ADVOKĀTA PADOMI

AUDITS VAI TEMATISKĀ PĀRBAUDE – KURŠ NO DIVIEM ĻAUNUMIEM IR MAZĀKS?

Arvien biežāk sastopos ar situāciju, ka “konsultē vispirms” princips, par ko nepārtraukti runā VID, izpaužas diezgan jocīgā veidā. 

Proti, viss sākas ar to, ka VID atnāk ar tematisko pārbaudi. Pēc savas definīcijas tematiskā pārbaude šķiet tāds nevainīgs VID pasākums, kurā tiek pārbaudīti grāmatvedības dokumenti,  sastādīs tematiskās pārbaudes akts un pakratīts ar pirkstu … Likumā ir ierakstīts, ka tematiskās pārbaudes akts nerada nodokļu sekas.

Tomēr šķiet, ka kaut kas ir mainījies…

Lai arī pirms tam tematiskās pārbaudes varēja notikt arī diezgan brutālā veidā, kas līdzinās specdienesta uzlidojumam, kurā tiek izņemti datori, dokumenti, un viss, kas var saturēt informāciju, tomēr šoreiz šis stāsts nav par to…

Šis stāsts ir par to, kā “nevainīgā” tematiskā pārbaude kā parasti tiek pabeigta ar pārbaudes aktu un “pirksta pakratīšanu”…, bet jau nākamajā dienā Jūsu uzņēmuma bankas konti tiek nobloķēti, un par to, ka kaut kas notiek Jūs uzzināt no saviem darījuma partneriem, kuri saņēmuši VID rīkojumu maksāt par Jūsu piegādātām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem valsts kasē. Un tas viss ir likumīgi…

Šādu scenāriju arvien biežāk sāku novērot gadījumos, kad VID tematiskās pārbaudes laikā izsaka pieņēmumu, ka esat izvairījies no nodokļiem… Pārbaudes aktā starp rindiņām var diezgan skaidri izlasīt apgalvojumu, ka esat krāpnieks. Lai arī tematiskā pārbaude (pēc likuma un sava gara) nerada nodokļu saistības, likums ļauj arī piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekļus tikai balstoties uz tematiskās pārbaudes aktu un tajā izteiktiem pieņēmumiem. Faktiski Jūs tiekat iedzīts stūrī, un Jums nekas cits neatliek kā samaksāt (tā sakot “bez suda i sledstvija”). Vai joprojām uzskatāt, ka tematiskā pārbaude nerada nodokļu sekas? Es vairs par to neesmu droša…

Savulaik Augstākās tiesas Senāts ir aizrādījis, ka, lai izteiktu apgalvojumus par izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanu, VID būtu jāveic audits. Tematiskā pārbaude neļauj izdarīt šādus apgalvojumus, jo pēc savas būtības ir tāds “virspusējs” pārbaudes veids. Tomēr pēdējā laikā novēroju citu bildi…

KONSULTĒ VISPIRMS?

Reiz līdzīga situācija atgadījās ar kādu uzņēmumu (A). Tā sadarbības partneris (B) nebija samaksājis darba spēka nodokļus par nodarbinātajiem darbiniekiem. VID atnāca pie A ar tematisko pārbaudi, kuras laikā izteica pieņēmumu, ka B darbinieki patiesībā ir A darbinieki, un tematiskās pārbaudes aktā sarēķināja darba nodokļus, kurus A ir jāsamaksā (par B) darbiniekiem.

Tālāk viss notika pēc iepriekš aprakstītā scenārija. Tematiskās pārbaudes akts. Pirksta pakratīšana. Un nākamajā dienā bankas konti nobloķēti, bet klientiem ir izsūtīti rīkojumi maksāt valsts kasē… Naudas nav, bet rēķinus un darba algas darbiniekiem ir jāmaksā…

Izvēle nav liela. Vai nu samaksāt nodokļus par (B) darbiniekiem vai arī jāsniedz uzņēmuma maksātnespējas pieteikums tiesā. Lai glābtu uzņēmumu, (A) nolēma samaksāt…

Sarunā ar VID darbiniekiem norādīju uz šīs situācijas nepareizību. Lai izteiktu apgalvojumus par to, ka ir notikusi izvairīšanās no nodokļiem, tomēr būtu jāveic padziļinātāka pārbaude, ko var izdarīt audita laikā (nevis tematiskās pārbaudes ietvaros). Uz to VID pārstāve paskaidroja, ka VID tā rīkojas “konsultē vispirms” ietvaros…

Proti, gadījumos, kad tiek konstatēts, ka uzņēmums iespējams nav (pilnībā vai daļēji) samaksājis darba nodokļus par darbiniekiem, likums paredz soda naudu 3-kāršā nodokļa apmērā. Tā kā daudzi uzņēmumi nevar samaksāt tik lielu summu, tad VID rīkojas šādi…, kas mazāk kaitē uzņēmumam.

