ADVOKĀTA PADOMI

BOOKING.COM LAMATAS

Ņemot vērā to, ka regulāri saņemu jautājumus par nepieciešamību reģistrēties PVN maksātāju reģistrā saistībā ar nekustamā īpašuma iznomāšanu Booking.com (vai līdzīgās vietnēs), nolēmu atbildēt uz šiem jautājumiem šajā blogā. Īpaši tāpēc, ka šobrīd VID aktīvi izsūta vēstules visiem nekustamā īpašuma izīrētājiem, kuri izīrē īpašumus ar Booking.com starpniecību.
 
KĀPĒC NEREĢISTRĒJAS PVN MAKSĀTĀJU REĢISTRĀ?
 
Lielākā daļa, kas iznomā savu nekustamo īpašumu Booking.com nereģistrējas PVN maksātāju reģistrā, jo:
 
1) uzskata, ka pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam iestājas tikai tad, ja 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu summa sasniedz / pārsniedz EUR 50 000; Apgrozījums no neliela dzīvokļa izīrēšanas, kā likums, nesasniedz EUR 50 000 apgrozījumu.

2) no Booking.com saņemtais rēķins nav rēķins (man taču nekas nav jāmaksā).

3) Par nekustamā īpašuma izīrēšanu jau tiek maksāts 10% IIN. Vai tad ar to nepietiek?
 
PIENĀKUMS REĢISTRĒTIES PIRMS TIEK SAŅEMTS BOOKING.COM PAKALPOJUMS
 
Neskatoties uz to, ka Booking.com (atbilstoši publiski pieejamai informācijai) Latvijā ir reģistrēta komercsabiedrība, tomēr rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem Booking.com izraksta Nīderlandē reģistrētas (!) komercsabiedrības vārdā, norādot šīs komercsabiedrības Nīderlandes (!) PVN maksātāja numuru.
 
Lai arī maksa par (starpniecības) pakalpojumu faktiski ir noteikta kā komisijas maksa no nekustamā īpašuma izīrētājam izmaksājamās summas, tomēr tas nemaina lietas būtību, ka maksātājs ir tieši nekustamā īpašuma izīrētājs. Savukārt Booking.com izrakstītais rēķins ir PVN rēķins tā vistiešākajā nozīmē (lai gan kādam var likties savādāk).
 
PVN likums nosaka, ka nodokļa maksātājs [un tātad jebkurš, kurš veic saimniecisko darbību jeb sistemātisku, patstāvīga darbību par atlīdzību] reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, PIRMS tas SAŅEM tādus PAKALPOJUMUS iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19. panta pirmo daļu.
 
Tas nozīmē, ka, ja pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma SAŅĒMĒJA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS MĪTNES VIETA. Proti, ja iekšzemes nodokļa maksātājs (piemēram, Latvijas SIA) izīrē nekustamo īpašumu ar Booking.com starpniecību, tad pakalpojuma sniegšanas vieta ir – Latvija].

Vispārīgā gadījumā nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro (kas ir spēkā no 01.01.2024.). Taču šis nosacījums nav piemērojams, ja nodokļa maksātājs NO CITAS DALĪBVALSTS vai no jebkuras trešās valsts vai trešās teritorijas PERSONAS, KAS NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU IEKŠZEMĒ (t.i., Latvijā), SAŅEM PAKALPOJUMUS, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19. panta pirmo daļu.
 
Proti, tas nozīmē, ka, ja nodokļa maksātājs (šajā stāstā SIA) saņem starpniecības pakalpojumus no Booking.com (kas ir reģistrēta Nīderlandē un neveic Latvijā saimniecisko darbību), tad minēto starpniecības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvija (jeb SIA saimnieciskās darbības mītnes vieta).
Attiecīgi PIRMS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS no Booking.com SIA ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.
 
Un no šā brīža SIA ir pienākums aprēķināt un iemaksāt valsts budžetā PVN no darījumu vērtības, kas veikti, uzsākot pakalpojuma saņemšanu no Booking.com. Proti, ir jāapliek ar PVN VISI klientam sniegtie ar PVN apliekamie pakalpojumi (un preču piegādes), neatkarīgi no tā, ka to vērtība 12 mēnešu laikā nepārsniedza 50 000 EUR.
 
JA IZĪRĒTĀJS IR FIZISKA PERSONA, KAS NAV REĢISTRĒJUSIES VID KĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJA
 
Iepriekšējā piemērā apskatījām gadījumu, ja nekustamā īpašuma izīrētājs ir komercsabiedrība (SIA). Taču ne reti nekustamo īpašumu izīrē tieši fiziskas personas.
Ja fiziska persona ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja – tad viss ir vienkārši (un atbilst jau iepriekš minētajai kārtībai). Tomēr kā būt ar gadījumu, ja fiziska persona izmantoja IIN likumā paredzētās tiesības nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēja, un ienākumiem no nekustamā īpašuma izīrēšanas piemēro 10%?
 
Lai atbildētu uz šo jautājumu ir jāatceras, ka nodokļu piemērošanas kārtību nosaka tikai KONKRĒTIE likumi vai Ministru kabineta noteikumi. IIN piemērošanu no saka IIN likums, bet PVN piemērošanu – PVN likums.

IIN likums paredz nodokļa maksātāja (jeb fiziskas personas) tiesības izvēlēties reģistrēties vai nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Šī izvēle rada tiesiskas sekas attiecībā uz nodokļa maksātāja tiesībām piemērot saimnieciskās darbības izdevumus un tajos iekļaut ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītos izdevumus, kā arī piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi.

Minētā izvēle neietekmē personas pienākumus PVN maksāšanas jomā.
 
Attiecīgi, tas, ka IIN likuma piemērošanas vajadzībām nekustamā īpašuma izīrētājs ir izvēlējies nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs, bet maksā tikai 10% IIN no ienākumiem, kas gūti izīrējot savu īpašumu, nemaina to, ka sistemātiska (t.i., vismaz 2 reizes) nekustamā īpašuma izīrēšana ar Booking.com starpniecību ir saimnieciskā darbība. Savukārt PVN maksātājs ir persona, kas patstāvīgi jekburā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta.
 
PVN likums nosaka, ka nodokļa maksātājs [un tātad jebkurš, kurš veic saimniecisko darbību jeb sistemātisku, patstāvīga darbību par atlīdzību] reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, PIRMS tas SAŅEM tādus PAKALPOJUMUS iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19. panta pirmo daļu.
 
Attiecīgi, sistemātiski izīrējot nekustamo īpašumu ar Booking.com starpniecību, arī fiziskai personai ir pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam un darījumus aplikt ar PVN.
 
Arguments, ka PVN reģistrācija nav vēlama, jo tā sadārdzinās īri, nav nedz arguments, nedz attaisnojums nereģistrēties PVN maksātāju reģistrā. Ja būsiet starp šādas VID vēstules saņēmējiem, jo regulāri izīrējat savu nekustamo īpašumu Booking.com, bet PVN budžetā nemaksājat, tad palīdzības iespējas būs ļoti ierobežotas, bet nodokļa rēķins par visu periodu, ko izīrējāt bez PVN – pamatīgs. Viegli cauri netiksiet. Būs jāpacīnās ar VID…
 
Ja VID kādu iemeslu dēļ Jums atsaka PVN reģistrāciju, pieprasiet rakstveida lēmumu, lai tad, kad VID nāks pakaļ nesamaksātajam PVN, Jums būtu uz ko atsaukties un paļauties.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]