!

Pagājušā nedēļā Ekonomikas ministrija iesniedza Saeimā likumprojektu, ar kuru ir paredzēts piešķirt atbalstu  apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem, kurus ietekmējušas Krievijas militārās agresijas sekas papildu izmaksu (jeb cenu kāpuma) par energoresursiem veidā. 

KAS VARĒS PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

Uz atbalstu varēs pretendēt komersanti, kuru energoizmaksas veido vismaz 10% no kopējām izmaksām  un kuri tādējādi ir uzskatāmi par energoietilpīgiem komersantiem.

Lai arī likums neparedz nekādus citus kritērijus vai sarakstu ar kokrētām nozarēm, uz kuriem uzņēmumiem atbalsts attieksies (t.i., energoietilpība ir vienīgais kritērijs), ir paredzams, ka tie varētu būt apstrādes rūpniecībā darbojošies uzņēmumi, kas darbojas:

  1.  pārtikas pārstrādes nozarē, t.i., tos, kas ražo pārtiku, tostarp pārstrādātus augļus un dārzeņus, šokolādi, saldumus, maisījumus zīdaiņiem un dzīvnieku barību, un lielāko daļu lauksaimniecības produktu;
  2. metālapstrādē;
  3. mašīnbūvē, 
  4. aizsardzības industrijā, 
  5. būvniecībā, 
  6. informācijas un komunikāciju tehnoloģijā, u.c.

KĀDS ATBLSTS IR PAREDZĒTS?

Atšķirībā no visiem pārējiem saimnieciskās darbības viecējiem, kurus ietekmējušas Krievijas agresijas sekas, un kuri var pretendēt uz atbalstu aizdevumu, garantiju vai pašu kapitāla investīciju veidā, minētajiem energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem tiek plānots piešķirt atbalstu GRANTU VEIDĀ – lai tādējādi kompensētu energoresursu cenu kāpumu, ļaujot apstrādes rūpniecības uzņēmumiem turpināt savu darbību un saglabāt savu pozīciju Latvijas un starptautiskā tirgū. 

KAD? 

Granta atbalstu energoietilpīgiem komersantiem plānots ieviest līdz 2022.gada 31.decembrim. Grozījumus vēl paredzēts skatīt Saeimā, bet domāju, ka tie tiks apstiprināti. 

Turamies! 

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]