ADVOKĀTA PADOMI

ABSURDS. PIEŅEMT DARBĀ DARBINIEKU UN SAMAKSĀT CITA UZŅĒMUMA NODOKĻA PARĀDU

Par uzņēmumu pāreju rakstīju daudz un bieži. Tomēr kopš tiesa atzina par pareizu maksātnespējīgo uzņēmumu nodokļu parādus piedzīt no to darbību turpinošiem uzņēmumiem piespiedu piedziņas kārtībā (t.i., ātri un sāpīgi), brīdinājuma un “draudu” vēstules no VID saņēma ļoti daudzi, un vēl vairāk saņems arī nākotnē.

Proti, ja Jūsu VECAJAM uzņēmumam radās nodokļu parādi un Jūs tādēļ “palaidāt to uz maksātnespēju”, pirms tam “iztīrot” no aktīviem, un turpināt veikt to pašu saimniecisko darbību jau cita uzņēmuma ietvaros (bet ar maksātnespējīgā uzņēmuma aktīviem, klientiem un darbiniekiem), tad ļoti drīz saņemsiet brīdinājuma vēstuli no VID ar lūgumu samaksāt šī VECĀ uzņēmuma nodokļu parādu. Ja nē- VID to piedzīs piespiedu kārtā no Jūsu JAUNĀ uzņēmuma. Jūs aci nepaspēsiet nomirkšķināt, kad Jūsu JAUNĀ uzņēmuma bankas konti tiks nobloķēti, manta (arī PVN pārmaksas) apķīlāta, bet kreditoriem izsūtītas vēstules – maksāt valsts kasē nevis Jūsu uzņēmumam.

Arī tad, ja VECAJAM uzņēmumam nav nodokļu parādu (un attiecīgi nav riska, ka VID piedzīs šo parādu no JAUNĀ uzņēmuma), bet Jūs iegādājāties no tā preci, VID  (izpildoties noteiktiem kritērijiem) var saskatīt uzņēmuma pāreju un liegt Jūsu JAUNAJAM uzņēmumam tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par šīm iegādātajām precēm.

Tomēr tiktāl viss ir pareizi un VIDam šeit nav ko pārmest! Problēma ir ar to, ka uzņēmuma pāreja bieži vien tiek saskatīta arī situācijās, kur tāda nav konstatējama, lēmumos minot visus iespējamos argumentus, kas par tādu uzņēmuma pāreju var liecināt. 

Nesen kādā VID lēmumā lasīju, ka par uzņēmumu saistību (un attiecīgi uzņēmuma pāreju) liecina apstāklis, ka VECĀ  uzņēmuma valdes loceklei un (pēc VID ieskatiem) tā aktīvus pārņēmušā JAUNĀ uzņēmuma īpašniekam ir kopīgi bērni. 😊 Tāpēc nākošreiz, kad ar savu sievu vai mīļoto nodarbosieties ar seksu, ziniet, ka iespējams tieši šajā brīdī Jūs nodarbojaties ar uzņēmuma pāreju! 😊 😊 😊 

UZŅĒMUMU PĀREJAS KRITĒRIJI

Eiropas Savienības Tiesa ir izstrādājusi vispārīgos kritērijus, kurus konstatējot var secināt, ka ir notikusi uzņēmuma pāreja, t.i., vai ir konstatējama:

  1. uzņēmuma veida vai rakstura līdzība starp uzņēmumiem;
  2. ķermenisku (nekustamais īpašums, kustamas lietas) un bezķermenisku lietu, kā arī labumu (zinātība, izgudrojumi) pāreja;
  3. vai lielākā daļa darbinieku ir pārņemti;
  4. vai klienti ir pārņemti;
  5. vai ir uzņēmējdarbības funkciju līdzība pirms un pēc pārejas.

ABSURDS AR DARBINIEKU PĀRŅEMŠANU

Šoreiz gribu vērst uzmanību uz darbinieku pārņemšanas kritēriju, jo nevar nepamanīt, ka VID diezgan formāli pieiet pie šī kritērija pierādīšanas – saskaita visus VECĀ uzņēmuma bijušos darbiniekus, kas uzsāka darba tiesiskās attiecības JAUNAJĀ uzņēmumā, un viss…Gatavs! 

