ADVOKĀTA PADOMI

CIK ILGI VAR PASTĀVĒT NODOKĻU PARĀDA PIEDZIŅAS DRAUDI? Stāsta turpinājums par uzņēmuma pāreju…

Kādu laiciņu atpakaļ pie manis vērsās klients, kurš bija saņēmis nu jau bēdīgi slaveno VID “BRĪDINĀJUMU” samaksāt cita uzņēmuma nodokļu parādu, jo, pēc VID ieskatiem, ir notikusi uzņēmuma pāreja.

Viņa stāsts ne ar ko daudz neatšķīrās no daudzu citu uzņēmumu stāsta, kas šobrīd saņem šādus BRĪDINĀJUMUS.

Proti, reiz bija SIA A. Viss bija labi, bet atnāca COVID, un bizness apstājās. Samaksāt piegādātājiem, darbiniekiem un valstij (nodokļus) nebija no kā. Sāka veidoties nodokļu parāds. Situāciju sarežģīja VID uzsāktā nodokļu parāda piedziņa un “spiediens” sniegt tiesā SIA maksātnespējas procesa pieteikumu. Tā SIA A stāsts arī beidzās…

VID izdeva aktu par piespiedu piedziņas neiespējamību, un ilgstošu laiku vairs nekas nenotika…

Neko ļaunu nedomādams, uzņēmējs nolēma turpināt iesākto biznesu, bet jau ar citu, “svaigu” un no nodokļu parādiem brīvu SIA B. Paņēma darbā tos pašus SIA A (bez darba palikušos) darbiniekus, pārslēdza līgumus ar reiz bijušajiem SIA A piegādātājiem, īsi pirms SIA A “izbeigšanās” nopirka tās inventāru.. un vēl un vēl…

Un jau šķita, ka viss ir labākajā kārtībā, un bizness atkal plaukst un zeļ. Taču pēc 2 gadiem SIA B saņem VID BRĪDINĀJUMU ar lūgumu divu nedēļu laikā samaksāt SIA A nodokļu parādu.

Un te rodas loģisks jautājums – vai tad VID nebija pienākums DZĒST SIA A nodokļu parādu, jo ir pagājis vairāk kā 1 gads kopš VID izdeva aktu par SIA A nodokļa parāda piespiedu piedziņas neiespējamību? Vai tad VID rīkojas tiesiski, ja mēģina piedzīt SIA A nodokļu parādu arī divus vai trīs gadus pēc SIA A maksātnespējas? 

CIK ILGI JĀSĒŽ UN JĀGAIDA, KAMĒR NODOKĻU PARĀDA PIEDZIŅAS DRAUDI IZZUDĪS PAVISAM?

Saviem klientiem mēdzu teikt, ka, ja vēlies turpināt nodarboties ar biznesu, tad no maksātnespējīgās [SIA A] (kuras galvenais kreditors nenomaksāto nodokļu dēļ ir valsts VID personā), nedrīkst paņemt itin NEKO! Ne darbiniekus, ne aktīvus, ne telpas, ne klientus/ piegādātājus, ne nosaukumu, un nedod Dievs vēl zīmolu vai mājas lapu…!

Taču, ja gadās, ka mācība ir gūta par vēlu, un VID jau klauvējas pie jaunās [SIA B] durvīm, draudot vērst piespiedu piedziņu, ja [SIA A] nodokļu parādi netiks samaksāti… tad jautājums par to, vai VID ir pienākums DZĒST SIA A nodokļu parādus – ir ļoti aktuāls, jo var izrādīties, ka šī viena, šķietami nenozīmīga detaļa, var glābt SIA B no pienākuma maksāt cita uzņēmuma nodokļu parādus.

Skaidroju…

Proti, ja [SIA A] ir izveidojies nodokļu parāds un VID ir pieņēmis lēmums par šā nokavētā nodokļu parāda piespiedu piedziņu, tad minētais lēmums vispārīgā gadījumā ir izpildāms 3 gadu laikā, izņemot gadījumus, kad tā izpilde tiek apturēta (piemēram, ja ir piešķirts “grafiks”, apstrīdēts audita lēmums, utt.). 

Tomēr, ja [SIA A] nav mantas vai tā nav pietiekama nodokļa parāda dzēšanai, VID izdod aktu par piespiedu piedziņas neiespējamību.

Un te sākas interesantākais, jo šāda akta izdošana aizsāk viena gada laika atskaiti, kad VID piespiedu piedziņas lēmums var zaudēt spēku, bet nokavētie [SIA A] nodokļu parādi var tikt dzēsti! Pilnīgi Jūtu, kā šobrīd daudzu uzņēmēju actiņās iedegas cerības stariņš… 😊 Aвось пронесёт… (tulkojums: cerība uz labu iznākumu, neskatoties uz situācijas bezcerīgumu).

Tik ir viena būtiska nianse! Lai [SIA A] nodokļu parādi varētu tikt dzēsti, ir jāizpildās nosacījumam, ka šī viena gada laikā pēc akta sastādīšanas VID NAV IEGUVIS informāciju, kas var būt par pamatu tomēr izpildīt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Šāda informācija var būt arī informācija par to, ka ir notikusi [SIA A] uzņēmuma pāreja uz [SIA B], utt.

Apstāklim, ka [SIA A] nodokļu maksājumu parāda piedziņa no uzņēmuma ieguvēja [SIA B] netika uzsākta gada laikā pēc akta sastādīšanas, NEBŪS IZŠĶIROŠAS NOZĪMES. Svarīgi tikai tas, vai VID gada laikā pēc akta sastādīšanas IR IEGUVIS INFORMĀCIJU par to, ka parāda piedziņa tomēr vēl ir iespējama.

Interesanti, ka kādā lietā tiesa atzina, ka VID amatpersonas izdarītā atzīme: “Izvērtēta uzņēmuma pāreja – ir pāreja” piespiedu piedziņas lietā, ir pietiekams pierādījums tam, ka VID šādu informāciju gada laikā ir ieguvis. Hmmmm… interesanti, kā izskatās šāda atzīme? Ceru, ka ne ar roku ierakstīta… Citādi, cerības pierādīt, ka gada laikā šāda informācija netika iegūta, ir ļoti niecīgas, it sevišķi tāpēc, ka: 

   1)  piedziņas lēmumu izpildes gaitā VID nevienu nav atsevišķu jāinformē par katru veikto darbību, iegūto informāciju un izdarīto secinājumu. Proti, neviens Jūs neinformēs par to, ka VID gada laikā nav ieguvis informāciju un nodokļu parādu piedziņas draudi vairs nepastāv …

   2)  VID ir pienākums sniegt informāciju tikai tad, ja Jūs kā nodokļu maksātājs to pieprasāt.

   3)  Turklāt, beidzoties viena gada termiņam, no brīža, kad tika sastādīts akts, VID nav pienākums izdot obligāto administratīvo aktu (un dzēst [SIA A] nodokļa parādu). Likums ļauj VID izlemt, vai lēmumu (par parāda dzēšanu) izdot vai neizdot, nosakot konkrētu tā saturu.

  4)  VID ir tikai pienākums izdarīt lietderības apsvērumus, pārbaudot, vai ir iegūta informācija, saskaņā ar kuru tam būtu pamats veikt darbības, lai izpildītu piedziņas lēmumu vai nē.

Rezumējot iepriekš teikto. Nodokļu parāda piedziņas draudi var pastāvēt ļoti ilgstoši. Tomēr Dievs slēpjas detaļās! Tik jāzina, kur skatīties un ko meklēt. 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]