ADVOKĀTA PADOMI

AIZŅEMIES NAUDU. NEATDOD. NAV APLIEKAMA IENĀKUMA?

Vispārīgā gadījumā ienākumi, kas radušies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā, ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Teiksim, Jūs aizņēmāties naudu, taču esat noslēdzis vienošanos ar aizdevēju par aizņēmuma vai tā daļas dzēšanu. Šādā gadījumā Jums rodas ienākums, kas ir apliekams ar IIN. Ja, savukārt, aizņēmums vai tā daļa tiek dzēsta, jo ir iestājies likumā noteiktais noilgums, tad Jums šāds apliekams ienākums neveidojas, un VID nav tiesīgs Jums uzrēķināt papildus nodokli – tā nesen nosprieda tiesa.

Bet par visu pēc kārtas…

NOILGUMS

Vispārīgā gadījumā noilguma termiņš parāda saistībām ir 10 gadi, taču, noilgums var iestāties arī ātrāk, ja to paredz likums. Piemēram, ja Jūs aizņēmāties naudu no ātro kredītu sniedzēja (t.i., komercsabiedrības), tad tiks prezumēts, ka šādam darījumam piemīt komerctiesiska daba un uz to attieksies Komerclikumā noteiktais trīs gadu noilguma termiņš. Izņēmums, ja komersants pierāda, ka attiecīgais darījums noslēgts ārpus tā komercdarbības.

Attiecīgi, ja trīs gadu laikā aizdevējs (piemēram, ātro kredītu sniedzējs) neizmantos savas prasījuma tiesības un citādi būs aizmirsis par Jums, tad parādam iestāsies noilgums, kas izslēdz iespēju aizdevējam saņemt tiesas aizsardzību un rada saistība izbeigšanos VISPĀR.

VIENOŠANĀS

Interesanti, ka atbilstoši likumā noteiktajam ar IIN apliekams ienākums no dzēstajām parāda saistībām personai rodas tikai tad, ja starp šo personu un aizdevēju ir noslēgta VIENOŠANĀS par parāda saistību (vai to daļu) dzēšanu. Dienu, kad šāda vienošanās stājas spēkā, uzskata par dienu, kad personai (dzēsto saistību rezultātā) rodas ar IIN apliekamais ienākums, kuru tai ir pienākums deklarēt, sniedzot gada ienākuma deklarāciju.

Likums neparedz aplikt ar IIN ienākumu, kas rodas saistību dzēšanas rezultātā likumā noteiktā noilguma dēļ. Attiecīgi, var vienoties ar aizdevēju līdz bezsamaņai, taču, ja būs iestājies likumā noteiktais noilgums, tad šādai vienošanās nebūs nekādu seku, un VID arī nevarēs pārmest personai gūtā ienākuma nedeklarēšanu un nodokļa nemaksāšanu.

Brīdim, kad aizdevējs par Jums atcerēsies un konstatēs, ka ir iestājies prasības noilgums, nav nozīmes, un VID to nav tiesīgs uzskatīt par Jūsu ienākuma gūšanas brīdi.

Lūk tā! Ziniet savas tiesības un aizņematies atbildīgi! Nevajag paļauties uz to, ka aizdevējs par Jums aizmirsīs … 😊

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]