Pie tādiem darbiniekiem tiek pieskaitīti arī darbinieki, kuri pirms atnākšanas uz JAUNO uzņēmumu, ilgstošu laiku (pat gadiem ilgi) pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas ar VECO uzņēmumu bija bez darba vai pat strādāja pie cita darba devēja. VID šos apstākļus pat nevērtē!  

Netiek nedz vērtēts, nedz pieņemti paskaidrojumi no darbiniekiem:

  1. par darba devēja maiņas pamatiem,
  2. par to, vai viņi mainīja darbu pēc pašu iniciatīvas vai arī viņiem piedāvāja pāriet strādā uz citu (jauno) uzņēmumu?

Es personīgi nerodu ne loģisku, nedz tiesisku izskaidrojumu, kā ir iespējams apgalvot, ka ir notikusi VECĀ uzņēmuma PĀREJA uz JAUNO uzņēmumu, ja darbinieks pēc darba attiecību izbeigšanas VECAJĀ uzņēmumā, bet pirms atnākšanas uz JAUNO uzņēmumu ir strādājis pie viena vai vairākiem citiem darba devējiem?! Var vien iztēloties, cik absurdas situācijas var radīt šāda VID pieeja darba tirgū, kur jau pietrūkst darba spēks.

Tāpat fakts, ka JAUNAJAM uzņēmumam grāmatvedību kārto bijušais VECĀ uzņēmuma grāmatvedis – VID ieskatā arī liecina par uzņēmuma pāreju, nemaz nevērtējot, vai grāmatvedis vispār jebkad bija darba tiesiskās attiecībās ar JAUNO vai VECO uzņēmumu, vai vienkārši ir ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojuma sniedzējs, kas apkalpo daudzus uzņēmumus. 

Kontekstā ar to, ka nodokļu piedziņas lietas tiek izskatītas tiesā bez procesa dalībnieku klātbūtnes un liecinieku nopratināšanas (t.i., rakstveida procesā) un tikai vienā instancē – uzņēmumi tiek nostādīti diezgan bezcerīgā situācijā.

LABAS ZIŅAS

Tādēļ uzskatu par vajadzīgu pastāstīt arī kādas labas ziņas. Nesen tiesa atcēla VID lēmumu, nesaskatot uzņēmuma pāreju. Tiesa uzskatīja, ka VID nav ieguvis pierādījumus, cita starpā arī darbinieku pārejai – nedz ieguva darbinieku liecības par daba devēja maiņas pamatiem, nedz pēc kura iniciatīvas darbs tika mainīts. 

Tiesas ieskatā apstāklis, ka darbinieki, darba devējam saskaroties ar finansiāla rakstura problēmām, meklē darbu citā uzņēmumā, ir normāls darba tirgus process. Tas ir pilnīgi normāli, ka darbinieki meklē darbu tādā jomā, kurā viņiem ir pieredze, kas vienlaicīgi nozīmē, ka lielākas izredzes atrast darbu ir pie tiem darba devējiem, kas veic saimniecisku darbību analoģiskā jomā, kādā pirms tam ir darbojies ar finansiālām problēmām saskāries darba devējs.

Tas, ka maksātnespējīgam VECAJAM  uzņēmumam kādā periodā bija 5-7 darbinieki, no kuriem trīs darbinieki pēc tam, kad uzņēmums saskārās ar finansiāla rakstura problēmām, ir uzsākuši darbu pie cita, t.i., JAUNĀ,  uzņēmuma, neliecina par darbinieku pārņemšanas procesu no JAUNĀ uzņēmuma puses.

Tādēļ, ja saņemat šādas brīdinājuma vēstules no VID ar aicinājumu samaksāt cita uzņēmuma nodokļu parādu, nekrītiet panikā! Ne vienmēr VID argumenti un savāktie pierādījumi ir pietiekami, lai pierādītu uzņēmuma pāreju. 

Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]