ADVOKĀTA PADOMI

25 PĀRROBEŽAS MAKSĀJUMI UN TU ESI PASTIPRINĀTĀ UZMANĪBAS CENTRĀ!

Vēl mazdrusciņ paturpināsim par PVN, un tad jau par citiem grozījumiem nodokļos. 😊
 
No šā gada 1. janvāra maksājuma pakalpojuma sniedzējiem būs jauni pienākumi. Tiem būs jāveic maksājumu SAŅĒMĒJU un viņu saņemto PĀRROBEŽU MAKSĀJUMU detalizētu uzskaiti un jādalās ar šo informāciju ar VID. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka attiecīgā uzskaite būs jāveic teju visos gadījumos un teju par visiem.
 
Pastiprinātu interesi no maksājumu iestādēm (jeb kredītiestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm; krājaizdevumu iestādēm, kā arī dalībvalstī licencētām iestādēm, kas veic darbību Latvijā) raisīs tikai tās fiziskas vai juridiskas personas, kas ir plānotās pārskaitāmās naudas, tai skaitā naudas pārveduma, SAŅĒMĒJS, ja:
 
1) vienam un tam pašam SAŅĒMĒJAM;
 
2) tiks sniegts maksājuma pakalpojums apmērā, kas atbilst vairāk nekā 25 PĀRROBEŽU MAKSĀJUMIEM kalendārā ceturksnī.
 
Ir vērts mazliet paskaidrot, ka ar PĀRROBEŽU MAKSĀJUMU (ar dažiem izņēmumiem) ir jāsaprot:
 
1) gan maksātāja vai saņēmēja uzsākta darbība, kuras mērķis ir nodot naudu, veikt naudas pārvedumu vai izņemt naudu;
 
2) gan bezkonta naudas pārvedums – t.i., pakalpojumu, kura rezultātā naudu saņem no maksātāja, neatverot maksājumu kontu ne maksātājam, ne saņēmējam;
 
3) ja maksātājs atrodas vienā dalībvalstī, bet saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, trešajā valstī vai teritorijā.
 
Proti, ja ceturksnī (piemēram, laikā no 1.janvāra līdz 31.martam) kāds Jums kādas personas pārskaitīs naudu (kopā – vairāk nekā 25 reizes), tad Jums tiks pievērsta pastiprināta uzmanība un visa informācija gan par Jums, gan par saņemtajiem pārrobežu maksājumiem tiks paziņota VID.
 
Uzskaiti un ziņošanu VID būs jāveic tikai tad, ja kopējais saņemto pārrobežu skaits pārsniegs 25 ceturksnī, lai tādējādi izslēgtu maksājumus nekomerciālu iemeslu dēļ.
 
KĀ RĒĶINĀS 25 REIZES?
 
Minētajās 25 reizēs tiks skaitīti jebkādi pakalpojumi, kas ietver:
 
1. maksājuma veikšanu, tai skaitā tiešo debeta maksājumu (arī vienreizējo),
 
2. maksājuma veikšanu ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci,
 
3. kredītpārvedumu,
 
4. regulārā maksājuma veikšanu;
 
5. naudas pārvedumu uz maksājumu kontu, ko atvēris pats maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs (t.i., maksājumus starp saviem kontiem),
 
6. maksājumu, ja pieejamai naudai piemēro kredīta limitu,
 
7. maksājuma instrumenta izlaišanu vai maksājumu pieņemšanu,
 
8. bezkonta naudas pārvedumu.
 
25 reizēs NESKAITĪS:
 
1. maksājuma ierosināšanas pakalpojumu;
 
2. konta informācijas pakalpojumu;
 
3. pakalpojumus, kura rezultātā ir iespējams izņem vai ieskaitīt skaidru naudu no /un maksājuma kontu, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu.
 
Minētā informācijas tiks glabāta 3 gadus, sākot no maksājuma izdarīšanas dienas kalendāra gada beigām. Proti, ja pārrobežu maksājums tika saņemts 2024.gada 5.janvārī, trīs gadu termiņš sāks tecēt tikai no 2024.gada 31.decembra.
 
KĀDS IR MĒRĶIS?
 
Pieļauju ka šobrīd vismaz daži no Jums jau sāk domāt, cik slikti dzīvot Latvijā un maksājumus nu būs jāsaņem citu valstu kredītiestādēs. Taču steigšu apbēdināt, jo minētas regulējums nav Latvijas izdomāts. Tas izriet no ES direktīvas, un tā mērķis ir novērst izvairīšanos no PVN nomaksas pārrobežu darījumos, īpaši e-komercijā.
 
Proti, ES dalībvalstīs jau vairākus gadus darbojas īpašais “mini vienas pieturas punkta” (MOSS) režīms, kas pakalpojuma sniedzējam ļauj iesniegt PVN deklarācijas par PVN, kas maksājams par citās dalībvalstīs sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem gala patērētājiem (ne-PVN maksātājiem), dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts kā elektronisko pakalpojumu sniedzējs. Tādā veidā, izmantojot MOSS, PVN maksātājiem nav jāreģistrējas klasiskajā PVN maksāšanas nolūkā katrā elektronisko pakalpojumu patēriņa dalībvalstī. Ar 2021.gada 1.jūliju MOSS tika paplašināts arī uz preču tiešsaistes tirdzniecību B2C (Business to Consumer) darījumos.
 
Tirgot preces un pakalpojumus tiešsaistē grib daudzi, taču ne visi grib deklarēt un maksāt PVN. Jaunā kārtība sekmēs, ka VID rīcībā būs papildu informācijas, kas ļaus atklāt krāpnieciskus uzņēmumus un novērst izvairīšanos no PVN nomaksas.
 
Proti, ja Jūs saņemat finansiālu palīdzību no radiem/ draugiem ārzemēs, Jūsu maksājumi būs ārpus kredītiestāžu un VID intereses, izņemot, ja vien radi un draugi sūtīs Jums naudu netipiski bieži.
 
Jūsu Alisa

Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!

PAR AUTORI

Alisa Leškoviča

Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

M.: +371 29 340 444
[email protected]