ADVOKĀTA PADOMI

BRĪDINĀJUMS

Izskatās, ka ir atrasts veids, kā ātri papildināt valsts kasi! Šobrīd daudzi jo daudzi uzņēmēji saņem vēstuli no VID ar lūgumu samaksāt CITA (bieži vien maksātnespējīga vai likvidēta vai no uzņēmumu reģistra izslēgta) UZŅĒMUMA NODOKĻA PARĀDU, jo, VID ieskatā, ir notikusi UZŅĒMUMA PĀREJA. Ja uzņēmējs divu nedēļu laikā nesamaksās, VID BRĪDINA, ka šo cita uzņēmuma nodokļu parādu VID iekasēs piespiedu kārtā. Proti, apķīlās bankas kontus, apķīlās kustamu un nekustamu mantu, izsūtīs rīkojumus uzņēmēja klientiem maksāt par uzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātām precēm valsts kasē, nevis viņam pašam.

Iespējams, daudzos gadījumos VID ir taisnība, ka uzņēmuma pāreja tik tiešām ir notikusi, par ko liecina vairākas pazīmes (par kurām esmu rakstījusi jau iepriekš ŠEIT:

Proti, ja uzņēmējs pēc būtības turpina šī cita, maksātnespējīgā uzņēmuma (kurš valstij palika parādā žūksni naudas nesamaksāto nodokļu veidā) biznesu… Vien šiltīte ir nomainīta. Dažreiz pat tā nav nomainīta!

Taču nevar nepamanīt arī to, ka UZŅĒMUMA PĀREJAS PAZĪMES arvien biežāk no VID puses tiek “PIEVILKTAS AIZ AUSĪM”. Proti, īpaši neiedziļinoties, VID vien uzskaita DA JEBKO, ko vien var piesaukt, lai radītu iespaidu, ka uzņēmuma pāreja ir notikusi, un attiecīgi uzņēmējs ir atbildīgs par cita (maksātnespējīgā) uzņēmuma nodokļu parāda nomaksu.

PIEMĒRAM…

Piemēram, Brīdinājumā VID apgalvo, ka par uzņēmuma pāreju liecina tas, ka uzņēmējs turpina veikt saimniecisko darbību tajā pašā juridiskajā adresē, kurā iepriekš darbojās maksātnespējīgais uzņēmums – nodokļu parādnieks. Taču sāku pētīt un izrādās, ka patiesībā uzņēmējam nav nekāda sakara ar to juridisko adresi. Juridiskā adrese jau tika nomainīta vairākkārtīgi 5-10 gadus atpakaļ! 

Tāpat bieži VID raksta, ka abu uzņēmumu “faktiskās vadības vieta” (kur pēc būtības tiek pieņemti visi svarīgākie biznesa lēmumi) ir bijusi vienā adresē. Par to VID ieskatā liecina tas, ka nodokļu atskaites ir iesniegtas no vienas IP adreses. Taču izrādās, ka šajā adresē abiem uzņēmumiem vismaz 8-10 gadus grāmatvedību kārtoja viens un tas pats ārpakalpojuma grāmatvedis (ar vēl tādiem pašiem 200-300 klientiem). Grāmatveži būs priecīgi uzzināt, ka viņi ir galvenie lēmumu pieņēmēji! 😊 Ne valde (kas nekad tajā adresē nav rādījies, jo grāmatvedību kārto attālināti), bet grāmatveži! 

Un tā tālāk… un tā tālāk..

Neapšaubāmi, VID veic ļoti svarīgu funkciju – iekasē nenomaksātos nodokļus. Bijām jau pieraduši, ka uzņēmumu ar nesamaksātiem nodokļu parādiem var iztukšot, bet pašu “palaist” uz maksātnespēju, lai turpinātu iesākto saimniecisko darbību nu jau cita uzņēmuma vārdā.

Tomēr man gribētos ticēt, ka dzīvojam tiesiskā valstī, kurā iestāžu patvaļa nav atļauta. Nav pieļaujama situācija, ka “uzņēmuma pārejas” jēdziens tiek sagrozīts tiktāl, ka tas aptver DA JEBKO un DA JEBKAD, un VID vien atliek saskaitīt visu kopā (arī to, kas uz uzņēmuma pāreju neattiecās) un piestādīt “rēķinu”.

Tādēļ, ja arī Jūsu uzņēmums saņēma BRĪDINĀJUMA vēstuli no VID, nekavējoties vērsieties pie Jūsu advokāta. Piedziņas procesi notiek ļoti ātri un “sāpīgi”, tādēļ nav laika pašdarbībai.

Ja uzskatāt, ka nav notikusi uzņēmuma pāreja, sniedziet VID paskaidrojumus un pierādījumus par to.

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]