Hmmm…man grūti piekrist, ka tas mazāk kaitē. Tādēļ, gribu uzdot jautājumu Jums – JA JUMS BŪTU JĀIZVĒLAS STARP TEMATISKO PĀRBAUDI VAI AUDITU, KO JŪS IZVĒLĒTOS?

Lai būtu vieglāk atbildēt, zemāk norādu dažus riskus, kas saistīti ar tematisko pārbaudi un auditu.

KAS, JŪSUPRĀT IR MAZĀKS ĻAUNUMS? TEMATISKĀ PĀRBAUDE? 

Ja par pamatu paņemsim manis aprakstītā uzņēmuma (A) piemēru, tad tā ir tiesa, ka TEMATISKĀS PĀRBAUDES laikā netiek (provizoriski) aprēķināta soda nauda. Tādēļ VID ir taisnība, ka tematiskā pārbaude dod uzņēmumam iespēju samaksāt nesamaksāto bez drastiskām soda naudām, BET ir arī savi BET!

X Tematiskās pārbaudes akts nav pārsūdzams. Tātad, Jums nav iespēju apstrīdēt VID tematiskajā aktā izteiktos apgalvojumus, ka esat izvairījies no nodokļiem un vispār esat krāpnieks!

X Ja pēc tematiskās pārbaudes akta seko lēmums par izpildes nodrošināšanas līdzekļu piemērošanu (t.i., tiek apķīlāti Jūsu uzņēmuma bankas konti, manta, bet klientiem ir izsūtīti rīkojumi Jums nemaksāt ne centa), Jums ir iespējas apstrīdēt izpildes nodrošināšanas līdzekļu piemērošanas tiesiskumu. Tomēr gadījumos, kad VID izsaka tik skaļus pieņēmumus, ka esat izvairījies no nodokļiem, vairumā gadījumos tiesa lemj neatcelt piemērotos nodrošinājuma līdzekļus. Ir gan izņēmumi, bet tie ir reti…

Turklāt, tiesa neskata lietu pēc būtības. Proti, tiesa nesauc lieciniekus, neuzklausa procesa dalībniekus mutvārdu sēdē, un principā nemēģina noskaidrot patiesību par to, vai Jūs esat krāpnieks, vai nē.. Tas nav tiesas uzdevums šādās sūdzības lietās. Tiesa vērtē tikai to, vai izpildes nodrošinājuma līdzekļi ir piemēroti pamatoti un vai tie ir samērīgi. Plus, tiesa skata šādas sūdzības tikai vienā instancē (kas atkal ierobežo Jūsu iespējas panākt šāda VID lēmuma atcelšanu par izpildes nodrošināšanas līdzekļu piemērošanu).

X Jums ir ierobežotas iespējas sadalīt (provizoriski) aprēķinātās nodokļa summas vairākos maksāšanas termiņos. Tematiskā pārbaude pati par sevi nerada nodokļu sekas, tādēļ vismaz teorētiski sadalīt nav ko. Es gan ieteiktu runāt ar VID, jo VID ir visas no likuma izrietošās iespējas Jums nākt pretī un tomēr grafiku piešķirt (par to citreiz). 

Viss iepriekš minētais gan nenozīmē, ka Jums nav citu iespēju sevi reabilitēt un samaksātās summas atgūt… (par to arī citreiz)

…VAI TOMĒR AUDITS?

Ja ir AUDITS, tad tā ir tiesa, ka kopā ar papildus aprēķinātiem nodokļiem un nokavējuma naudām, Jums nāksies samaksāt arī soda naudas (kas uzņēmuma (A) gadījumā nav mazas), BET. 

X audita lēmumu var apstrīdēt, un attiecīgi Jūs varat pierādīt, ka VID pieņēmumi par izvairīšanos no nodokļiem nav pamatoti; 

X soda naudas uz tiesvedības laiku tiek apturētas pēc likuma (proti, tās varat nemaksāt, kamēr tiesājaties ar VID);

X Jums nav īpaši jālūdzas VID, lai sadalītu aprēķinātās summas uz termiņu līdz 5 gadiem (tādas tiesības izriet no likuma, un pilnīgi pietiek ar motivētu iesniegumu).

Mīnuss tajā visā ir ilgums un izmaksas, taču no tā Jūs neizvairīsities arī tad, ja neesat mierā ar tematisko pārbaudi un velēsities atgūt Jūsuprāt nepamatoti samaksātās summas.

Tad ko Jūs izvelēsieties? Ātri un sāpīgi (tematiskā pārbaude), vai ilgi un dārgi (audits)?

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]