ADVOKĀTA PADOMI

DATI PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJIEM VAIRS NEBŪS BRĪVI PIEEJAMI?

Pagājušo nedēļu internetā bija jūtama zināma “šūmēšanās” un saviļnojums saistībā ar kādu Eiropas Savienības tiesas (EST) spriedumu, kas maina kārtību, kādā būs pieejami dati par patiesajiem labuma guvējiem.

Tā kā, uzsākot darījuma attiecības, patiesa labuma guvēja noskaidrošana tiek prasīta no visiem NILLTPFN likuma subjektiem (grāmatveži, juristi, finanšu iestādes, nekustamā īpašuma darījuma starpnieki, utt.), tad nevarēju atturēties papētīt, par ko visi ir tik satraukti. 😊

MAZLIET VĒSTURES…

Lieta tāda, ka 2018.gadā tika grozīta Direktīva 2015/849 (par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai). Grozījumi paredzēja, ka informācija par faktiskajiem patiesā labuma guvējiem ir jābūt pieejamai IKVIENAM SABIEDRĪBAS LOCEKLIM.

Citiem vārdiem sakot, jebkurš var ienākt BORISā (piedodiet par tik neveiklu vārdu salikumu) 😊 😊 😊 un bez jebkāda reģistrācijas, maksas vai jebkādas likumīgās intereses pamatošanas iegūt datus par Dānijā, Vācijā, Maltā, Grieķijā, Nīderlandē, Austrijā un LATVIJĀ reģistrēto uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem – vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datus utt.  

Informācijai – BORIS ir meklēšanas rīks – “Beneficial Ownership Registers Interconnection System”. 😊 Pati mēģināju! Nekāda reģistrācija, nekāds pamatojums netiek prasīts. Tik ievadi uzņēmuma nosaukumu un saņemt visu informāciju… bez maksas. Saite uz BORISu komentāros. 

Bet paturpināsim mūsu stāstu…

Kāds Luksemburgas uzņēmējs vērsās tiesā ar lūgumu ierobežot piekļuvi informācijai par viņu kā patiesā labuma guvēju, un ļaut tai piekļūt tikai valsts un izmeklēšanas iestādēm. Šāds lūgums bija pamatots ar to, ka viņam, kā vairāku uzņēmumu vadītājam un patiesā labuma guvējam, bieži jāceļo uz valstīm ar nestabiliem politiskajiem režīmiem un augstu vispārējās noziedzības līmeni, kas viņam var radīt nopietnu nolaupīšanas, nelikumīgas brīvības atņemšanas, vardarbības un pat nāves risku.

Strīds nonāca Eiropas Savienības tiesā, kas atzina, ka grozījumi Direktīvā 2015/849, kas ļauj IKVIENAM SABIEDRĪBAS LOCEKLIM brīvi un nekontrolēti piekļūt informācijai par patiesā labuma guvēju, NAV SPĒKĀ, jo nesamērīgi ierobežo tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību.

KĀDAS IZMAIŅAS IR JĀGAIDA?

Tas nozīmē, ka brīvi piekļūt šai informācijai vairs nebūs iespējams. Paredzu, ka pavisam drīz arī Latvijas Uzņēmumu reģistrs ieviesīs papildus prasības (piemēram, reģistrēties sistēmā, pamatot savu interesi saņemt informāciju par patieso labuma guvēju, maksāt par pakalpojumu utt.), lai ikviens NILLTPFN likuma subjekts vispār varētu piekļūt šai informācijai. Tā kā šādi informācijas pieprasījumi tiek apstrādāti 2-3 darba dienas, tad, sadarbības uzsākšana un NILLTPFN likuma prasību ievērošana varētu kļūt lēnāka un apgrūtinošāka.. ☹

Bet dzīvosim, redzēsim…  Padodiet ziņu, ja pamanāt izmaiņas informācijas piekļuves kārtībā! 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]